«Морська безпека України». Стислий довідник. (4) Морські кордони України з Туреччиною та Румунією

Богдан УСТИМЕНКО,
Адвокат, керівник «Українського інституту морського права і безпеки»

Тетяна УСТИМЕНКО,
к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного права
і процесу Національної академії внутрішніх справ

Від редакції BlackSeaNews

7 грудня 2021 року Міжвідомча робоча група під головуванням Секретаря Ради національної безпеки та оборони України (РНБОУ) Олексія Данілова завершила роботу над проєктом «Стратегії морської безпеки України», документ ініційований Президентом України Володимиром Зеленським.

Стратегію розроблено з урахуванням сучасного досвіду провідних морських держав світу, позицій вчених з морського права, у ньому враховано пропозиції 16 органів влади, громадських експертів та бізнес-асоціацій. Члени робочої групи підтримали проєкт, остаточний текст документу після узгодження деяких позицій направлено Президенту України та членам РНБО України.

Стратегія розроблялася із урахуванням багатьох пропозицій, що спрямовані на вирішення проблем, які неодноразово висвітлювалися в публікаціях авторів BlackSeaNews. Тому редакція вирішила створити на основі робіт наших постійних авторів своєрідний стислий та зрозумілий довідник «Морська безпека України», в якому розкривається основна термінологія та проблеми, що пов'язані з морською безпекою, та надаються професійні пояснення.

Зміст

(1) Державний кордон України на морі

(2) Прилегла зона

(3) Виключна економічна зона та континентальний шельф

(4) Морські кордони України з Туреччиною та Румунією

(5) Морські кордони України з РФ

(6) «Історичні води» Азовського моря і Керченської протоки

(7) «Внутрішні води» та кордони в Азовському морі та Керченській протоці

(8) Конфлікт біля острову Тузла та договір під примусом

(9). Делімітація Азовського моря та Керченської протоки згідно Конвенції ООН по морському праву

(10). Якою може бути примусова процедура делімітації морського кордону між Україною та РФ

(11) Іноземні військові навчання у виключній економічній зоні України

(12) Правові аспекти видобування вуглеводнів у виключній економічній зоні України

(13) Заборона перебування суден і кораблів у 12-мильній зоні у Кримського півострова

(14) Загрози морських форматів за участю РФ

(15) Необхідні юридичні кроки України

 

* * *

Висвітливши основні положення щодо територіальних вод, прилеглої зони, виключної економічної зони та континентального шельфу відповідно до приписів міжнародного морського права та національного законодавства України, вбачаємо за необхідне звернути окрему увагу на чинні міжнародні документи щодо встановлення морських кордонів між Україною та іншими державами.

Україна межує з трьома прибережними державами – Туреччиною, Румунією та Російською Федерацією.

Морський кордон
між Україною і Туреччиною

Морський кордон між Україною і Туреччиною був визначений на підставі угоди між урядами обох країн про кордон економічних (морських) зон.

Морський кордон між Україною і Туреччиною

Згідно зі статтею 1 цієї угоди кордон континентального шельфу між Україною і Республікою Туреччина в Чорному морі від 30.05.1994 є також кордоном економічних (морських) зон між цими двома країнами.

Морський кордон
між Україною та Румунією

Лінію морського кордону між Україною та Румунією було встановлено у 2009 році на підставі рішення Міжнародного Суду ООН.

У статті 2 «Договору про відносини добросусідства і співробітництва між Україною та Румунією» (далі – Договір), обидві країни згідно з принципами і нормами міжнародного права та принципами Гельсінського заключного акту підтвердили непорушність чинного між ними кордону. Також вони заприсяглися утримуватися від будь-яких зазіхань на нього, а також від будь-яких вимог чи дій, спрямованих на загарбання й узурпацію частини чи всієї території, що належить іншій Договірній Стороні.

Окрім того, Україна та Румунія домовились укласти окремий договір про режим кордону між своїми державами та вирішити питання делімітації їхнього континентального шельфу і виключних економічних зон у Чорному морі на підставі принципів та процедур, погоджених шляхом обміну листами між міністрами закордонних справ.

16.09.2004 року Румунія подала до Міжнародного Суду ООН позов проти України через суперечку «щодо встановлення єдиної морського кордону між двома державами в Чорному морі з метою делімітації належних їм континентального шельфу та виключних економічних зон».

У своїй заяві офіційний Бухарест стверджував, що 02.06.1997 підписав з Україною Договір про відносини співпраці і добросусідства, а також Додаткову угоду, в якій держави зобов’язалися досягти згоди із зазначених вище питань. Обидва документи набули чинності 22.10.1997. Румунія наполягала на тому, що переговори, які проходили з 1998 року, не принесли результатів.

Юрисдикцію суду вона обґрунтовувала положеннями пункту 4 h Додаткової угоди, якими передбачалося, поміж іншого, що цей спір передадуть до Міжнародного Суду на вимогу однієї із сторін, якщо його не буде врегульовано в розумні строки, не пізніше ніж через два роки після початку переговорів.

Між сторонами існували розбіжності стосовно проходження морського кордону, що встановлюється, – зокрема щодо ролі з цього погляду острова Зміїний (морського об’єкта, розташованого в північно-західній частині Чорного моря, приблизно в 20 морських милях на схід від дельти Дунаю).

03.02.2009 року Міжнародний Суд ООН поставив крапку у цій справі, встановивши лінію морського кордону між Україною та Румунією.

Морський кордон між Україною та Румунією

Ми вважаємо, що в головному судовому органі Організації Об’єднаних Націй Україна, на жаль, цю справу програла. Адже Міжнародний Суд ООН при делімітації кордону з Румунією не врахував виключну економічну зону та континентальний шельф українського острова Зміїний відповідно до частини 2 статті 121 Конвенції.

Далі буде...

Використані джерела:

1. Про затвердження Морської доктрини України на період до 2035 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 р. № 1307. URL: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-%D0%BF.

2. Yoshifumi Tanaka, The International Law of the Sea, third edition (Cambridge University Press, 2019), p. 7.

3. Конвенція Організації Об’єднаних Націй з морського права від 10.12.1982, ратифікована Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року та Угоди про імплементацію Частини XI Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року» № 728-XIV від 03.06.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999 р., № 31, стаття 254.

4. Краткое изложение решений, консультативных заключений и постановлений Международного Суда 2008-2012 годы (ООН, Нью-Йорк, 2014 год). URL: // https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-2008-2012-ru.pdf. - С. 85.

5. Конституція України від 28.06.2996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996 р., № 30, стаття 141.

6. Про державний кордон України: Закон України від 04.11.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992 р., № 2, стаття 5.

7. Про прилеглу зону України: Закон України від 06.12.2018 р. // Офіційний вісник України. – 2019 р., № 4, стор. 11, стаття 105.

8. Про виключну морську (економічну) зону: Закон України від 16.05.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995 р., № 21, стаття 152.

9. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003 р., № 11, стор. 303, стаття 462.

10. Угода між Урядом України і Урядом Республіки Туреччина про кордон економічних (морських) зон України і Республіки Туреччина від 30.05.1994 р. URL: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792_008.

11. Договір про відносини добросусідства і співробітництва між Україною та Румунією від 02.06.1997 р., ратифікований 17.07.1997 р. URL: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/642_003 .

12. Краткое изложение решений, консультативных заключений и постановлений Международного Суда 2008-2012 годы (ООН, Нью-Йорк, 2014 год). URL: // https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-2008-2012-ru.pdf. – С. 69.

13. Договір між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки від 24.12.2003 р. URL: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_205.

14. Розпорядження Президента України «Про внесення змін до Розпорядження Президента України від 6 жовтня 1998 року № 515 «Про охорону державного кордону України в Азовському та Чорному морях і Керченській протоці та забезпечення прав України у виключній (морській) економічній зоні та континентальному шельфі у північно-східній частині Чорного моря» від 6 серпня 1999 року № 187/99-рп. URL: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/99-%D1%80%D0%BF.

* * *

Ця публікація створена за підтримки Європейського Фонду за Демократію (EED). Зміст публікації не обов'язково відображає думку EED і є предметом виключної відповідальності авторів.

Ще на цю тему