IMO уточнила правила страхування ризиків у Чорному та Азовському морях

21:20 31.03.2022

Російським страховикам стане складніше продовжувати договори перестрахування та проводити виплати в доларах.

Минулого тижня завершила свою роботу 109-та сесія Юридичного комітету Міжнародної морської організації (IMO’s Legal Committee), однією з тем якої стала ситуація в Чорному та Азовському моряках у зв’язку з агресією РФ проти України, яка розпочалася 24 лютого та пов’язаними з цим наслідками для міжнародного судноплавства.

За результатами роботи юристів ІМО був ухвалений Циркуляр №12, яким затвердили «Керівництво щодо спливу ситуації у Чорному та Азовському морях на страхові та інші сертифікати» (далі – «Керівництво»).

У продовження позачергової сесії Ради ІМО 10-11 березня

Засідання Юридичного комітету ІМО стало продовженням позачергової сесії Ради ІМО, яка відбулася 10-11 березня, де обговорювалася ситуація з судноплавством в Чорноморському басейні. За результатами засідання Ради ІМО ухвалив рішення, яким категорично засудив порушення РФ територіальної цілісності та суверенітету України, який поширюється на територіальні води України, та закликав РФ негайно припинити військові дії з метою забезпечення безпеки міжнародного судноплавства в регіоні, а також життя та здоров’я моряків. Також Рада ІМО рекомендувала Комітетам обговорити кроки, спрямовані на підтримку моряків та торгових суден, які зазнали наслідків в результаті агресії, та доповісти про вжиті заходи Раді ІМО. Крім того, Рада виступила за негайне створення безпечного морського коридору для евакуації суден та моряків, які опинилися в небезпеці, у безпечне місце.

Вплив санкцій РФ на морське страхування

Юридичний комітет відзначив, що деякі конвенції ІМО покладають на країни-учасниці обов’язок забезпечити страхування відповідальності судновласників від певних ризиків. Комітет констатував, що запроваджені проти РФ санкції у деяких випадках можуть вплинути на можливість продовження такого страхування та здійснення страхових виплат. Тут важливо відзначити, що російські судновласники страхують свою відповідальність на російському ринку, який, у свою чергу, перестраховує ризики у європейських страховиків. Крім того, трапляються випадки страхування у європейських страховиків відповідальності судновласників суден під «зручними» прапорами, кінцевими бенефіціарами яких виступають резиденти РФ. Нарешті, звичайною валютою розрахунків у морському страхуванні (виплата премій, виплата відшкодувань) є долари США або євро. З цієї причини російські страховики можуть відчути реальні складнощі при пролонгації своїх договорів перестрахування або проведення виплат у доларах США.

Нагадаємо, що ще 3 березня НБУ розмістив відкритий лист до перестраховиків-нерезидентів, в якому запропонував анулювати договори перестрахування, укладені з російськими страховими компаніями.

«Blue Cards» російських страховиків у центрі уваги

Керівництво радить країнам-учасницям, які оформлюють сертифікати, приділяти особливу увагу так званим «Blue Cards» (поліси, які підтверджують страхування відповідальності на випадок забруднення моря нафтою, паливом або видалення залишків затонулого судна), які видані російськими страховиками, на предмет їх відповідності вимогам, викладеним у Циркулярі №3464 від 02.07.2014 року. Нагадаємо, що цим Циркуляром ІМО радила країнам-учасницям визнавати «Blue Cards», видані клубами страхування відповідальності судновласників (P&I клуби), які є членами IG Group P&I Clubs, а якщо «Blue Cards» видана страховиком, який не є членом Групи – перевіряти фінансовий стан такого страховика з урахуванням критеріїв, викладених у Циркулярі (включаючи наявність перестрахування ризиків та рейтинг надійності страховика, визначений визнаною рейтинговою агенцією).

Державам порту при перевірках «Blue Cards», виданим страховими організаціями із РФ, наказано додатково перевіряти, чи відповідає надане покриття вимогам відповідних конвенцій ІМО.

Ситуацію у Чорному та Азовському морях будуть відстежувати

Юридичний комітет також вирішив доповнити перелік питань, над якими Комітет працює на постійній основі, питанням про ситуацію в Чорному та Азовському морях та її впливу на судноплавство та моряків. На практиці це означає, що до ситуації навколо України Комітет буде повертатися на своїх майбутніх засіданнях.

Ще на цю тему