Затримання суден, що йдуть до/з Маріуполя та Бердянська, в Азовському морі береговою охороною ФСБ РФ - База даних

Андрій КЛИМЕНКО
Кримський департамент «Майдана Закордонних Справ»,
головний редактор BSNews, Ялта-Київ

Моніторингова група «Майдану закордонних справ», «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» (Київ) та інтернет-видання «BlackSeaNews» публікує базу даних щодо затримань кораблями та катерами Берегової охорони Прикордонної служби ФСБ РФ морських суден, що прямують до/українських портів в Азовському морі - Маріуполя та Berdyanskа.

База оновлюється щодня. Звертаємо увагу читачів, що базу поділено на три частини відповідно - районів затримань. Нумерація суден та затримань в таблиці окрема в кожній її 3-х частин.

Райони затримань вказані на відповідних картах на початку кожного розділу.

Для зручності виділені кольором затримання, що стались протягом одного календарного дня.

Назви суден в таблиці під час першого інциденту виділені напівжирним шрифтом, в решті випадків - звичайниnmi

Станом на 10 липня вималювалась вся технологія російської блокади українських портів Азовського моря. В травні-червні 2018 мова йшла про те, що на підставі недолугої уhrs. и від 2003 року між Україною та Росією про спільне використання Азовського моря та Керченської протоки, берегова охорона прикордонної служби ФСБ РФ безпідставно затримувала майже всі морські судна, які йшли до/Mariupol - та Berdyansk на декілька hrs. ин та проводили огляд. Це призводило - того, що судна в своєму рейсі затримувалися на 3-4 hrs. ини.

Зарацей алгоритм поповнився ще двома складовими.

Всі судна, які йдуть Чорного - Азовського морів - українських та російських портів, попередньо попадають на якірну стоянку в Керченській протоці. Суднам завжди там доводилося чекати: поки череКерченську протоку пройде зустрічний караван. Іноді – обходилося зовсім бецього, а зазвичай очікувати доводилося від одної - двох hrs. ин.

Зарадля суден, що йдуть - Маріуполя та Berdyanskа, цей період може становити і 70, і 62, і 48 hrs. ин. Тобто, процес навмисне затягується: судна просто не включають - складу тих караванів, що проходять Керченською протокою на північ.

Але на цьому ситуація не завершується: потім судна затримують і безпосередньо в Азовському морі, а також на зворотному шляху по Азовському морю.

Нарешті, судно вже вантажем підходить - Керченської протоки зі зворотного боку, – де також є якірна стоянка, де судна також мають отримати дозвіл на проходження Керченською протокою Азовського - Чорного моря, і далі – - Європи та Туреччини. На цьому етапі шляху традиційний період очікування також не перевищував 1-2 hrs. ин. Але тепер судна можуть затримуватися там і на 10, і 15, і 30 hrs. ин.

Підсумовуючи, ми бачимо, що конкретне судно за рахунок цих дій може втрачати і дві, і три, і чотири доби, які не враховані в розрахунку тривалості рейсу. Це дуже великі збитки.

Раніше безпосередньо в Азовському морі - судна підходив прикордонний катер, якого висаджувалася команда та оглядова група, черещо і були затримки. Але ці дії були просто демонстраційними: подіяти на нерви затримкою десь в три hrs. ини.

Проте, уявіть ситуацію тепер позиції капітана чи екіпажу, які йдуть за вантажем в Mariupol, а в Керченській протоці боку Чорного моря очікують і 60, і 45 hrs. ин. При цьому, розуміючи, що це – навмисно, бо повних проходять судна. А після того, як вантаж забрали і пішли в зворотному напрямі, їх знов затримують на десятки hrs. ин: замість того, щоб у звичайному режимі швидко пройти цей етап, доводиться чекати, але тепер ще і вантажем.

Тобто РФ у Керченській протоці отримала такий собі ключик, який відкриває можливості контролю за водним простором: спочатку – у вигляді Керчеснкого мосту, геометрія якого унеможливила проходження половини флоту - українських портів. А тепер ще додався елемент невизначеності: хочемо – сьоhrs. ні затримаємо судно на 20 hrs. ин, а завтра – взагалі на три доби. Все це спрямовано на зрозумілі цілі: придушення української морської торгівлі череMariupol та Berdyansk...

The Monitoring Group of the Maidan of Foreign Affairs, the Institute of Strategic Black Sea Studies (Kyiv) and the online edition of the BlackSeaNews present the database of sea vessels going to/from Mariupol and Berdyansk, the Ukrainian ports in the Azov Sea.

The database is updated daily. It is divided into three parts according to the area of detention. Each database section has separate numbering of vessels and detentions.

The areas of detention are indicated on the respective maps at the beginning of each section.

№1 in the table stands for the ship being detained, while №2 — for the detention incident. When the ship is detained several times, those do not match. The number of detentions is indicated next to the name of the ship: for example, SOUTHERN BREEZE (4) means that this ship has been detained 4 times.

For convenience, the detentions that occurred during one calendar day, are highlighted.

The names of vessels in the table indicating the first detention are given in bold font, while after that — in the regular one.

By July 10, the algorithm of the Russian blockade of the Ukrainian ports of the Azov Sea has become fully clear. In May-June 2018, as we pointed out then, due to the poor 2003 agreement between Ukraine and Russia on the joint use of the Azov Sea and the Kerch Strait, the coast guard of Russia’s FSB border patrol started groundlessly detaining almost all ships sailing to/from Mariupol and Berdyansk for several hours and searching them. That led to the 3-4 hour delays for the vessels.

By now the blockade has been tightened further by two more elements.

All vessels that go from the Black Sea to the Ukrainian and Russian ports in the Azov Sea, have to first enter the anchorage in the Kerch Strait and wait there until the opposing ship traffic passes the strait. Sometimes there was no wait at all, but typically, there was a 1-2 hr wait.

Now, however, that wait for the ships sailing to Mariupol and Berdyansk can be as long as 48, 62 or even 70 hours. That is, the process is deliberately delayed: the ships purposely aren’t being included in the northbound traffic going through the Kerch Strait.

But the problems do not end there: later, the vessels are detained when they reach the Azov Sea, as well as on the way back across the Azov Sea.

Finally, when already loaded vessel approaches the Kerch Strait on the opposite side and enters a similar anchorage where vessels have to get permission to pass the Kerch Strait from Azov to the Black Sea, and then proceed to Europe and Turkey, instead of the traditional 1-2 hours, they are delayed there by 10, 15 or 30 hours.

To sum up, due to those RF tactics, a vessel may lose two, three or four days that have not been figured in calculating the duration of the run, which means a significant damage.

Earlier, the Russian coastal patrol boats in the Azov Sea approached the vessels and brought their team on board to inspect the ships, which also caused delays. But that was just a demonstrative scare tactic that cost about three hours of delay.

However, imagine the position of the captain and crew en route to Mariupol for cargo, but are kept in the Kerch Strait from the Black Sea side for 45 or 60 hours, fully realizing that it is a deliberate hostile act, because they are constantly being passed by other ships. And after the cargo has been finally loaded and they run in the opposite direction, they are detained for dozens of hours again, so instead of quickly going through that stage, they have to wait again, only now with the cargo.

Thus, the Russian Federation has now got a magic key in the Kerch Strait that opens up full control of the water area: initially — in the form of the Kerch Bridge, whose geometry has made it impossible for half of the fleet to cross towards the Ukrainian ports, and now in the form of the demonstrative abuse, delaying ship for 20 hours or three days at their will. The goal is obvious: to undermine Ukrainian maritime trade through Mariupol and Berdyansk.

База даних затримань кораблями та катерами Берегової охорони Прикордонної служби ФСБ РФ морських суден, що прямують до/українських портів в Азовському морі - Маріуполя та Berdyansk

Database of Vessels en Route from/to Mariupol and Berdyansk Detained by the RF Coast Guard of the Border Service of the FSB in the Azov Sea

Назва
ІМО (MMSI)

DWT
tons

Країна
власника

Дата

Місце

Час та тривал. затрим.

Напрям

# Name
ІМО (MMSI)
DWT
tons
Owner's country Date Place of Detention

Time and Length of Detention

Direction

1-й етап
Затримки суден в Керченській протоці на шляху Чорного - Азовського моря

Detentions on the Run in the Azov Sea (Kerch Strait)

 
               
 

NIHAT BEY

9044188

    13.05.18 на вході в Азовське море Керч. пр.,  17:00 - 22:00
5 hrs.
 

01

AFER

8913332

5035

Turkey

26.05.18

45°28'46" N 36°36'28" E

16:30 – 23:30
7 hrs.

Berdyansk

02

SAADET C

9549267

22185

Turkey

03.06.18

45°10'41" N 36°29'25" E

21:30 – 07:30
10 hrs.

Mariupol

03

TAILWIND

8908868

 

Сінгапур

04.06.18

45°11'03" N 36°28'48" E

07:00 – 17:00
10 hrs.

Mariupol

Відомості за період 5 по 25 червня уточнюються

04

HALISDEMIR

9517331

7394

Turkey

26.06.18

45°11'21" N 36°28'56" E

20:00 - 29.06.18 12:00
64 hrs.

Mariupol

05

GOLDEN BIRD

8517580

12342

Egypt

27.06.18

45°10'17" N 36°29'06" E

12:00 – 28.06.18 13:30
25 hrs.

Mariupol

06

MAYKAN

MMSI: 272158200

2800

Ukraine

27.06.18

45°11'07" N 36°29'11" E

20:00 – 28.06.18 14:00
18 hrs.

Mariupol

07

SELECTA

9424807

14030

Ausrtia / Ukraine 

Flag: Liberia

27.06.18

45°10'51" N 36°30'30" E

22:00 – 28.06.18 18:00
20 hrs.

Mariupol

08

PIRIN

9381861

21211

Bulgaria

27.06.18

45°10'09" N 36°29'35" E

18:00 – 28.06.18 13:00
19 hrs.

Mariupol

09

DEVA MARIYA

8980684

2072

Ukraine

28.06.18

45°11'24" N 36°30'05" E

13:00 – 29.06.18 12:00
23 hrs.

Mariupol

10

ORUBA

9430624

10611

Turkey

28.06.18

45°11'02" N 36°29'53" E

04:00 – 28.06.18 23:00
19 hrs.

Mariupol

11

NAZMI C

9577769

34719

Turkey

28.06.18

45°11'00" N 36°29'18" E

16:00 – 29.06.18 03:00
11 hrs.

Mariupol

12

ARIF AMCA

9616084

11086

Turkey

28.06.18

45°11'48" N 36°29'38" E

15:00 – 29.06.18 22:00
31 hrs.

Mariupol

13

LIMBA

8947618

2132

Ukraine

28.06.18

45°11'50" N 36°30'48" E,

17:30 – 29.06.18 22:30
29 hrs.

Mariupol

14

YUZER 1

8203684

3300

Turkey

30.06.18

45°10'51" N 36°29'16" E

01:00 – 22:00
21 hrs.

Mariupol

          July 2018    

15

NAZLIM

7802122

11267

Turkey

01.07.18

45°10'45" N 36°28'55" E

04:00 – 14:00 02.07.18
34 hrs.

Mariupol

16

MAR BIANCO

8115576

6150

Egypt

02.07.18

45°09'58" N 36°29'33" E

10:00 – 17:00 03.07.18
31 hrs.

Berdyansk

17

BARON

9394210

5400

Turkey

02.07.18

45°10'22" N 36°30'36" E

14:30 – 21:30 03.07.18
31 hrs.

Berdyansk

18

WHITE STAR

9381938

8447

Romania

02.07.18

45°10'37" N 36°31'37" E

18:00 – 03:00 04.07.18
33 hrs.
 

Berdyansk

19

ELAZIZ

9674933

26052

Switzerland

04.07.18

45°11'01" N 36°28'58" E

12:00 – 14:00 05.07.18
26 hrs.

Mariupol

20

SOUTHERN BREEZE

9437763

6064

Хорватія

05.07.18

45°11'07" N 36°29'06" E

20:00 – 12:00 06.07.18
16 hrs.

Mariupol

21

JOY M

8902931

13759

Romania

06.07.18

45°10'54" N 36°29'16" E

23:00 – 16:00 07.07.18
17 hrs. .

Mariupol

22

ELIF S

8517293

8150

Lebanon

07.07.18


46°07'39" N 36°50'26" E

13:00 – 15:00 08.07.18
26 hrs.

Mariupol

23

NIZAR

8324751

5221

Turkey

08.07.18

45°11'24" N 36°29'59" E

06:00 – 13:00
5 hrs.

Mariupol

24

MEDNOGORSK

ENI: 42000072,
MMSI: 272878200

2056

Ukraine

08.07.18

45°11'14" N 36°30'58" E

07:00 - 14:00
7 hrs.

Mariupol

25

PATRA 3

8000836

11990

Bulgaria

08.07.18

45°11'14" N 36°29'02" E

02:00 – 22:00
20 hrs.

Mariupol

26

ABERDEEN

9313723

3614

Germany

08.07.18

45°10'57" N 36°29'01" E

14:30 – 22:00
5,5 hrs.

Mariupol

27

GEMINI MAESTRO

9350006

7448

Turkey

09.07.18

45°11'26" N 36°29'50" E

00:00 – 16:00
16 hrs.

Mariupol

28

ORUBA (2)

9430624

10611

Turkey

09.07.18

45°11'09" N 36°28'41" E

15:00 – 22:00
7 hrs.

Berdyansk

29

F.ARSLAN 5

9139115

5278

Germany

09.07.18

45°11'26" N 36°28'42" E

20:00 -
16:00 10.07.18
20 hrs.

Mariupol

30

FK HATICE

8520898

5610

Lebanon

09.07.18

45°10'30" N 36°29'00" E

21:00 - 22:00 10.07.18
25 hrs.
 

Berdyansk

31

EVALUNA

9590773

10810 Bulgaria 11.07.18 45°11'16" N 36°28'41" E 06:30 - 22:30
16 hrs.
Berdyansk
32

HAK

8214889

13286 Turkey 11.07.18 45°10'54" N 36°29'08" E 04:30 - 22:30
18 hrs.
Berdyansk
33

PRINCESS AMNAH

9008067

6244  Greece 11.07.18 45°10'29" N 36°29'08" E 05:00 - 23:00
18 hrs.
Berdyansk
34

SIBEL D

9065194

4592  Turkey 11.07.18
45°11'22" N 36°29'39" E
14:00 - 23:00
9 hrs.
Mariupol
35

MARIKANA

9041772

5278  Greece 11.07.18
45°10'44" N 36°29'30" E
14:00 - 17:00 12.07.18
27 hrs.
Berdyansk
36

GUNCE AKAY

9421051

 

8235  Turkey 13.07.18

45°11'18"N
36°29'07" E

08:00 - 17:00 14.07.18
33 hrs.
Mariupol
37

LIFTER

9414199

7778  Germany

13.07.18
 

45°11'03" N 36°29'44" E

03:00 - 13:00 14.07.18
34 hrs.
Mariupol
38

SAADET C (2)

9549267

10/-/_

22185 Turkey 15.07.18

45°11'18" N 36°29'09" E

12:00 - 22:00
10 hrs.
Mariupol
39

SIYA

9442108

 

10475  Turkey 15.07.18

45°10'32" N 36°29'09" E

14:00 - 03:00 16.07.18
13 hrs.
Mariupol
40

FIONA

9381419

28/-/_

7775  Turkey 15.07.18

45°10'59" N 36°29'53" E

18:00 - 22:00
16.07.18
28 hrs.
Mariupol
41

SELECTA (2)

9424807

15/-/_

14030 Ausrtia / Ukraine

Flag: Liberia

15.07.18
45°10'56" N 36°29'11" E
23:00 - 14:00 16.07.18
15 hrs.
Mariupol
42

COPAN

8515025

7/-/_

17777 Estonia 16.07.18
45°11'15" N 36°29'03" E
16:00 - 23:00
7 hrs.
Mariupol
43

FEDERAL MAYUMI

9529578

14/-/__

35885  Canada 17.07.18
45°10'41" N 36°29'34" E
03:00 - 17:00
14 hrs.
Mariupol
44

AREL 1

9071650

14/-/_

10560  Turkey 17.07.18
45°10'41" N 36°29'34" E
03:00 - 17:00
14 hrs.
Mariupol
45

ISLAND BAY

7528790

31/+/_

6569  Lebanon 17.07.18 45°11'15" N 36°30'13" E 04:30 - 11:30 18.07.18
31 hrs.
 
Berdyansk
45

MARE

8411671

28/-/_

1494  Turkey 17.07.18 45°10'53" N 36°30'16" E
 
13:30 - 17:30 18.07.18
28 hrs.
Mariupol
46

TZAREVETZ

9145229

29/-/_

21470  Bulgaria 17.07.18 45°10'26" N
36°29'33" E
12:00 - 17:00 18.07.18
29 hrs.
Mariupol
47

SABRINA 

9414735

20/+/_

10975 Ukraine 18.07.18 45°11'14" N
36°28'55" E
21:00 - 17:00 19.07.18
20 hrs.
Mariupol
48

LIMBA

8947618

19/+/_

2132 Ukraine 18.07.18 45°11'06" N
36°29'51" E
21:30 - 16:30 19.07.18
19 hrs.
Mariupol
49

KALELI ANA

7429322

22/-/_

6302 Turkey   19.07.18 45°11'28" N
36°29'42" E
13:00 - 11:00
20.07.18
22 hrs.
Mariupol
50

URANUS

9053919

27/-/_

6541  Egypt 19.07.2018

45°11'00" N
36°29'20" E

15:00 - 18:00 20.07.18
27 hrs.
Mariupol
51

ESTESTAR

9365049

27/-/_

10887  Switzerland 20.07.18

45°10'42" N
36°29'07" E

15:00 - 18:00 21.07.18
27 hrs.
Berdyansk
52

NAZLICAN

7531357

25/-/_

10900  Turkey 20.07.18

45°11'09" N 36°29'13" E

17:00 - 18:00 21.07.18
25 hrs.
Berdyansk
53

STEVIA (2)

8107000

36/-/_

11990 Bulgaria 21.07.18

45°11'09" N 36°29'13" E

03:00 - 15:00 22.07.18
36 hrs.
Mariupol
54

BEHCET C

9503744

55/-/_

22359 Turkey 21.07.18

45°09'58" N
36°29'10" E

09:00 - 16:00 23.07.18
55 hrs.
Mariupol
55

SENATA

9451575

49/-/_

12898  Austria 21.07.18

45°10'51" N 36°29'44" E

15:00 - 16:00 23.07.18
49 hrs.
Berdyansk
56

TRANSFAIR

7627302

41/+/_

10176  Lebanon 22.07.18

45°11'21" N 36°29'25" E

17:00 - 10:00 24.07.18
41 hrs.
Berdyansk
57

AMBER

9361378

49/-/_

6059  Netherlands 22.07.18

45°08'52" N 36°30'56" E

03:00 - 04:00 24.07.18
49 hrs.
Mariupol
58

ZUIDVLIET

9629809

24/+/_

3850  Netherlands 23.07.18

45°10'26" N 36°29'22" E

04:00 - 04:00 24.07.18
24 hrs.
Mariupol
59

BRAVE HEART

7117826

30/_/_

6341   Lebanon 23.07.18 45°10'51" N 36°29'07" E 11:00 - 17:00 24.07.18
30 hrs.
Berdyansk
60

OCEAN LEGEND

9083225

11/-/_

5248 Turkey

23.07.18

45°10'59" N 36°29'28" E 23:00 - 10:00 24.07.18
11 hrs.
Mariupol
61

TAILWIND

8908868

5/-/_

16880 Singapore / Estonia 24.07.18

45°11'20" N 36°29'20" E

11:00 - 16:00
5 hrs.
Mariupol
62

SU

9116084

18/-/_

8258  Turkey 24.07.18

45°11'20" N 36°29'20" E

19:00 - 13:00 25.07.18
18 hrs.
Berdyansk
63

ZEYBEK

8213732

20/-/_

8187  Turkey 24.07.18

45°11'02" N 36°29'57" E

22:30 - 18:00 25.07.18
20 hrs.
Mariupol
64

NAZMI C

9577769

22/_/_

34719 Turkey 25.07.18

45°11'06" N 36°29'05" E

08:00 - 22:00
14 hrs.
Mariupol
65

FK HATICE

8520898

20/_/_

5610 Lebanon 25.07.18

45°11'04" N 36°29'53" E

19:30 - 15:30 26.07.18
20 hrs.
Mariupol
66

OURANIA

9196371

40/_/_

27786  Greece 27.07.18

45°10'23" N 36°29'39" E

01:00 - 17:00 28.07.18
40 hrs.
Mariupol
67

IBRAHIM KONAN

9306328

21/+/_

8107  Turkey 27.07.18

45°10'42" N 36°30'12" E

05:00 - 02:00 28.07.18
21 hrs.
Mariupol
68

ABDULLATIF

8902929

39/_/_

13790 Turkey 27.07.18

45°09'54" N 36°29'44" E

09:00 - 00:00 29.07.18
39 hrs.
Mariupol
69

ADASTAR

9151515

23/_/_

21146  Turkey  27.08.18 45°10'06" N 36°29'17" E 17:00 - 16:00 28.07.18 Berdyansk
70

AMADORE

8520824

18/_/_

12569  Ukraine 27.07.18

5°11'40" N 36°29'44" E

23:00 - 17:00 28.07.18
18 hrs.
Mariupol
71

HALA B

8408650

29/+/_

8881  Lebanon 28.07.18

45°10'27" N 36°31'03" E

16:00 - 21:00 29.07.18
29 hrs.
Berdyansk
72

BRAVE WARRIOR

7208728

49/-/_

6336  Lebanon 28.07.18

45°10'19" N 36°29'52" E

22:00 - 23:00 30.07.18
49 hrs.
Mariupol
73

ILYAS KONAN

9106948

48/-/_

4963  Turkey 28.07.18

45°10'20" N 36°29'14" E

18:00 - 18:00 30.07.18
48 hrs.
Mariupol
74

ALTAY

9349992

50/_/_

7448  Turkey 28.07.18

45°10'44" N 36°29'25" E

20:30 - 23:30 30.07.18
50 hrs.
Mariupol
75

ELAZIZ

9674933

44/-/_

26052 Switzerland 28.07.18


45°10'50" N 36°28'49" E

19:00 - 15:00 30.07.18
44 hrs.
Mariupol
76

AMIR BEY

9016155

25/-/_

8185  Lebanon 29.07.18
45°11'21" N 36°30'02" E
 
17:00 - 18:30 30.07.18
25 hrs.
Berdyansk
77

CARINA

8908545

150/_/_

6350  Malta / Ukraine 29.07.18

45°10'01" N 36°29'19" E

20-00 - 24:00 04.08.18
150
Mariupol
78

NIZAR

8324751

122/_/_

5221 Turkey 30.07.18

45°12'38" N 36°30'00" E

21:00 - 23:00 04.08.18
122
Mariupol
79

MF ROSE

IMO: 8028682

117/_/_

6957 Greece
Flag: Togo
01.08.18 45°09'14" N 36°29'49" E 02:00 - 23:00 05.08.18
117
 
Berdyansk
  5337548 ISM Manager BUZZARD MARINE SA 2nd Floor, Akiki Building, 13th Street, Jbeil, Lebanon. since 05/05/2014

5775620 Ship manager/Commercial manager BLUE WAVES SHIPPING LTD 1, Megalopoleos Street, Kallithea, Athens, Greece. since 07/02/2014
5775620 Registered owner BLUE WAVES SHIPPING LTD 1, Megalopoleos Street, Kallithea, Athens, Greece. since 07/02/2014

   
          August2018    
80

ABLE

9001136

87/+/12

7416  Turkey 01.08.18

45°09'32" N 36°29'11" E

20:30 - 11:30 05.08.18
87
Berdyansk
81

PATRA 3

8000836

61/_/_

11990  Bulgaria 02.08.18

45°08'22" N 36°30'04" E

23:00 - 12:00 05.08.18
61 hrs.
Mariupol
82

KENAN METE

8701935

72/_/_

8897 Turkey 02.08.18

45°08'27" N 36°30'59" E

23:00 - 23:00 05.08.18
72 hrs.

Berdyansk
83

MUZAFFER BEY

9452127

96/_/_

5110  Turkey 02.08.18

45°08'13" N 36°31'25" E

23:00 - 23:00 06.08.18
96 hrs.
Mariupol
84

ST JOHNS

8913772

51/_/_

5020  Lebanon 03.08.18

45°10'20" N 36°29'27" E

03:00 06:00 05.08.18
51 hrs.
Berdyansk
85

NS SPIRIT

9088263

30/_/_

4256  Албанія 03.08.18

45°10'39" N 36°29'22" E

10:00 - 16:00 04.08.18
30 hrs.
Berdyansk
86

EREN C

9344734

54/-/_

10632 Turkey 03.08.18

45°10'48" N 36°29'01" E

23:00 - 05:00 06.08.18
54 hrs.

Mariupol
87

SEA LUCK

9194464

59/_/_

14190  Greece 03.08.18 45°10'07" N 36°30'27" E 12:00 - 23:00 05.08.18
59 hrs.
Mariupol
88

BLUE MOON

IMO: 8113293

21/_/_

7051 Lebanon 05.08.18 45°08'58" N 36°30'27" E 20:00 - 17:00 06.08.18
21 hrs.
Berdyansk
 

5897861 Registered owner AL MOUNIR MARITIME CO LTD Care of ISM Group Inc , 3rd Floor, Yakobian Building, al-Kuwait Street, Beirut, Lebanon. since 26/11/2015
5634309 Ship manager/Commercial manager ISM GROUP INC 3rd Floor, Yakobian Building, al-Kuwait Street, Beirut, Lebanon. since 31/10/2013

     
89

RAMA H

8105404

5/_/_

8214 

Romania

Flag: Togo

05.08.18 45°11'39" N 36°29'17" E 13:00 - 18:00
5 hrs.
Berdyansk
 

5638363 Registered owner RAMA H SHIPPING LTD Care of Arados Shipping Co Srl , Offices I2 & I3, Ground Floor, Bulevardul 1 Decembrie 1918 53, 900176 Constanta, Romania. before 11/2011
5071541 Ship manager/Commercial manager ARADOS SHIPPING CO SRL Offices I2 & I3, Ground Floor, Bulevardul 1 Decembrie 1918 53, 900176 Constanta, Romania. during 03/2011

     
90

PEACE

IMO: 9553983

9/_/_

16817 

Bulgaria

Flag:
Bulgaria

06.08.18 45°11'14" N 36°29'06" E 08:00 - 17:00
9 hrs.
Mariupol
91

SANTANA

9449388

10/_/_

10860

Austria /
Ukraine

Flag: Liberia

06.08.18 45°11'46" N 36°30'02" E 13:00 - 23:00
​10 hrs.
 
92

COPAN

8515025

23/_/_

17777

Estonia

Flag: Belize
 

06.08.18 45°10'50" N 36°29'34" E 14:00 - 13:00 07.08.18
23 hrs.
Mariupol
93

FIRAT

IMO: 8310384

20/_/_

6378 

Turkey

Flag: Comoros

07.08.18 45°10'53" N 36°29'50" E 20:00 - 16:00 08.08.18
20 hrs.
Berdyansk
94

JULIANA

IMO: 9655951

31/_/_

16736  Turkey
Flag: Malta
 
07.08.18 45°10'34" N 36°29'07" E 09:00 - 16:00 08.08.18
31 hrs.
Mariupol
95

ATA

9521899

18/_/_

17795

Turkey

Flag: Panama

07.08.18 45°11'07" N 36°28'56" E 23:00 - 17:00 08.08.18
18 hrs.
Mariupol
96

LUCKY BROTHER

7917006

139/_/_

7578  Greece 08.08.18

45°10'16" N 36°29'41" E

05:00 - 24:00 13.08.18
139
Berdyansk
97

HAK

8214889

99/_/_

13286  Turkey 09.08.18

45°10'37" N 36°28'57" E

14:00 - 17:00 13.08.18
99
Berdyansk
98

TRAPEZITZA

9145231

124/_/_

21454

Bulgaria

Flag: Malta

09.08.18

45°10'02" N 36°28'52" E

19:00 - 23:00 14.08.18
124
Berdyansk
99

SEA COMMANDER

8203660

136/_/_

5424

Turkey 

Flag: Palau

10.08.18

45°10'54" N 36°29'06" E

00:00 - 16:00 15.08.18
136
Mariupol
100

MAR BIANCO

8115576

111/_/_

6150

Egypt

Flag: Moldova

11.08.18

45°08'24" N 36°29'56" E

07:00 - 22:00 15.08.18
111
Berdyansk
101

ORUBA

9430624

99/_/_

10611

Turkey

Flag: Panama

11.08.18

45°08'48" N 36°29'38" E

19:00 - 22:00 15.08.18
99
Mariupol
102

MURVET ANA

IMO: 8202939

86/_/_

9578 

Turkey

Flag: Turkey

12.08.18

45°11'16" N 36°28'55" E

14:00 - 04:00 16.08.18
86
 
Mariupol
103

HACI EMINE ANA

IMO: 8117847

87/_/_

8170

Turkey

Flag: Panama

13.08.18

45°11'00" N 36°30'28" E

13:00 - 22:00 17.08.18
87
Berdyansk
104

NORDAN

IMO: 8109101

82/-/_

3595

Bulgaria

Flag: Togo

13.08.18

45°09'26" N 36°31'14" E

06:00 - 16:00 16.08.18
82
Berdyansk
105

RUSEN METE

IMO: 8516835

108/_/_

10096

Turkey

Flag: Sierra Leone

13.08.18

45°10'36" N 36°29'21" E

19:00 - 07:00 18.08.18
108
Mariupol
 

5339270 Ship manager/Commercial manager ROYALMAR SHIPPING & SHIP METE Business Centre, Bulent Sokak 12, Barbaros Mah, Atasehir, 34746 Istanbul , Turkey. during 02/2015
5843629 Registered owner RUBY NAVIGATION CORP Care of RoyalMar Shipping & Ship Management Co Ltd (RoyalMar Denizcilik ve Gemi Isletmeciligi Ltd Sti) , METE Business Centre, Bulent Sokak 12, Barbaros Mah, Atasehir, 34746 Istanbul , Turkey. during 02/2015

     
106

INDUSTRIAL CAPE

IMO: 9228617

176/_/_
 

7481

Germany

Flag: Antigua Barbuda

14.08.18

45°09'26" N 36°31'13" E

07:00 - 15:00 21.08.18
176
Berdyansk
 

1931355 Registered owner LYRA J Care of Jungerhans Maritime Services GmbH & Co KG, Boschstrasse 31, 49733 Haren (Ems), Germany. since 01/10/2007
5651409 ISM Manager JUNGERHANS HEAVY-LIFT-FLEET Boschstrasse 31, 49733 Haren (Ems), Germany. since 08/05/2002
1346032 Ship manager/Commercial manager JUNGERHANS MARITIME SERVICES Boschstrasse 31, 49733 Haren (Ems), Germany. since 01/04/2001

     
107

ESTESTAR

9365049

91/_/_

10887  

Switzerland

Flag: Panama

14.08.18

45°10'30" N 36°28'45" E

12:00 - 07:00 18.08.18
91
Berdyansk
 

5529649 ISM Manager SHIPFIN SA Via Vedeggio 1, 6928 Manno, Switzerland. since 09/04/2010
5529649 Ship manager/Commercial manager SHIPFIN SA Via Vedeggio 1, 6928 Manno, Switzerland. during 04/2010
5348879 Registered owner TERRAMAGICA SHIPPING SA Panama City, Panama. since 20/12/2007

     
108

OMAR TRADER

IMO: 7713175

155/_/_

6358

Lebanon

Flag: Comoros

14.08.18

45°09'28" N 36°30'32" E

18:30 - 09:30 21.08.18
159
Berdyansk
 

5901913 Ship manager/Commercial manager CEDAR MARINE SERVICES SAL Apartment 3/A, 3rd Floor, Sofi Plaza, Achier el-Daya Street, Tripoli, Lebanon. since 10/12/2017
4244600 Registered owner OMAR SHIPPING CO LTD Care of Cedar Marine Services SAL , Apartment 3/A, 3rd Floor, Sofi Plaza, Achier el-Daya Street, Tripoli, Lebanon. since 10/12/2017

     
109

NOORDVLIET

IMO: 9518220

162/_/_

3850

Netherlands

Flag: Netherlands

14.08.18

45°08'41" N 36°30'51" E

21:00 - 15:00 21.08.18
162
Mariupol
 

5773597 Registered owner NOORDVLIET BV Debussystraat 2, 3161 WD Rhoon, Netherlands. since 12/01/2014
1749931 Ship manager/Commercial manager HUDIG & VEDER CHARTERING BV Debussystraat 2, 3161 WD Rhoon, Netherlands. since 12/01/2014
5610215 ISM Manager GEERVLIET SHIPPING CO CV Debussystraat 2, 3161 WD Rhoon, Netherlands. since 03/01/2014

     
110

HACI HILMI II

IMO: 9014561

161/_/_

6443

Turkey

Flag: Turkey

15.08.18

45°10'33" N 36°30'18" E

05:00 - 22:00 21.08.18
161
Berdyansk
111

MAXAL RAISE

9148154

167/_/_

3452

Bulgaria

Flag: Sierra Leone

16.08.18

45°06'50" N 36°31'17" E

05:00 - 10:00 22.08.18
149
Berdyansk
112

AMADORE

8520824

119/_/_

12569 

Ukraine

Flag: Malta

16.08.18

45°11'44" N 36°29'09" E

23:00 - 22:00 21.08.18
119
Mariupol
113

ISLAND BAY

7528790

112/_/_

6569  

Lebanon 

Flag: Togo 

17.08.18

45°11'14" N 36°28'33" E

06:00 - 22:00
21.08.18
112
Berdyansk
114

NAVIN FALCON

IMO: 9492933

122/_/_

7534 Turkey Flag: Marshall Is 17.08.18

45°10'50" N 36°28'54" E

13:00 - 15:00 22.08.18
122
Mariupol
115

SPARTA

9372468

108/_/_

10315

Austria /
Ukraine

Flag: Liberia

17.08.18 45°11'30" N 36°28'21" E 22:00 - 10:00 22.08.18
108
Mariupol
116

SARA

IMO: 9259020

83/_/_

8567

Azerbaijan

Flag: St Kitts Nevis

19.08.18

45°08'21" N 36°31'59" E

04:00 -
15:00 22.08.18
83
Berdyansk
 

5055537 ISM Manager SIO SHIPPING LTD Xagani kucasi 15/27, Sabail rayonu, AZ 1000 Baku, Azerbaijan. since 30/03/2018
5120369 Registered owner SILVER MARITIME LTD-MTA Care of Sio Shipping Ltd , Xagani kucasi 15/27, Sabail rayonu, AZ 1000 Baku, Azerbaijan. since 23/03/2018
5055537 Ship manager/Commercial manager SIO SHIPPING LTD Xagani kucasi 15/27, Sabail rayonu, AZ 1000 Baku, Azerbaijan. since 23/03/2018

     
117

FEDERAL ASAHI

IMO: 9200419

78/_/_

36563

Canada

Flag: Marshall Is

19.08.18

45°04'36" N 36°31'37" E

08:00 - 14:00 22.08.18
78
 
Mariupol
 

1973825 Registered owner BAFFIN INVESTMENTS LTD Care of Fednav Ltd , Bureau 3500, 1000, rue de la Gauchetiere O, Montreal QC H3B 4W5, Canada. since 06/11/2006
0522961 ISM Manager ANGLO-EASTERN SHIP MANAGEMENT 23rd Floor, 248, Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong, China. since 03/06/2002
0041199 Ship manager/Commercial manager FEDNAV LTD Bureau 3500, 1000, rue de la Gauchetiere O, Montreal QC H3B 4W5, Canada. since 18/01/2000

     
118

AILEEN

IMO: 9214252

80/_/_

18320

Greece

Flag: Palau

19.08.18

45°03'43" N 36°33'03" E

14:00 - 22:00 22.08.18
80
Berdyansk
119

STEVIA

8107000

73/-/73

11990  

Bulgaria

Flag: Bulgaria

19.08.18

45°07'41" N 36°32'10" E

15:00 - 16:00 22.08.18
73
Mariupol
120

15 TEMMUZ

IMO: 9372846

126/_/_

7826 

Turkey

Flag: Turkey

19.08.18

45°08'55" N 36°30'34" E

20:00 - 02:00 25.08.18
126
Mariupol
121

ALI S

IMO: 7915307

105/_/_

7107

Norway

Flag: Moldova

20.08.18

45°09'58" N 36°28'49" E

17:00 - 02:00 25.08.18
105
Berdyansk
 

5025661 Registered owner WILSON SHIPOWNING AS Care of Wilson EuroCarriers AS , Bradbenken 1, 5003 Bergen, Norway. during 02/2004
5074077 Ship manager/Commercial manager WILSON EUROCARRIERS AS Bradbenken 1, 5003 Bergen, Norway. during 04/2003

     
122

ILKE METE

IMO: 8202965

117/_/_

4624

Turkey

Flag: Turkey

21.08.18

45°02'32" N 36°32'14" E

01:00 - 22:00 25.08.18
117
Mariupol
123

BAHAR K

IMO: 8884555

33/_/_

8284

Turkey

Flag: Cook Is

21.08.18 45°11'11" N 36°30'04" E 12:00 - 21:00 22.08.18
33
Berdyansk
124

PRINCESS ALAA

IMO: 9014286

99/_/_

5874

Greece

Flag: Sierra Leone

21.08.18 45°09'52" N 36°29'33" E 21:00 - 24:00 25.08.18
99
Berdyansk
 

5917984 Registered owner VICTORIA NAVIGATION ENTERPRISE Care of Orient Marine International Co , 5th Floor, 5-7, Kanari Street, 185 37 Piraeus, Athens, Greece. since 11/04/2016
5795106 Ship manager/Commercial manager ORIENT MARINE INTERNATIONAL CO 5th Floor, 5-7, Kanari Street, 185 37 Piraeus, Athens, Greece. since 11/04/2016

     
125

ASTORIA

9154282

85/_/_

17064

Lebanon

Flag: Malta

22.08.18

45°10'53" N 36°29'33" E

10:00 - 23:00 25.08.18
85
Berdyansk
 

5967491 Ship manager/Commercial manager MJN MARINE LTD Building 62, Block A, part 10, Al Nakkash, Beirut, Lebanon. since 22/02/2017
5967491 Registered owner MJN MARINE LTD Building 62, Block A, part 10, Al Nakkash, Beirut, Lebanon. since 22/02/2017

   
126

ELAZIZ

9674933

85/_/_

26052 

Switzerland 

Flag: Malta

22.08.18

45°11'11" N 36°28'28" E

10:00 - 23:00 25.08.18
85
Mariupol
127

SELECTA

9424807

83/_/_

14030 

Ausrtia / Ukraine 

Flag: Liberia

22.08.18

45°10'56" N 36°28'45" E

23:00 - 10:00 26.08.18
83
Mariupol
128

EMRE KOSE

IMO: 9598684

79/_/_

6603

Turkey

Flag: Malta

23.08.18

45°07'34" N 36°31'19" E

08:00 - 15:00 26.08.18
79
Mariupol
129

TAILWIND

8908868

77/_/_

16880  

Singapore/
Estonia

Flag: Liberia 

23.08.18

45°07'34" N 36°30'28" E

10:00 - 15:00 26.08.18
77
Mariupol
130

ADASTAR

9151515

88/_/_

21146 Turkey 23.08.18

45°03'51" N 36°31'27" E

11:00 - 22:00 26.08.18
83
Berdyansk
131

KERIM

IMO: 9396701

76/_/_

5400

Turkey

Flag: Panama

23.08.18

45°08'24" N 36°31'29" E

18:00 - 22:00 26.08.18
76
Berdyansk
132

NAZLIM

7802122

49/_/_

11267

Turkey 

Flag: Turkey

24.08.18

45°10'23" N 36°28'43" E

14:30 - 15:30 26.08.18
49
Mariupol
133

NAZMI C

9577769

40/_/_

34719 Turkey 24.08.18

45°05'25" N 36°31'09" E

23:00 - 15:00 26.08.18
40 
Mariupol
134

SEVEN SEAS

IMO: 9006344

50/_/_

3715

Israel

Flag: St Vincent Grenadines

24.08.18

45°12'28" N 36°31'00" E

20:00 - 22:00 26.08.18
50
Mariupol
135

NAZLICAN

7531357

61/_/_

10900 

Turkey

Flag:Turkey

25.08.18

45°10'00" N 36°28'57" E

12:00 - 01:00 28.08.18
61
Berdyansk
136

BEHCET C

9503744

27/_/_

22359 Turkey 26.08.18 45°11'11" N 36°29'38" E 22:00 - 01:00 28.08.18
27
Mariupol
137

BBC LIVORNO

IMO: 9570670

15/_/_

7933

Netherlands

Flag: Antigua Barbuda

27.08.18 45°10'45" N 36°28'48" E 10:00 - 01:00 28.08.18
15
Berdyansk
138

COPAN*

8515025

9/_/_

17777 Estonia 27.08.18 45°11'28" N 36°28'59" E 16:00 - 01:00 28.08.18
9
Mariupol
139

MARIKANA

IMO: 9041772

40/_/_

22200

Greece

Flag: Belize

27.08.18 45°09'23" N 36°29'34" E 20:00 - 12:00 29.08.18
40
Berdyansk
140

ANNETTA

IMO: 9396543

14/_/_

12000

Ukraine

Flag: Malta

29.08.18 45°11'33" N 36°29'13" E 10:00 - 00:00 30.08.18
14
Mariupol
141

NAZIM BEY

IMO: 9396452

14/_/_

3027

Turkey

Flag: Turkey

30.08.18

45°11'39" N 36°30'04" E

01:00 - 15:00
14
Mariupol
142

JULIANA*

IMO: 9655951

22/_/_

16736

Туреччина*

Flag: Malta

30.08.18

45°11'42" N 36°31'02" E

01:00 - 23:00
22
Mariupol
143

LEO I

IMO: 8917730

13/_/_

4452

Egypt

Flag: Togo

30.08.18 45°10'48" N 36°29'53" E 11:00- 24:00
13
Berdyansk
144

MELISSA

IMO: 8601991

16/_/_

2267

Turkey

Flag: Cook Is

31.08.18

45°11'39" N 36°31'14" E

00:00 - 16:00
16
Mariupol
145

SCHILLPLATE

IMO: 9505285

21/_/_

3175

Germany

Flag: Gibraltar

31.08.18 45°10'56" N 36°29'48" E 02:00 - 23:00
21
Berdyansk
146

LADY SIRIA

IMO: 9163568

24/_/_

6830

Lebanon

Flag: Belize

31.08.18 45°10'47" N 36°29'09" E 16:00 - 16:00 01.09.18
24
Mariupol
          September 2018    
147

WHITE STAR

IMO: 9381938

78/_/_

8447

Romania

 

01.09.18

45°11'35" N 36°29'16" E

16:00 - 22:00 04.09.18
78
Berdyansk
148

SAKAR

IMO: 9104811

69/_/_

21583

Bulgaria

Flag: Bulgaria

02.09.18

45°10'35" N 36°29'18" E

01:00 - 22:00 04.09.18
69
Mariupol
149

SPIEKEROOG

IMO: 9506148

68/_/_

5488

Germany

Flag: Antigua Barbuda

02.09.18

45°11'06" N 36°28'55" E

24:00 - 20:00 05.09.18
68
Berdyansk
150

PEACE*

IMO: 9553983

62/_/_

16817 

Bulgaria*

Flag: Bulgaria

03.09.18

45°09'41" N 36°29'56" E

04:00 - 18:00 05.09.18
62
Mariupol
 

AMIR BEY

9016155

155/_/_

8185   Lebanon 03.09.18 45°11'14" N 36°30'05" E 09:00 - 20:00 09.09.18
155
Mariupol
151

REK MAJESTY

IMO: 9210244

55/_/_

8151

Egypt

Flag: Panama

03.09.18

45°10'08" N 36°28'40" E

13:00 - 20:00 05.09.18
55
Mariupol
152

BLUE STAR I

IMO: 9375159

123/_/_

5246

Ukraine

Flag: Panama

04.09.18

45°09'39" N 36°31'48" E

16:00 - 19:00 09.09.18
123
Mariupol
153

EREN C

9344734

115/+/_

10632 

Turkey 

Flag: Panama

05.09.18

45°09'36" N 36°28'51" E

00:00 - 19:00 09.09.18
115
Mariupol
154

MANDARIN

IMO: 9239812

108/_/_

26735

Greece

Flag: Cyprus

05.09.18

45°09'18" N 36°28'45" E

06:00 - 18:00 09.09.18
108
Mariupol
155

SVETOSLAVA

IMO: 8863343

4903

Ukraine

Flag: Panama

05.09.18 45°09'25" N 36°30'15" E 23:00 - 20:00 09.09.18
93
Mariupol
156

HAZAR

9674921

81/_/_

26052

Turkey

Flag: Malta

06.09.18

45°08'08" N 36°31'29" E

10:00 - 19:00 09.09.18
81
Mariupol
157

MAR BIANCO*

8115576

91/_/_

6150

Egypt

Flag: Moldova

06.09.18 45°10'46" N 36°28'57" E 17:00 - 12:00 10.09.18
91
Mariupol
158

SAADET C

9549267

38/?/_

22185

Turkey

Flag: Panama
08.09.18

45°12'54" N 36°29'18" E

05:00 - 19:00 09.09.18
38
Mariupol
159

RITAJ A

IMO: 8214877

87/_/_

11274

Greece

Flag: Tanzania

09.09.18

45°09'05" N 36°29'01" E

08:00 - 23:00 12.09.18
87
Mariupol
160

SANTANA

9449388

68/_/_

10860

Austria / Ukraine

Flag: Liberia

09.09.18 45°09'39" N 36°30'09" E 20:00 - 16:00 12.09.18
68
Berdyansk
161

ATA

9521899

12/+/_

17795

Turkey

Flag: Panama

10.09.18 45°11'25" N 36°31'06" E 13:00 - 01:00 11.09.19
12
Mariupol
162

PATRA 3

8000836

60/_/_

11990

Bulgaria

Flag: Bulgaria

10.09.18

45°11'14" N 36°28'53" E

13:00 - 01:00 13.09.18
60
Mariupol
163

FK HATICE

8520898

69/_/_

5610  Lebanon  10.09.18 45°10'28" N 36°30'47" E 13:00 - 10:00 13.09.18
69
Berdyansk
164

SEA BREEZE

IMO: 8915184

58/_/_

7165

Lebanon

Flag: Togo

10.09.18 45°10'25" N 36°30'05" E 03:00 - 23:00 12.09.18
58
Mariupol
165

SOFIYA

IMO: 8901585

56/_/_

13770

Greece

Flag: Vanuatu

10.09.18

45°10'50" N 36°29'54" E

15:00 - 23:00 12.09.18
56
Mariupol
166

SENATA

9451575

24/_/_

12898  

Austria

Flag: Liberia

11.09.18

45°10'50" N 36°31'05" E

16:00 - 16:00 12.09.18
24
Mariupol
167

ESTESTAR*

9365049

42/_/_

10887  

Switzerland

Flag: Panama

11.09.18 45°10'52" N 36°29'12" E 07:00 - 23:00 12.09.18
42
Berdyansk
168

GOLDEN BAY

IMO: 8801735

18/_/_

7701

Lebanon

Flag: Togo

11.09.18

45°10'12" N 36°29'33" E

17:00 - 11:00 12.08.18
18
Mariupol
169

UNI K

IMO: 9159579

22/_/_

8657

Egypt

Flag: Togo

12.09.18 45°09'55" N 36°29'31" E 13:00 - 11:00 13.09.18
22
Mariupol
170

SPECTRA

IMO: 9536181

8/_/_

5168

Austria (Ukraine)

Flag: Liberia

12.09.18 45°11'38" N 36°30'45" E 15:00 - 23:00
8
Mariupol
171

SALVINIA

9419084

88/_/_

10407

Austria (Ukraine)

Flag: Liberia

14.09.18 45°10'33" N 36°28'34" E 03:00 - 19:00 17.09.19
88
Mariupol
172

HALIL N

IMO: 9108489

86/_/_

6351

Turkey

Flag: Barbados

14.09.18 45°11'14" N 36°28'35" E 08:00 - 20:00 17.09.18
86
Berdyansk
173

ARIF AMCA

9616084

72/_/_

11086

Turkey

Flag: Liberia

14.09.18

45°11'24" N 36°28'53" E

20:00 - 20:00 17.08.18
72
Berdyansk
174

ELAZIZ

9674933

64/_/_

26052

Switzerland

Flag: Malta

15.09.18

45°09'59" N 36°29'20" E

19:00 - 11:00 18.09.18
64
Mariupol
175

ILYAS KONAN

9106948

6/_/_

4963  

Turkey 

Flag: Panama

16.09.18 45°09'40" N 36°29'08" E 17:00 - 23:00
6
Mariupol
176

SEA SCANNER

IMO: 7419200

46/_/_

6085

Egypt

Flag: Sierra Leone

16.09.18

45°09'08" N 36°29'48" E

18:00 - 16:00 18.09.18
46 
Berdyansk
177

FEDERAL LEDA

IMO: 9229996

34/_/_

37180

Canada

Flag: Marshall Is

17.09.18

45°09'24" N 36°29'05" E

06:00 - 16:00 18.09.18
34
Mariupol
178

MUZAFFER ANA

IMO: 9554157

41/_/_

11000

Turkey

Flag: Turkey

17.09.18   06:00 - 23:00 18.09.18
41
Mariupol
179

OCEAN LEGEND

9083225

30/_/_

5248  Turkey 18.09.18

45°09'31" N 36°29'14" E

17:00 - 23:00 19.09.18

30

Mariupol
180

TAILWIND

8908868

27/_/_

16880  

Singapore/
Estonia

Flag: Liberia 

19.09.18 45°11'26" N 36°28'42" E 18:00 - 23:00 20.09.18
27
Mariupol
181

COPAN

IMO: 8515025

24/_/_

17777   Estonia/Сінгапур 19.09.18 45°10'22" N 36°29'06" E 23:00 - 23:00 20.09.18
24
Mariupol
182

WHITE STAR

IMO: 9381938

17/_/_

8447 Romania

20.09.18

45°10'54" N 36°28'48" E 06:00 - 23:00
17
Berdyansk
183

ADASTAR

9151515

17/_/_

21146   Turkey   21.09.18

45°08'30" N 36°29'49" E

00:00 - 17:00
17
Berdyansk
184

SU

9116084

6/_/_

8258  

Turkey

Flag: Turkey

21.09.18

45°10'31" N
36°28'53" E
12:00 - 18:00
6
Mariupol
185

ESTESUN

IMO: 9400588

7/_/_

12500

Switzerland

Flag: Panama

22.09.18 45°11'26" N
36°28'55" E
01:00 - 08:00
7
Mariupol
186

EEMSLIFT NELLI

IMO: 9671462

3/_/_

4200

Netherlands

Flag: Netherlands

22.09.18 45°11'11" N 36°29'08" E 20:00 - 23:00
3 hrs.
Berdyansk
187

KORAY

IMO: 9387126

34/_/_

4300

Turkey

Flag: Malta

23.09.18

45°11'49" N 36°30'41" E

11:00 - 21:00 24.09.18
34
Berdyansk
188

HARUN KONAN

IMO: 9385427

68/-/_

3200

Turkey

Flag: Turkey

24.09.18 45°10'59" N 36°29'03" E

00:00 - 20:00 2609.18

68 

Mariupol
189

ANTWERP

IMO: 9375848

43/_/_

3600 Germany
Flag: Antigua Barbuda
25.09.18 45°10'03" N 36°28'56" E 01:00 - 20:00 26.09.18
43
Mariupol
190

BEHCET C

9503744

41/_/_

22359 Turkey 25.09.18

45°10'49" N

36°28'37" E

04:00 – 21:00 26.09.18

41

Mariupol
191

PASHA

IMO: 8213718

36/_/_

8165

Turkey

Flag: Cook Is

25.09.18

45°10'16" N

36°29'08" E

23:00 – 11:00 27.09.18

36

Berdyansk
192

TRANSFAIR

7627302

39/_/_

10176   Lebanon  26.09.18 45°11'33" N 36°29'06" E 02:00 - 17:00 27.09.18
 
Berdyansk
193

PIONEER

IMO: 9504102

32/_/_

11048

Netherlands

Flag: Netherlands

26.09.18 45°11'16" N 36°29'56" E

16:00 - 24:00 27.09.18

32

Mariupol
194

HANIFE KA

IMO: 9693109

22/_/_

10500

Turkey

Flag: Turkey

27.09.18 45°11'31" N 36°29'12" E 18:30 - 16:30 28.09.18
22
 
195

ABDULLATIF

8902929

8/_/_

13790  Turkey  28.09.18 45°11'27" N 36°29'30" E 08:00 - 16:00
8
Berdyansk
196

FEDERAL NAGARA

IMO: 9805257

13/?/_

34492

Canada

Flag: Marshall Is

28.09.18 45°09'52" N 36°29'08" E

04:00 - 17:00

13

Mariupol
197

SENATA

9451575

18/_/_

12898  

Austria

Flag: Liberia

28.09.18 45°09'11" N 36°30'27" E

22:00 - 16:00 29.09.18

18

Mariupol
198

SAKAR

IMO: 9104811

17/_/_

21583

Bulgaria

Flag: Bulgaria

29.09.18 45°10'22" N 36°30'37" E 06:00 - 23:00
17
Mariupol
199

DAYTONA H

8520836

13/_/_

11901  Romania 29.09.18 45°11'17" N 36°28'26" E 10:00 - 23:00
13
Mariupol
200

NAZMI C

9577769

14/_/_

34719  Turkey  29.09.18 45°11'29" N 36°29'27" E

22:00 - 12:00 30.09.18

14

Mariupol
201

GULF STREAM

IMO: 8415689

49/_/_

3500

Turkey

Flag: St Kitts Nevis

30.09.18

45°11'39" N 36°29'58" E

21:00 - 22:00 02.10.18
49
Berdyansk
          October 2018    
202

FK HATICE

8520898

37/_/_

5610  Lebanon  01.10.18

45°11'19" N 36°29'13" E

02:00 - 15:00 02.10.18
37
Mariupol
203

OMAR TRADER

IMO: 7713175

123/_/_

6358 Lebanon 01.10.18

45°11'36" N 36°29'02" E

21:00 - 00:30 07.10.18
123
Berdyansk
204

GOLDEN BIRD

8517580

62/_/_

12342 Egypt 01.10.18

45°10'55" N 36°29'44" E

21:00 - 11:00 04.10.18

62

Mariupol
205

ISLAND BAY

7528790

21/_/_

6569   Lebanon  01.10.18

45°10'51" N 36°28'52" E

21:00 - 18:00 02.10.18
21
Berdyansk
206

NUR

IMO: 9389370

96/_/_

3349

Turkey

Flag: Cook Is

02.10.18

45°10'42" N 36°29'44" E

17:00 - 17:00 06.10.18

96

Mariupol
207

VENATOR

IMO: 8507470

88/_/_

7310

Bulgaria

Flag: Malta

02.10.18

45°10'38" N 36°29'10" E

24:00 - 16:00 06.10.18

88

Mariupol
208

JULIANA

IMO: 9655951

85/_/_

16736  

Turkey

Flag: Malta

 

03.10.18

45°11'14" N 36°29'04" E

12:00 - 01:00 07.10.18
85
Mariupol
209

KALELI ANA

7429322

106/_/_

6302   Turkey   04.10.18

45°10'50" N 36°28'40" E

10:00 - 22:00 08.10.18

106

Mariupol
210

SIGMA

IMO: 9350537

79/_/_

10131

Austria / Ukraine

Flag: Liberia

04.10.18

45°11'50" N 36°29'55" E

16:00 - 23:00 07.10.18

79

Mariupol
211

DERYA AYTEKIN

IMO: 9136864

74/_/_

6830

Turkey

Flag: Panama

05.10.18

45°09'34" N 36°29'59" E

20:00 - 22:00 08.10.18

74 

Berdyansk
212

SARA

IMO: 9259020

85/_/_

8567 Azerbaijan 05.10.18

45°08'46" N 36°30'01" E

24:00 - 13:00 09.10.18

85

Berdyansk
213

MOSTEIN

IMO: 9100176

48/_/_

4836

Turkey

Flag: Vanuatu

07.10.18

45°11'21" N 36°29'35" E

13:00 - 13:00 09.10.18

48

Mariupol
214

WHITE STAR

IMO: 9381938

40/_/_

8447 Romania 07.10.18

45°10'55" N

36°29'12" E

22:00 - 14:00 09.10.18

40

Berdyansk
215

EEMSLIFT NELLI

IMO: 9671462

186/_/_

4200 Netherlands 07.10.18

45°11'00" N

36°28'35" E

23:00 - 17:00 15.10.18

186

Berdyansk
216

SANTANA

9449388

162/_/_

10860  Austria / Ukraine 08.10.18

45°11'35" N

36°29'21" E

23:00 - 17:00 15.10.18

162

Mariupol
217

ESTESTAR

9365049

162/_/_

10887  

Switzerland

 

09.10.18

45°09'28" N

36°30'39" E

04:00 - 22:00 15.10.18

162

Berdyansk
218

TAHA

IMO: 9195860

154/_/_

5050

Turkey

Flag: Malta

09.10.18

45°10'06" N

36°29'48" E

13:00 - 23:00 15.10.18

154

Berdyansk
219

ZARA

8206284

167/_/_

8556 Lebanon 09.10.18

45°11'12" N

36°29'03" E

18:00 - 17:00 16.10.18

167

Berdyansk
220

HAZAR

9674921

152/_/_

26052 Turkey 10.10.18

45°11'12" N

36°29'30" E

09:00 - 17:00 16.10.18

152

Mariupol
221

PATRA 3

8000836

135/_/_

11990 Bulgaria 10.10.18

45°10'27" N

36°29'02" E

08:00 - 23:00 15.10.18

135

Mariupol
222

PEACE

IMO: 9553983

154/_/_

16817  Bulgaria 10.10.18

45°10'01" N

36°29'17" E

13:00 - 23:00 16.10.18

154 

Mariupol
223

MERRY M

IMO: 8418265

158/_/_

8890

Turkey

Flag: Comoros

10.10.18

45°08'43" N

36°29'15" E

09:00 - 23:00 16.10.18

158

Mariupol
224

TAILWIND

8908868

124/_/_

Mariupol

16880   Singapore/
Estonia
11.10.18

45°11'29" N

36°28'32" E

20:00 - 16:00 16.10.18

124

Mariupol
225

ELAZIZ

9674933

116/_/_

26052  Switzerland  11.10.18

45°10'47" N

36°28'58" E

21:00 - 17:00 16.10.18

116

Mariupol
226

SALVINIA

9419084

116/_/_

10407 Austria / Ukraine 12.10.18

45°08'24" N

36°29'31" E

03:00 - 23:00 16.10.18

116

Mariupol
227

STEVIA

8107000

112/_/_

11990  Bulgaria 12.10.18

45°10'06" N

36°28'42" E

07:00 - 23:00 16.10.18

112

Mariupol
228

BLUE MOON

IMO: 8113293

92/_/_

7051  Lebanon  13.10.18

45°10'20" N

36°29'35" E

10:00 - 06:00 17.10.18

92

Berdyansk
229

FIRAT

IMO: 8310384

_/_/_

6378  Turkey 13.10.18

45°08'20" N

36°30'23" E

10:00 - 20:00 17.10.18

106

Berdyansk
230

KAPTAN ERDOGAN

IMO: 9326043

96/_/_

4359

Turkey

Flag: Turkey

13.10.18 45°09'32" N
36°31'39" E

20:00 - 20:00 17.10.18

96

Mariupol
231

NAZLIKIZ

IMO: 7531369

58/_/_

8140

Turkey

Flag: Turkey

14.10.18

45°09'24" N

36°29'14" E

20:00 - 06:00 17.10.18

58

Berdyansk
232

CAPTAIN NAGDALIYEV

IMO: 9575307

_/_/_

7103

Turkey

Flag: Malta

15.10.18 45°09'03" N
36°29'14" E

23:00 - 20:00 17.10.18

45

Mariupol
233

FEDERAL SHIMANTO

IMO: 9218404

35/_/_

32787

Canada

Flag: Marshall Is

15.10.18 45°09'40" N
36°29'47" E

12:00 - 23:00 16.10.18

35

Mariupol
234

VITIS

IMO: 9000613

29/_/_

6221

Italy

Flag: Panama

15.10.18 45°11'46" N
36°29'25" E

18:00 - 23:00 16.10.18

29

Mariupol
235

SCHILLPLATE

IMO: 9505285

29/_/_

3175   Germany 15.10.18 45°09'42" N
36°28'54" E

18:00 - 23:00 16.10.18

29

Berdyansk
236

ADASTAR

9151515

16/_/_

21146  Turkey  16.10.18 45°11'07" N
36°28'37" E
00:00 - 16:00
16
Berdyansk
237

UNI K

IMO: 9159579

61/_/_

8657 Egypt 16.10.18 45°09'43" N
36°29'18" E

07:00 - 20:00 18.10.18

61

Mariupol
238

EREN C

9344734

54/_/_

10632  Turkey  16.10.18 45°10'58" N
36°29'56" E

14:00 - 20:00 18.10.18

54

Mariupol
239

RUSEN METE

IMO: 8516835

19/_/_

10096 Turkey 16.10.18 45°10'25" N
36°29'16" E

12:00 - 07:00 17.10.18

19

Berdyansk
240

SENATA

9451575

53/_/_

12898   Austria 16.10.18

45°11'20" N

36°30'18" E

15:00 - 20:00 18.10.18

53

Mariupol
241

AHMET ONEL

IMO: 8420361

54/_/_

6862

Turkey

Flag: Turkey

16.10.18 45°10'55" N
36°30'32" E

15:00 - 21:00 18.10.18

54

Mariupol
242

HAK

8214889

54/_/_

13286   Turkey  17.10.18

45°11'19" N

36°29'34" E

08:00 - 14:00 19.10.18

54

Berdyansk
243

KAFKAMETLER

IMO: 9001112

41/_/_
3134

Turkey

Flag: Turkey ​
 

17.10.18 45°09'30" N
36°28'54" E

21:00 - 14:00 19.10.18

41

Berdyansk
244

ILYAS KONAN

9106948

20/_/_

4963   Turkey  19.10.18 45°08'55" N
36°29'22" E

04:00 - 24:00

20 

Mariupol
245

SABRINA

9414735

13/_/_

10975 Austria / Ukraine 19.10.18 45°10'43" N
36°29'49" E

05:00 - 18:00

13

Mariupol
246

SEA BIRD

IMO: 8202941

27/_/_

7650 Lebanon 19.10.18 45°10'54" N
36°31'04" E

21:00 - 24:00 20.10.18

27

Berdyansk
247

BEHCET C

9503744

35/_/_  

22359   Turkey  20.10.18 45°11'00" N
36°28'48" E

07:00 - 18:00 21.10.18

35

Mariupol
248

SOPHIA I

IMO: 9546007

12232

Ukraine/Austria

Flag: Liberia

21.10.18 45°09'23" N
36°29'02" E

11:00 - 17:00 22.10.18

30

Berdyansk
249

ICEL

8105428

29/_/_

6524 Greece 21.10.18 45°11'41" N
36°28'54" E

17:00 - 22:00 22.10.18

29

Berdyansk
250

FEDERAL YUKINA

IMO: 9476977

11/_/_

35868

Canada

Flag: Hong Kong

22.10.18 45°11'10" N
36°29'12" E

06:00 - 17:00

11

Mariupol
251

BMI EAGLE

IMO: 9200093

7/_/_

6231 

Turkey

Flag: Turkey

22.10.18 45°10'27" N
36°29'05" E

10:00 - 17:00

7

Mariupol
252

HACI EMINE ANA

IMO: 8117847

20/_/_

8170 Turkey 22.10.18 45°10'07" N
36°29'03" E

18:00 - 14:00 23.10.18

20

Berdyansk
253

NAZMI C

9577769

86/_/_

34719 Turkey 23.10.18 45°10'49" N
36°29'08" E

22:00 - 12:00 27.10.18

86

Mariupol
254

JOSEPHINE PRIMA

IMO: 9306380

11/_/_

8153

Italy

Flag: Portugal

23.10.18 45°11'26" N
36°28'44" E

11:00 - 22:00

11

Mariupol
255

SAKAR

IMO: 9104811

131/_/_

21583 Bulgaria 24.10.18 45°10'39" N
36°29'46" E

02:00 - 13:00 29.10.18

131

Mariupol
256

BMI EMPEROR

9310331

129/_/_

6400 Turkey 24.10.18 45°11'20" N
36°29'22" E

04:00 - 13:00 29.10.18

129

Berdyansk
257

ISLAND BAY

7528790

141/-/_

6569   Lebanon 24.10.18 45°11'07" N
36°29'53" E

14:00 - 11:00 30.10.18

141

Berdyansk
258

SCHILLPLATE

IMO: 9505285

117/_/_

3175 Germany 24.10.18 45°11'39" N
36°29'26" E

16:00 - 13:00 29.10.18

117

Berdyansk
259

HANIFE KA

IMO: 9693109

59/_/_

10500  Turkey  24.10.18 45°11'34" N
36°28'52" E

24:00 - 11:00 27.10.18

59

Mariupol
260

SOFIYA

IMO: 8901585

51/_/_

13770 Greece 25.10.18 45°11'08" N
36°28'58" E

14:00 - 17:00 27.10.18

51

Mariupol
261

SIDER LUCK

IMO: 9495595

93/_/_

26307

Switzerland

Flag: Malta

25.10.18 45°10'29" N
36°29'01" E

17:00 - 14:00 29.10.18

93

Mariupol
262

KENAN METE

8701935

90/_/_

11715  Turkey  26.10.18 45°10'03" N
36°29'14" E

17:00 - 11:00 30.10.18

90

Berdyansk
263

EEMSLIFT NELLI

IMO: 9671462

44/_/_

4200 Netherlands 27.10.18 45°10'59" N
36°29'02" E

17:00 - 13:00 29.10.18

44

Berdyansk
264

DAYTONA H

8520836

59/_/_

11901   Romania 28.10.18 45°11'39" N
36°28'41" E

00:00 - 11:00 30.10.18

59

Mariupol
265

RAOUF H

IMO: 8325535

48/_/_

6343

Romania

Flag: Comoros

29.10.18 45°10'57" N
36°29'22" E

10:00 - 10:00 31.10.18

48

Berdyansk
266

CARINA

8908545

30/_/_

6350   Malta / Ukraine  29.10.18 45°10'39" N
36°28'49" E

15:00 - 21:00 30.10.18

30

Berdyansk
267

ALGA

IMO: 8812954

83/_/_

4336

Greece

Flag: St Vincent Grenadines

30.10.18 45°08'09" N
36°29'39" E

08:00 - 19:00 02.11.18

83

Mariupol
268

FK HATICE

8520898

119/_/_

5610  Lebanon  30.10.18 45°10'06" N
36°28'45" E

16:00 - 15:00 04.11.18

119

Berdyansk
          November 2018    
  Name, IMO Dwt

Owner/Manag

Date   Time Destin
269

JOY M

8902931

73/_/_

13759 Romania 01.11.18 45°11'20" N
36°28'37" E

13:00 - 14:00 04.11.18

73

Mariupol
270

SABRINA 

9414735

42/_/_

10975  Austria / Ukraine 02.11.18 45°09'03" N
36°29'36" E

20:00 - 14:00 04.11.18

42

Mariupol
271

ST JOHNS

8913772

28/_/_

5020   Lebanon  04.11.18 45°09'26" N
36°29'11" E

05:00 - 09:00 05.11.18

28

Mariupol
272

ESRA C

IMO: 9379662

109/_/_

31890

Turkey

Flag: Panama

04.11.18 45°10'53" N
36°28'40" E

23:00 - 12:00 09.11.18

109

Mariupol
273

BEATA

IMO: 9037276

91/_/_

9187

 

Turkey 05.11.18 45°10'41" N
36°30'41" E

18:00 - 13:00 09.11.18

91

Mariupol
274

AILEEN

IMO: 9214252

83/_/_

18320 Greece 06.11.18 45°11'14" N
36°28'19" E

07:00 - 18:00 09.11.18

83

Berdyansk
275

KALELI ANA

7429322

72/_/_

6302   Turkey   06.11.18 45°11'16" N
36°28'47" E

19:00 - 19:00 09.11.18

72

Berdyansk
276

HAZAR

9674921

83/_/_

26052

Turkey

Flag: Malta

07.11.18 45°07'38" N
36°30'09" E

03:00 - 14:00 10.11.18

83

Mariupol
277

SHOVKET ALEKPEROVA

IMO: 9633549

41/_/_

7110

Turkey

Flag: Malta

08.11.18 45°10'14" N
36°28'56" E

02:00 - 19:00 09.11.18

41

Mariupol
278

PATRA 3

8000836

30/_/_

11990   Bulgaria 08.11.18 45°11'12" N
36°29'20" E

06:00 - 12:00 09.11.18

30

Mariupol
279

ESTESTAR

9365049

20/_/_

10887   Switzerland  09.11.18 45°11'25" N
36°29'34" E

19:00 - 15:00 10.11.18

20

Berdyansk
280

TAILWIND

8908868

4/_/_

16880  

Singapore /
Estonia

 

10.11.18 45°11'43" N
36°29'08" E

11:00 - 15:00

4

Mariupol
281

SU

9116084

192/-/_

8258

Turkey

Flag: Turkey

10.11.18 45°10'23" N
36°29'00" E
 

19:00 - 19:00 18.11.18

192

Mariupol
282

PEACE

IMO: 9553983

172/-/_

16817   Bulgaria 11.11.18 45°11'26" N
36°28'37" E

09:00 - 13:00 18.11.18

172

Mariupol
283

FLAMURI

IMO: 9472713

158/_/_

8500

Turkey

Flag: Panama

11.11.18 45°10'49" N
36°29'09" E

12:00 - 02:00 18.11.18

158

Mariupol
284

SANTANA

9449388

153/_/_

10860 Austria / Ukraine 11.11.18 45°11'01" N
36°28'38" E

16:00 - 01:00 18.11.18

153

Berdyansk
285

STEVIA

8107000

137/-/_

11990  Bulgaria 12.11.18 45°11'08" N
36°29'07" E

21:00 - 14:00 18.11.18

137

Mariupol
286

ADASTAR

9151515

126/-/_

21146   Turkey  13.11.18 45°07'43" N
36°30'15" E

14:00 - 20:00 18.11.18

126

Berdyansk
287

ABERDEEN 

9313723

113/-/_

3614  Germany 14.11.18 45°07'28" N
36°30'41" E

03:00 - 20:00 18.11.18

113

Mariupol
288

MERRY M

IMO: 8418265

101/-/_

8890 Turkey 15.11.18 45°09'58" N
36°29'15" E

02:00 - 07:00 19.11.18

101

Mariupol
289

AL HANI

IMO: 8314433

106/-/_

6479

Lebanon

Flag: Togo

15.11.18 45°09'06" N
36°29'07" E

09:00 - 19:00 19.11.18

106

Berdyansk
290

JULIANA

IMO: 9655951

145/_/_

16736   Turkey 15.11.18 45°07'08" N
36°31'12" E
 

11:00 - 12:00 21.11.18

145

Mariupol
291

SCHILLPLATE

IMO: 9505285

151/-/_

3175

Germany

Flag: Gibraltar

15.11.18 45°07'58" N
36°30'40" E

12:00 - 19:00 21.11.18

151

Berdyansk
292

NAZMI C

9577769

120/_/_

34719  Turkey  15.11.18 45°10'32" N
36°28'15" E
 

13:00 - 13:00 20.11.18

120

Mariupol
293

BEHCET C

9503744

112/-/_

22359  Turkey 15.11.18 45°08'17" N
36°29'33" E

21:00 - 13:00 20.11.18

112

Mariupol
294

NAZLIKIZ

IMO: 7531369

151/-/_

8140 Turkey 16.11.18 45°06'17" N
36°31'16" E

02:00 - 09:00 22.11.18

151

Berdyansk
295

YUNUS EMRE

IMO: 9132519

356/_/_

13902

Turkey

 

17.11.18 45°11'36" N
36°28'58" E

02:00 - 22:00 01.12.18

356

Mariupol
296

ADAMAR

IMO: 9515280

155/_/_

16622 Turkey 17.11.18 45°05'17" N
36°31'03" E

02:00 - 13:00 23.11.18

155

Mariupol
297

ADASUN

IMO: 9306445

124/_/_

7600 t Turkey 19.11.18 45°10'46" N
36°28'49" E

09:00 - 13:00 24.11.18

124

Mariupol
298

FEDERAL HUDSON

9205902

_/_/_

36563 Canada 20.11.18 45°11'07" N
36°29'02" E

12:00 - 14:00 24.11.18

98

Mariupol
299

FEDERAL ASAHI

IMO: 9200419

104/_/_

36563 Canada 20.11.18 45°09'45" N
36°29'25" E

12:00 - 20:00 24.11.18 

104

Mariupol
300

SIDER LUCK

IMO: 9495595

_/_/_

26307

Switzerland

Flag: Malta

21.11.18 45°10'20" N
36°29'27" E

03:00 - 19:00 24.11.18

88 

Mariupol
301

ANASTASIA

IMO: 8926121

82/_/_

4056 Turkey 21.11.18 45°10'24" N
36°30'07" E

10:00 - 20:00 24.11.18

82

Mariupol
302

HAK

8214889

76/_/_

13286  Turkey 21.11.18 45°11'43" N
36°29'55" E

16:00 - 20:00 24.11.18

76

Berdyansk
303

ATA

9521899

174/_/_

17795 Turkey 21.11.18 45°10'59" N
36°29'11" E

16:00 - 22:00 28.11.18

ушел курсом Одеса

Mariupol
304

SIGMA

IMO: 9350537

216/_/_

10131 Austria
/ Ukraine
22.11.18 45°10'26" N
36°28'43" E

23:00 - 23:00 01.12.18

216

Mariupol
305

RIGA

IMO: 9141376

223/_/_

4220 

Netherlands

Flag: Malta
 

23.11.18 45°11'25" N
36°29'40" E

12:00 - 19:00 02.12.18

223

Mariupol
306

C.EPSILON

IMO: 9130212

223/_/_

4211 Germany 23.11.18 45°10'58" N
36°29'55" E

14:00 - 07:00 03.12.18

223

Mariupol
307

ISLAND BAY

7528790

289/_/_

6569   Lebanon  23.11.18 45°11'35" N
36°28'23" E

17:00 - 18:00 05.12.18

289

Berdyansk
308

ELAZIZ

9674933

217/_/_

26052  

Switzerland  

Flag: Malta
 

23.11.18 45°11'08" N
36°28'25" E

18:00 - 19:00 02.12.18

217

Mariupol
309

AMAL NEPTUNE

IMO: 8116843

285/_/_

6471 Majuro MH Marshall Islands 23.11.18 45°09'19" N
36°29'23" E

22:00 - 19:00 05.12.18

285

Mariupol
310

LADY MARIA

IMO: 8500070

289/_/_

3650 Lebanon 24.11.18 45°09'29" N
36°30'15" E

12:00 - 13:00 06.12.18

289

Mariupol
311

ZARA

8206284

196/?/_

8556  Lebanon  24.11.18 45°11'20" N
36°28'58" E

15:00 - 19:00 02.12.18

196

Berdyansk
312

GULF BLUE

IMO: 9125073

188/_/_

4444 Turkey 25.11.18 45°10'26" N
36°30'11" E

01:00 - 21:00 02.12.18

188

Mariupol
314

OCEAN LEGEND

9083225

251/_/_

5248  Turkey 25.11.18 45°10'32" N
36°29'02" E

08:00 - 19:00 05.12.18

251

Mariupol
315

SEA BIRD

IMO: 8202941

250/_/_

7650  Lebanon 25.11.18 45°10'32" N
36°29'31" E

08:00 - 18:00 05.12.18

250

Berdyansk
316

SAKAR

IMO: 9104811

186/_/_

21583 Bulgaria 25.11.18 45°07'21" N
36°30'52" E

19:00 - 13:00 03.12.18

186

Mariupol
317

FK HATICE

8520898

242/_/_

5610  Lebanon 26.11.18 45°09'38" N
36°29'14" E

05:00 - 07:00 06.12.18

242

Berdyansk
318

KEMAL KURU

IMO: 9418080

231/_/_

3933 Turkey 26.11.18 45°04'52" N
36°32'08" E

03:00 - 18:00 05.12.18

231

Mariupol
319

HARUN KONAN

IMO: 9385427

225/_/_

3200 Turkey 26.11.18 45°10'15" N
36°29'29" E

21:00 - 06:00 06.12.18

225

Mariupol
320

MUBARIZ IBRAHIMOV

IMO: 9575292

161/_/_

7084

Turkey

Flag: Malta

27.11.18 45°09'19" N
36°30'17" E

01:00 - 18:00 03.12.18

161

Mariupol
321

BAHAR K

IMO: 8884555

218/_/_

8284 Turkey 27.11.18 45°10'57" N
36°28'51" E

11:00 - 13:00 06.12.18

218

Berdyansk
322

MURVET ANA

IMO: 8202939

211/_/_

9578  Turkey 27.11.18 45°09'06" N
36°28'25" E

18:00 - 13:00 06.12.18

211

Mariupol
323

HACI EMINE ANA

IMO: 8117847

195/_/_

8170 Turkey 28.11.18 45°09'11" N
36°29'50" E

09:00 - 12:00 06.12.18

195

Berdyansk
      December 2018        
324

ICEL

8105428

90/_/_

6524  Greece 01.12.18 45°10'54" N
36°30'13" E

13:00 - 19:00 05.12.18

90

Mariupol
325

NOORDVLIET

IMO: 9518220

68/_/_

3850

Netherlands

Flag: Netherlands

02.12.18 45°10'30" N
36°30'07" E

13:00 - 08:00 05.12.18

68

Mariupol
326

MOHAMMED BEY

IMO: 8110411

100/_/_

11274 t Turkey 02.12.18 45°08'31" N
36°30'55" E

15:00 - 19:00 06.12.18

100

Mariupol
327

LOYGA

IMO: 8004791

70/_/_

6154 t Lebanon 03.12.18 45°10'09" N
36°29'15" E

21:00 - 19:00 06.12.18

70

Berdyansk
328

BRANT

IMO: 9393151

61/_/_

30776 t

Greece

Flag: Cyprus

 

05.12.18 45°11'05" N
36°28'17" E

04:00 - 17:00 07.12.18

61

Mariupol
329

KALELI ANA

7429322

24/_/_

6302 Turkey 05.12.18 45°10'53" N
36°29'34" E

19:00 - 19:00 06.12.18

24

Berdyansk
330

ESTESTAR

9365049

36/_/_

10887 Switzerland 05.12.18 45°11'40" N
36°29'20" E

24:00 - 12:00 07.12.18

36

 

Berdyansk
331

LADY AYSE

IMO: 9227871

31/_/_

16239 t Turkey 06.12.18 45°11'35" N
36°28'54" E

10:00 - 17:00 07.12.18

31

Mariupol
332

SELECTA

9424807

16/_/_

14030 Ausrtia

Flag: Liberia

07.12.18 45°11'13" N
36°28'35" E

20:00 - 12:00 08.12.18

16

Berdyansk
333

RITAJ A

IMO: 8214877

109/-_/_

11274 Greece 11.12.18 45°10'27" N
36°30'21" E

04:00 - 17:00 15.12.18

109

Mariupol
            storm 16,17, 18, 19 (0,5d)  
334

BBC LAGOS

IMO: 9570668

256s/_/_

7960 t Netherlands 11.12.18 45°09'09" N
36°30'40" E

15:00 - 07:00 22.12.18

256 (- 88 шторм = 168)

Berdyansk
335

TAILWIND

8908868

13/_/_

16880  Estonia 13.12.18 45°11'46" N
36°29'39" E

05:00 - 18:00 13.12.18

13

Mariupol
336

HALA B

8408650

219s/_/_

8881 Lebanon 13.12.18 45°11'25" N
36°29'30" E

17:00 - 20:00 22.12.18

219 (-88 шторм = 131)

Berdyansk
 

PATRA 3

8000836

126s/_/_

11990 Bulgaria 16.12.18 45°09'54" N
36°29'19" E

13:00 - 19:00 21.12.18

126 (-72 шторм = 54)

Mariupol
 

HAZAR

9674921

116s/_/_

26052

Turkey

Flag: Malta

16.12.18 45°10'36" N
36°29'01" E

21:00 - 17:00 21.12.18

116 (-72 шторм = 44)

Mariupol
 

EVGENIA Z

IMO: 8955653

113s/_/_

4903 t Ukraine 17.12.18 45°10'15" N
36°29'23" E

00:00 - 17:00 21.12.18

113 (-64 шторм = 49

Mariupol
 

STEVIA

8107000

106s/_/_

11990  Bulgaria 17.12.18 45°10'55" N
36°29'21" E

09:00 - 19:00 21.12.18

106 (-55 шторм = 51)

Mariupol
 

DAYTONA H

8520836

213/_/_

11901 Romania 17.12.18 45°10'13" N
36°28'57" E

18:00 - 15:00 26.12.18

213 (-72 шторм = 141)

Berdyansk
 

COPAN

8515025

92s/_/_

17777  Estonia 17.12.18 45°06'19" N
36°31'51" E

23:00 - 17:00 21.12.18

92s

 

Mariupol
 

SANTANA

9449388

77s/_/_

10860 Austria 18.12.18 45°09'36" N
36°28'54" E

19:00 - 00:00 22.12.18

77 (-21 шторм = 56)

Mariupol
            after storm  
 

BELLIS

IMO: 9381952

70/_/_

6804 t

Ukraine

Flag: Cook Is

19.12.18 45°08'15" N
36°29'42" E

02:00 - 00:00 22.12.18

70

Mariupol
 

SIDER LUCK

IMO: 9495595

71/_/_

26307

Switzerland

Flag: Malta

21.12.18 45°11'18" N
36°30'08" E

14:00 - 13:00 24.12.18

71

 

Mariupol
 

GEMINI MAESTRO

9350006

56/_/_

7448 Turkey 22.12.18 46°40'40" N
38°02'39" E

05:00 - 13:00 24.12.18

56

Mariupol
 

GENERAL SHIKHLINSKY

IMO: 9437775

98/_/_

6064 t

Turkey

Flag: Malta

22.12.18 45°10'13" N
36°29'31" E

17:00 - 19:00 26.12.18

98

Berdyansk
 

SEA BREEZE

IMO: 8915184

99/_/_

7165 Lebanon 22.12.18 45°11'06" N
36°29'36" E

17:00 - 20:00 26.12.18

99

Berdyansk
 

NUR

IMO: 9389370

95/_/_

3349 Turkey 22.12.18 45°11'19" N
36°29'10" E

21:00 - 20:00 26.12.18

95

Mariupol
 

GRAND LIGHT

IMO: 9055187

91/_/_

2700 t Turkey 23.12.18 45°11'30" N
36°28'31" E

00:00 - 19:00 26.12.18

91

Mariupol
 

MERRY M

IMO: 8418265

91/_/_

8890 Turkey 23.12.18 45°08'15" N
36°31'08" E

01:00 - 20:00 26.12.18

91

Mariupol
 

IVANKA

IMO: 8004129

42/_/_

5207 t Egypt 23.12.18 45°11'09" N
36°28'25" E

09:00 - 03:00 25.12.18

42

Berdyansk
 

FEDERAL ELBE

IMO: 9230000

25/_/_

37058 t Canada 25.12.18 45°11'49" N
36°38'05" E

14:00 - 15:00 26.12.18

25

Mariupol
 

SAKAR

IMO: 9104811

36/_/_

21583

Bulgaria

Flag: Bulgaria

26.12.18 45°11'23" N
36°28'29" E

15:00 - 03:00 28.12.18

36

Mariupol
 

JULIANA

IMO: 9655951

26/_/_

16736 Turkey
Flag: Malta
27.12.18 45°11'49" N
36°38'05" E

01:00 - 03:00 28.12.18

26

Mariupol
 

SEA SCANNER

IMO: 7419200

0/_/_

6085 Egypt 28.12.18 - 14:00 - без зупинки Berdyansk
 

AMIR BEY

9016155

5/_/_

8185 Lebanon 28.12.18 45°10'39" N
36°28'47" E

15:00 - 20:00

5

Berdyansk
 

SHOVKET ALEKPEROVA

IMO: 9633549

9/_/_

7110

Turkey

Flag: Malta

29.12.18 45°08'54" N
36°31'05" E

02:00 - 11:00

9

Mariupol
 

HAK

8214889

6/_/_

13286  Turkey 29.12.18 45°11'20" N
36°29'45" E

05:00 - 11:00

6

Berdyansk
 

BRANT

IMO: 9393151

8/_/_

30776 t

Greece

Flag: Cyprus

30.12.18 47°02'45" N
37°33'42" E

08:00 - 16:00

8

Mariupol
 

SABRINA 

9414735

10/_/_

10975 

Austria

/ Ukraine

30.12.18 45°11'33" N
36°28'47" E

18:00 - 04:00 31.12.18

10

Mariupol
 

BLACK EAGLE

IMO: 8129498

16/_/_

9844 t Turkey 30.12.18 45°10'57" N
36°29'20" E

22:00 - 14:00 31.12.18

16

Berdyansk
          01/2019    
 

NECO K

IMO: 9146053

7/_/_

10100 t Turkey 01.10.19 45°11'47" N
36°30'07" E

04:00 - 11:00

7

Berdyansk
 

PRINCE 4

IMO: 8512865

23/_/_

12367 t Lebanon 02.01.19 45°11'34" N
36°29'43" E

15:00 - 14:00 03.01.19

23

Berdyansk

 

AMAL NEPTUNE

IMO: 8116843

20/_/_

Mariupol

6471  Majuro MH Marshall Islands 07.01.19 45°10'01" N
36°28'59" E

15:00 - 11:00 08.01.19

20

07.01. шторм до 15:00

Mariupol
 

TAILWIND

8908868

74/_/_

16880 Estonia 09.01.19 45°10'59" N
36°29'01" E

22:00 - 00:00 13.01.19

74

10.01 с 13:00, 11.01 шторм

12.01 с 9:00 открыт

Mariupol
 

NAVIN FALCON

IMO: 9492933

55/_/_

7534 Turkey  10.01.19 45°11'30" N
36°29'05" E

10:00 - 17:00 12.01.19

55

10.01 с 13:00 шторм

11.01 шторм

12.01 с 9:00 открыт

Mariupol
 

SIDER GAGLIARDA

IMO: 9546045

44/_/_

14600 t

Switzerland

Flag:Portugal

10.01.19 45°10'08" N
36°29'03" E

21:00 - 17:00 12.01.19

44

10-11.01 шторм

Mariupol
 

EVALUNA

9590773

41/_/_

10810 Bulgaria  10.01.19 45°09'40" N
36°29'35" E

22:00 - 15:00 12.01.19

41

10-11.01 шторм

Berdyansk
 

JONGLEUR

IMO: 9001825

14/_/_

3030 t Lithuania 12.01.19 45°11'10" N
36°29'29" E

10:00 - 24:00

14

Mariupol
 

TRANSFAIR

7627302

29/_/_

10176  Lebanon 14.01.19 45°11'15" N
36°29'27" E

16:00 - 21:00 15.01.19

29

15.01 шторм до 18:00

Berdyansk
 

BEHCET C

9503744

29/_/_

22359 Turkey  15.01.19 45°11'07" N
36°28'59" E

14:00 - 19:00 16.01.16

29

15.01 шторм до 18:00

Mariupol
 

BBC BAHRAIN

IMO: 9578751

44/_/_

7967 t Germany 15.01.19 45°11'31" N
36°29'01" E

14:00 - 10:00 17.01.19

44

15.01 шторм до 18:00

Berdyansk
 

STEVIA

8107000

15/_/_

11990 Bulgaria 16.01.19 45°10'43" N
36°28'51" E

04:00 - 19:00

15

Mariupol
 

HAZAR

9674921

86/_/_

26052

Turkey

Flag: Malta

16.01.19 45°11'25" N
36°28'31" E

22:00 - 12:00 20.01.19

86

Mariupol
 

PATRA 3

8000836

81/_/_

11990  Bulgaria 17.01.10 45°11'24" N
36°29'45" E

10:00 - 19:00 20.01.19

81

Mariupol
 

SAADET C

9549267

73/_/_

22185 Turkey 17.01.19 45°10'53" N
36°29'42" E

12:00 - 13:00 20.01.19

73

Mariupol
 

FEDERAL NAGARA

IMO: 9805257

72/_/_

34492

Canada

Flag: Marshall Is

17.01.19 45°11'23" N
36°29'10" E

22:00 - 17:00 20.01.19

72

 

Mariupol
 

ALTENAVI

IMO: 7917018

56/_/_

7200 t

Bulgaria

Flag: Malta

18.01.19 45°10'56" N
36°28'42" E

09:00 - 17:00 20.01.19

56

Mariupol
 

SAKAR

IMO: 9104811

29/_/_

21583

Bulgaria

Flag: Bulgaria

19.01.19 45°08'57" N
36°29'14" E

07:00 - 12:00 20.01.19

29

Mariupol
 

SP VIKING

IMO: 9163635

32/_/_

4934 t

Norway

Flag: Netherlands

19.01.19 45°11'47" N
36°28'48" E

10:00 - 18:00 20.01.19

32

Mariupol
 

 

NAZLIKIZ

IMO: 7531369

28/_/_

8140  Turkey 19.01.19 45°11'23" N
36°30'21" E

15:00 - 19:00 20.01.19

28

Mariupol
 

PHOENIX

IMO: 9558490

45/_/_

16800 t

Bulgaria

Flag: Bulgaria

19.01.19 45°10'41" N
36°29'09" E

15:00 - 12:00 21.01.19

45

Mariupol
 
 

ADAMAR

IMO: 9515280

34/_/_

16622  Turkey  20.01.19 45°10'48" N
36°30'18" E

02:00 - 12:00 21.01.19

34

Mariupol
 

PALLADIY

IMO: 8856261

28/_/_

4903 t Ukraine 20.01.19 45°10'24" N
36°31'23" E

11:00 - 15:00 21.01.19

28

Mariupol

Berdyansk

 

BRANT

IMO: 9393151

36/_/_

30776 t

Greece

Flag: Cyprus

21.01.19 45°09'26" N
36°29'57" E

04:00 - 16:00 22.01.19

36

Mariupol
 

MOTTLER

IMO: 9477828

13/_/_

30806 t

Greece

Flag: Cyprus

21.01.19 45°10'31" N
36°29'46" E

04:00 - 17:00 21.01.19

13

Mariupol
 

BAKHTIYAR VAHABZADE

IMO: 9575345

12/_/_

7111 t

Turkey

Flag: Malta

21.01.19 45°10'40" N
36°29'38" E

21:00 - 09:00 22.01.19

12

Mariupol
 

AL HANI

IMO: 8314433

12/_/_

6479 Lebanon 22.01.19 45°10'21" N
36°28'52" E

04:00 - 16:00

12

Berdyansk
 

OSTRA

9045742

15/_/_

6584 Turkey 22.01.19 45°11'06" N
36°29'25" E

20:00 - 11:00 23.01.19

15

Mariupol
 

HACI EMINE ANA

IMO: 8117847

33/_/_

8170  Turkey 22.01.19 45°11'22" N
36°28'52" E

23:00 - 08:00 24.01.19

33

Berdyansk
 

JULIANA

IMO: 9655951

46/_/_

16736  

Turkey

Flag: Malta

23.01.19 45°10'54" N
36°29'02" E

17:00 - 15:00 25.01.19

46

Mariupol
 

MUBARIZ IBRAHIMOV

IMO: 9575292

14/_/_

7084 

Turkey

Flag: Malta

25.01.19 45°10'24" N
36°29'59" E

07:00 - 21:00

14

Mariupol
 

ABDULLATIF

8902929

14/_/_

13790   Turkey  25.01.19 45°11'31" N
36°28'29" E

21:00 - 11:00 26.01.19

14

Mariupol
 

CENGIZ AMCA

IMO: 9616096

8/_/_

11051 t Turkey 25.01.19 45°10'54" N
36°29'29" E

08:00 - 16:00

8

Mariupol
 

GOLDEN BAY

IMO: 8801735

32/_/_

7701 Lebanon 26.01.19 45°11'13" N
36°29'00" E

09:00 - 17:00 27.01.19

32

Berdyansk
 

BLUE MOON

IMO: 8113293

14/_/_

7051 Lebanon 27.01.19 45°11'40" N
36°29'14" E

03:00 - 17:00

14

Berdyansk
 

ISLAND BAY

7528790

2/_/_

6569 Lebanon  28.01.19 45°11'39" N
36°28'35" E

19:00 - 21:00

2

Mariupol
 

VENATOR

IMO: 8507470

01/_/_

7310

Bulgaria

Flag: Malta

28.01.19 45°08'59" N
36°31'31" E

23:00 - 00:00

01

Berdyansk
 

ABDUL G

IMO: 7396654

10/_/_

3739 t Lebanon 30.01.19 46°23'33" N
44°21'46" E

01:00 - 11:00

10

Berdyansk
 

NAZMI C

9577769

41/_/_

34719   Turkey 30.01.19 45°11'09" N
36°29'13" E

18:00 - 11:00 01.02.19

41

Mariupol
 

TAILWIND

8908868

38/_/_

16880   Estonia 31.01.19 45°10'51" N
36°28'46" E

01:00 - 15:00 01.02.19

38

Mariupol
 

CAPTAIN NAGDALIYEV

IMO: 9575307

44/_/_

7103

Turkey

Flag: Malta

31.01.19 45°10'33" N
36°28'54" E

11:00 - 07:00 02.02.19

44

Mariupol
      February 19        
 

ZARA

8206284

8/_/_

8556  Lebanon  01.02.19 45°11'33" N
36°28'27" E

08:00 - 16:00 

8

Berdyansk
 

DAY

IMO: 8841591

10/_/_

3498 t Turkey 03.02.19 45°10'53" N
36°30'40" E

05:00 - 15:00

10

Mariupol
 

FEDERAL BRISTOL

IMO: 9697844

8/_/_

34564 t Canada 03.02.19 45°11'21" N
36°29'01" E

11:00 - 19:00

8

Mariupol
 

ANGEL M

IMO: 8408648

54/_/_

8875 t Turkey 04.02.19 45°11'31" N
36°28'59" E

08:00 - 14:00 06.02.19

54

Berdyansk
 

SIDER GAGLIARDA

IMO: 9546045

107/_/_

14600 t

Switzerland

Flag:Portugal

05.02.19 45°11'27" N
36°28'29" E

11:00 - 22:00 09.02.19

107

 

Mariupol
 

ELAZIZ

9674933

68/_/_

26052 

Switzerland 

Flag: Malta

07.02.19 45°10'03" N
36°28'50" E

02:00 - 22:00 09.02.19

68

Mariupol
 

STEVIA

8107000

32/_/_

11990  

Bulgaria

Flag: Bulgaria

08.02.19 45°11'15" N
36°28'51" E

14:00 - 22:00 09.02.19

32

Mariupol
 

SHOVKET ALEKPEROVA

IMO: 9633549

26/_/_

7110

Turkey

Flag: Malta

09.02.19 45°10'22" N
36°31'18" E

08:00 - 10:00 10.02.19

26

Mariupol
 

AFER

8913332

8/_/_

5035 Turkey 11.02.19 45°11'23" N
36°30'28" E

08:00 - 16:00

8

Mariupol
 

SEA SCANNER

IMO: 7419200

5/_/_

6085 Egypt 11.02.19 45°11'11" N
36°29'41" E

11:00 - 16:00

5

Mariupol
 

BRANT

IMO: 9393151

34/_/_

30776 t

Greece

Flag: Cyprus

12.09.19 45°11'13" N
36°29'33" E

00:00 - 10:00 13.02.19

34

Mariupol
 

PATRA 3

8000836

17/_/_

11990 

Bulgaria

Flag: Bulgaria

12.09.19 45°10'55" N
36°29'13" E

17:00 - 10:00 13.02.19

17

Mariupol
 

SAKAR

IMO: 9104811

31/_/_

21583

Bulgaria

Flag: Bulgaria

13.02.19 45°11'36" N
36°29'14" E

07:00 - 14:00 14.02.19

31

Mariupol
 

HAK

8214889

68/_/_

13286 Turkey 13.02.19 45°11'12" N
36°29'24" E

15:00 - 11:00 16.02.19

68

Berdyansk
 

MOTTLER

IMO: 9477828

70/_/_

30806 t

Greece

Flag: Cyprus

13.02.19 45°10'49" N
36°31'20" E

19:00 - 17:00 16.02.19

70

Mariupol
 

ALTENAVI

IMO: 7917018

57/_/_

7200 t

Bulgaria

Flag: Malta

14.02.19 45°10'34" N
36°29'03" E

08:00 - 17:00 16.02.19

57

Berdyansk
 

RAOUF H

IMO: 8325535

57/_/_

6343

Romania

Flag: Comoros

14.02.19 45°10'46" N
36°28'33" E

09:00 - 18:00 16.02.19

57

Berdyansk
 

SEA BREEZE

IMO: 8915184

16/_/_

7165 Lebanon 16.02.19 45°11'10" N
36°28'59" E

06:00 - 22:00

16

Mariupol
 

NAZLIKIZ

IMO: 7531369

10/_/_  

8140 Turkey  16.02.19 45°11'17" N
36°29'38" E

12:00 - 22:00

10

Mariupol
 

BAKHTIYAR VAHABZADE

IMO: 9575345

25/_/_

7111 t

Turkey

Flag: Malta

16.02.19 45°10'41" N
36°29'43" E

20:00 - 21:00 17.02.19

25

Mariupol
 

AL HANI

IMO: 8314433

28/_/_

6479 Lebanon 18.08.19 45°10'22" N
36°28'51" E

13:00 - 17:00 19.02

28

Berdyansk
 

ISLAND BAY

7528790

5/_/_

6569  Lebanon   19.02.19 45°11'22" N
36°29'16" E

12:00 - 17:00

5

Mariupol
 

ALI B

IMO: 8418253

42/_/_

8863 t Lebanon 19.02.19 45°10'53" N
36°29'42" E

21:00 - 15:00 21.02.19

42

Berdyansk

 

HAZAR

9674921

16/_/_

26052

Turkey

Flag: Malta

19.02.19 45°11'33" N
36°28'44" E

22:00 - 14:00 20.02.19

16

Mariupol
 

DEEB S

IMO: 9203368

_/_/_

8595 t Dubai, United Arab Emirates 20.02.19 45°10'01" N
36°29'19" E

04:00 - 14:00

10

Mariupol
 

RIVER ELBE

IMO: 8602945

15/_/_

3651 t

United
Kingdom

Flag: Panama

20.02.19 45°10'40" N
36°29'03" E

06:00 - 09:00 21.02.19

15

Mariupol
 

REK TITAN

IMO: 9210268

36/_/_

7643 t Egypt 23.02.19 45°11'19" N
36°29'28" E

22:00 - 10:00 25.02.19

36

Mariupol
 

FEDERAL SHIMANTO

IMO: 9218404

3/_/_

32787

Canada

Flag: Marshall Is

25.02.19 45°10'58" N
36°28'38" E

12:00 - 15:00

3

Mariupol
 

ARIF AMCA

9616084

14/_/_

11086 Turkey 25.02.19 45°11'14" N
36°29'40" E

12:00 - 02:00 26.02.19

14

Mariupol
 

DOST 1

IMO: 9001148

30/_/_

8059 t Turkey 25.02.19 45°09'58" N
36°29'14" E

18:00 - 00:00 27.02.19

30

Mariupol
 

SIDER GAGLIARDA

IMO: 9546045

13/_/_

14600 t

Switzerland

Flag:Portugal

26.02.19 45°10'47" N
36°29'27" E

11:00 - 00:00 27.02.19

13

Mariupol
 

SITHONIA

IMO: 8130851

21/_/_

6607 t Greece 27.02.19 45°10'05" N
36°29'23" E

03:00 - 00:00 28.02.19

21

Berdyansk
 

ICEL

8105428

72/_/_

6524  Greece 28.02.19 45°11'32" N
36°29'31" E

11:00 - 11:00 03.03.19

72

Mariupol
        March'19      
 

PEACE

IMO: 9553983

40/_/_

16817 

Bulgaria

Flag: Bulgaria

02.03.19 45°10'52" N
36°28'46" E

01:00 - 17:00 03.03.19

40

Mariupol
 

VENATOR

IMO: 8507470

40/_/_

7310

Bulgaria

Flag: Malta

02.03.19 45°11'06" N
36°29'48" E

01:00 - 17:00 03.03.19

40

Berdyansk
 

OSTRA

9045742

38/-/_

6584 Turkey
Flag: Malta
02.03.19 45°10'24" N
36°29'18" E

09:00 - 23:00 03.03.19

38

Mariupol
 

BLUE MOON

IMO: 8113293

47/_/_

7051 Lebanon 02.03.19 45°11'18" N
36°28'41" E

13:00 - 12:00 04.03.19

47

Berdyansk
 

SEA ROYAL

IMO: 7510676

18/_/_

2560 t Egypt 03.03.19 45°11'29" N
36°30'23" E

04:00 - 22:00

18

Mariupol
 

SABRINA 

9414735

15/_/_

10975 

Austria

/ Ukraine

03.03.19 45°10'16" N
36°29'04" E

19:00 - 10:00 04.03.19

15

Mariupol
 

MEGA STAR

IMO: 8009533

37/_/_

14407 t Turkey 05.03.19 45°11'03" N
36°29'46" E

01:00 - 14:00 06.03.19

37

Berdyansk
 

SANTANA

9449388

36/_/_

10860 Austria 05.03.19 45°11'34" N
36°29'34" E

02:00 - 14:00 06.03.19

36

Mariupol
 

TAILWIND

8908868

16/_/_

16880 Estonia 06.03.19 45°11'47" N
36°28'56" E

06:00 - 22:00

16

Mariupol
 

AMIR BEY

9016155

13/_/_

8185 Lebanon 06.03.19 45°10'55" N
36°28'47" E

09:00 - 22:00

13

Berdyansk
 

SEA BREEZE

IMO: 8915184

9/_/_

7165 Lebanon 07.03.19 45°10'38" N
36°29'06" E

15:00 - 00:00 08.03.19

9

Mariupol
 

NAZMI C

9577769

14/_/_

34719 Turkey 07.03.19 45°10'57" N
36°28'51" E

22:00 - 12:00 08.03.19

14

Mariupol
 

MARYLAND

IMO: 8418758

10/_/_

26264 t Estonia 08.03.19 45°11'37" N
36°28'43" E

02:00 - 12:00

10

Mariupol
 

STEVIA

8107000

8/_/_

11990

Bulgaria

Flag: Bulgaria

08.03.19 45°10'33" N
36°29'14" E

03:00 - 11:00

8

Mariupol
 

NAZLIKIZ

IMO: 7531369

115/_/_  

8140 Turkey  08.03.19 45°11'37" N
36°29'25" E

15:00 - 10:00 13.03.19

115

Mariupol
 

GOLDEN BIRD

IMO: 8517580

12342 Egypt 10.03.19 45°11'05" N
36°29'14" E

04:00 - 15:00 13.03.19

83

Berdyansk
 

VICTORIA

9365415

72/_/_

5000 Ukraine 10.03.19 45°10'24" N
36°29'24" E

16:00 - 16:00 13.03.19

72

Mariupol
 

SCALA

IMO: 9370628

48/_/_

6826 t Austria 11.03.19 45°11'38" N
36°28'54" E

15:00 - 15:00 13.03.19

48

Berdyansk
 

BALAT

IMO: 9383730

14/_/_

10975 t Turkey 13.03.19 45°11'01" N
36°29'54" E

21:00 - 11:00 14.03.19

14

Mariupol
 

MEKHANIK YUZVOVICH

IMO: 9116101

14/_/_

6226 t Ukraine 13.03.19 45°11'44" N
36°30'08" E

23:00 - 13:00 14.03.19

14

Mariupol
 

MOTTLER

IMO: 9477828

31/_/_

30806 t

Greece

Flag: Cyprus

14.03.19 45°09'35" N
36°30'57" E

03:00 - 10:00 15.03.19

31

Mariupol
 

SAKAR

IMO: 9104811

14/_/_

21583

Bulgaria

Flag: Bulgaria

15.03.19 45°11'25" N
36°28'32" E

01:00 - 15:00

14

Mariupol
 

SALVINIA

9419084

10/_/_

10407 Austria 15.03.19 45°10'32" N
36°29'12" E

05:00 - 15:00

10

Mariupol
 

NORDAN

IMO: 8109101

82/-/_

3595 Bulgaria 15.03.19 45°11'27" N
36°29'24" E

09:00 - 23:00

14

Mariupol
 

FLAMURI

IMO: 9472713

13/_/_

8500 Turkey 15.03.19 45°10'52" N
36°28'48" E

10:00 - 23:00

13

Mariupol
 

BRANT

IMO: 9393151

22/_/_

30776 t

Greece

Flag: Cyprus

15.03.19 45°10'02" N
36°29'27" E

12:00 - 10:00 16.03.19

22

Mariupol
 

NECO K

IMO: 9146053 

8/_/_

10100 t  Turkey  15.03.19 45°11'03" N
36°30'11" E

15:00 - 23:00

8

Berdyansk
 

BAKHTIYAR VAHABZADE

IMO: 9575345

31/_/_

7111 t

Turkey

Flag: Malta

17.03.19 45°10'43" N
36°30'13" E

02:00 - 09:00 18.03.19

31

Mariupol
 

SAXONA

IMO: 9371024

10/_/_

5069 t Austria 18.03.19 45°11'12" N
36°30'06" E

03:00 - 13:00

10

Mariupol
 

SEA ROYAL

IMO: 7510676

12/_/_

2560 t Egypt 19.03.19 45°11'07" N
36°29'09" E

07:00 - 19:00

12

Mariupol
 

FEDERAL YUKINA

IMO: 9476977

7/_/_

35868

Canada

Flag: Hong Kong

19.03.19 45°10'39" N
36°28'51" E

08:00 - 15:00

7

Mariupol
 

ESTESUN

IMO: 9400588

10/_/_

12500 Switzerland 20.03.19 45°10'59" N
36°29'16" E

12:00 - 22:00

10

Berdyansk
 

ST JOHNS

8913772

24/_/_

5020 Lebanon   21.03.19 45°11'28" N
36°29'01" E

10:00 - 10:00 22.03.19

24

Mariupol
 

UNI K

IMO: 9159579

28/_/_

8657  Egypt 21.03.19 45°11'04" N
36°29'06" E

11:00 - 15:00 22.03.19

28

Mariupol
 

AMADORE

8520824

34/_/_

12569 

Ukraine

Flag: Malta

21.03.19 45°10'34" N
36°28'59" E

13:00 - 23:00 22.03.19

34

Mariupol
 

PATRA 3

8000836

21/_/_

11990 

Bulgaria

Flag: Bulgaria

21.03.19 45°11'11" N
36°28'24" E

18:00 - 15:00 22.03.19

21

Mariupol
 

CAPTAIN NAGDALIYEV

IMO: 9575307

22/_/_

7103

Turkey

Flag: Malta

22.03.19 45°10'07" N
36°30'14" E

01:00 - 23:00 

22

Mariupol
 

FEDERAL NAGARA

IMO: 9805257

29/_/_

34492

Canada

Flag: Marshall Is

22.03.19 45°10'52" N
36°30'03" E

05:00 - 10:00 23.03.19

29

Mariupol
 

BEHCET C

9503744

5/_/_

22359  Turkey   22.03.19 45°11'34" N
36°29'51" E

10:00 - 15:00

5

Mariupol
 

HAZAR

9674921

25/_/_

26052 Turkey  22.03.19 45°11'24" N
36°28'34" E

15:00 - 16:00 23.03.19

25

Mariupol
 

SENATA

9451575

27/_/_

12898 Austria 23.03.19 45°10'11" N
36°29'20" E

14:00 - 17:00 24.03.19

27

Mariupol
 

ELAZIZ

9674933

25/_/_

26052 

Switzerland  

Flag: Malta

24.03.19 45°10'55" N
36°29'06" E

04:00 - 09:00 25.03.19

29

Mariupol
 

WHITE STAR

IMO: 9381938

16/_/_

8447 Romania 25.03.19 45°10'51" N
36°29'26" E

19:00 - 11:00 26.03.19

16

Mariupol
 

BAHAR K

IMO: 8884555

26/_/_

8284 Turkey 27.03.19 45°11'19" N
36°29'05" E

19:00 - 21:00 28.03.19

26

Mariupol
 

MEGA STAR

IMO: 8009533

17/_/_

14407 t Turkey  27.03.19 45°09'06" N
36°31'02" E

23:00 - 16:00 28.03.19

17

Berdyansk
 

TAILWIND

8908868

33/_/_

16880  Estonia 28.03.19 45°10'53" N
36°29'19" E

01:00 - 10:00 29.03.19

33

Mariupol
 

NAZMI C

9577769

23/_/_  

34719 Turkey 28.03.19 45°10'51" N
36°28'40" E

18:00 - 17:00 29.03.19

23

Mariupol
 

SMARTA

IMO: 9396567

13/_/_

15800 t Austria 29.03.19 45°11'12" N
36°28'24" E

04:00 - 17:00

13

Mariupol
 

PEACE

IMO: 9553983

19/_/_

16817

Bulgaria

Flag:
Bulgaria

29.03.19 45°09'41" N
36°30'54" E

17:00 - 12:00 30.03.19

19

Mariupol
 

WHITE STAR

IMO: 9381938

16/-/26

8447  Romania 31.03.19 45°28'27" N
36°38'07" E

10:00 - 12:00 01.04.19

26

Mariupol
 

AKIN

IMO: 8125155

6/_/_

4570 t Turkey 31.03.19 45°10'43" N
36°29'26" E

12:00 - 18:00

6

Mariupol
          April 2019    
 

TRANSFAIR

7627302

4/_/_

10176   Lebanon  02.04.19 45°11'19" N
36°30'10" E

13:00 - 17:00

4

Berdyansk
 

SPECTRA

IMO: 9536181

17/_/_

5168 Austria 04.04.19 45°10'01" N
36°29'21" E

18:00 - 11:00 05.04.19

17

Mariupol
 

OMAR TRADER

IMO: 7713175

8/_/_

6358 Lebanon 05.04.19 45°10'53" N
36°28'59" E

14:00 - 22:00

8

Berdyansk
 

SEA BIRD

IMO: 8202941

9/_/_

7650 Lebanon 06.04.19 45°11'04" N
36°28'55" E

07:00 - 16:00

9

Mariupol
 

KENAN METE

8701935

11/_/_

11715  Turkey  07.04.19 45°11'09" N
36°28'38" E

05:00 - 16:00

11

Mariupol

 

2-й етап
Затримання в Азовському морі під час руху

Detentions on the Run in the Azov Sea

               

01

NIHAT BEY

9044188

+/11/5 hrs.

3712

Turkey

17.05.18

6 nmi/10,8 km S-E of the Berdyansk Spit, 46°34'04" N 36°53'06" E

20:00 – 22:00
2 hrs.

Mariupol -
Tarragona
Іспанія

(зворотний)

02

ATA

9521899

+/5/1 hrs.

17795

Turkey

19.05.18

6,5 nmi / 11,7 km S-E of the Berdyansk Spit, 46°33'22" N 36°53'32" E

21:00 – 23:00
2 hrs.

Mariupol -
Diliskelesi
Turkey

(зворотний)

03

SABRINA

9414735

+/5/4 hrs.

10975

Ukraine

19.05.18

9 nmi / 16,2 km S-E of the Berdyansk Spit, 46°33'56" N 36°58'50" E

20:00 – 22:00
2 hrs.

Mariupol

04

OSTRA

9045742

+/8/2 hrs.

6584

Turkey

19.05.18

14 nmi / 25,2 km S of the Білосар. коси,

46°38'31" N 37°13'21" E

19:30 – 21:30
2 hrs.

Mariupol -
Віссінген
Netherlands

(зворотний)

05

ZUIDVLIET

9629809

+/10/7 hrs.

3850

Нидерланди

19.05.18

33 nmi / 59,4 km S-E of the Berdyansk,
46°04'55" N 36°49'04" E

22:00 – 01:00
3 hrs.

Mariupol

06

EREN C

9344734

+/6/4 hrs.

10632

Turkey

20.05.18

22 nmi / 39,6 km S of the Berdyansk Spit, 46°15'45" N 36°48'35" E

17:30 – 19:30
2 hrs.

Mariupol

07

SABRINA (2)

9414735

+/4/4 hrs.

10975

Ukraine

21.05.18

12 nmi / 21,6 km S of the Berdyansk Spit, 46°26'59" N 36°44'15" E

22:30 – 00:30
3 hrs.

Mariupol -
Diliskelesi
Turkey

(зворотний)

08

NAVIN EAGLE

9485186

+/5/14 hrs.

7567

Turkey

21.05.18

7,5 nmi / 13,5 km S of the Berdyansk Spit, 46°29'17" N 36°47'13" E

15:00 – 17:00
2 hrs.

Mariupol -
Aviles Іспанія

(зворотний)

09

SOUTHERN BREEZE

9437763

+/18/7 hrs.

6064

Хорватія

21.05.18

11 nmi / 19,8 km S-E of the Berdyansk Spit, 46°28'11" N 36°51'01" E

22:30 – 00:30
2 hrs.

Mariupol

10

TAILWIND

8908868

+/3/4 hrs.

16880

Singapore /
Estonia

21.05.18

15 nmi / 27 km S-E of the Berdyansk Spit, 46°28'38" N 37°02'43" E

19:30 – 21:30
2 hrs.

Mariupol

11

EREN C (2)

9344734

+/5/4 hrs.

10632

Turkey

22.05.18

11 nmi / 19,8 km S of the Berdyansk Spit
46°27'09" N 36°44'43" E

19:00 – 21:00

2 hrs.

Mariupol -
Diliskelesi
Turkey

(зворотний)

12

SOUTHERN BREEZE (2)

9437763

+/18/7

6064

Хорватія

22.05.18

18 nmi / 32,4 km S of the Berdyansk Spit,
46°21'14" N 36°54'56" E

19:00 – 21:00
2 hrs.

Mariupol -
Ізмір
Turkey

(зворотний)

13

MAXAL RAISE

9148154

+/14/3 hrs.

3452

Bulgaria

23.05.18

13 nmi / 23,4 km S of the Berdyansk Spit, 46°25'15" N 36°44'43" E

23:00 – 01:00

2 hrs.

Mariupol -
Бургас
Bulgaria

(зворотний)

14

LADY AY

8602957

+/11/3

3387

Turkey

23.05.18

24 nmi / 43,2 km S of the Білосар. коси, 46°28'22" N 37°14'17" E

12:30 – 14:30
2 hrs.

Mariupol -
Мерсін
Turkey

(зворотний)

15

VICTORIA

9365415

+/56/3
/29-30.05/

5000

Ukraine

23.05.18

16 nmi / 28,8 km S of the Berdyansk Spit, 46°22'21" N 36°49'44" E

15:30 – 18:30

2 hrs.

Berdyansk

16

SAKAR

9104811

+/см р2/4

21583

Bulgaria

24.05.18

13 nmi / 23,4 km S of the Berdyansk Spit, 46°24'48" N 36°50'38" E

12:30 – 16:30
4 hrs.

Mariupol

17

GABRIELA H

9147863

+/см р2/5

7579

Romania

24.05.18

8 nmi / 14,4 km S-E of the Berdyansk Spit, 46°30'25" N 36°49'52" E

21:30 – 00:00

2,5 hrs.

Berdyansk

18

OCEANA LEGEND

9083225

+/10/5
/25.05/

5248

Turkey

24.05.18

7,5 nmi / 13,5 km S of the Berdyansk Spit,

46°30'11" N 36°46'41" E

19:00 – 21:00

2 hrs.

Mariupol -
Салоніки
Greece

(зворотний)

19

HACI RUSTU K

7615969

+ /см р2/2

2970

Turkey

24.05.18

12,5 nmi / 22,5 km S of the Berdyansk Spit,

46°25'30" N 36°50'24" E

08:00 – 09:30

1,5 hrs.

Mariupol

20

TRAPEZITZA

9145231

21454

Bulgaria

25.05.18

12,5 nmi / 22,5 km S-E of the Berdyansk Spit, 46°27'27" N 36°52'41" E

08:30 – 11:00
2,5 hrs.

Berdyansk

21

BEHCET C

9503744

22359

Turkey

25.05.18

8 nmi / 14,4 km S-E of the Berdyansk Spit, 46°33'41" N 36°56'11" E

02:30 – 04:30
2 hrs.

Mariupol

          Червень 2018    

22

SOUTHERN BREEZE (3)

9437763

6064

Хорватія

03.06.18

23 nmi / 41,4 km S of the Berdyansk Spit,
46°14'47" N 36°49'14" E

22:30 – 02:30
4 hrs.

Mariupol

23

NAVIN HARRIER

9506409

7532

Turkey

04.06.18

15 nmi /27 km S of the Berdyansk Spit, 46°24'07" N 36°44'24" E

19:30 - 21:30
2 hrs.

Mariupol -
Єгипту

(зворотний)

24

SELECTA

9424807

14030

Ausrtia / Ukraine

Flag: Liberia

04.06.18

13 nmi / 23,4 km S-E of the Berdyansk Spit, 46°23'57" N 36°55'40" E

02:30 – 05:30
3 hrs.

Mariupol

25

EVALUNA

9590773

10810

Bulgaria

05.06.18

16 nmi / 28,8 km S of the Berdyansk Spit, 46°26'08" N 36°44'30" E

00:00 - 02:00
2 hrs.

Berdyansk -
Istanbul

(зворотний)

26

SELECTA (2)

9424807

14030

Ausrtia /
Ukraine 

Flag: Liberia

05.06.18

13 nmi / 23,4 km S of the Berdyansk Spit, 46°24'20" N 36°44'34"

22:30 – 03:30
5 hrs.

Mariupol -
Marghera
Italy

(зворотний)

27

EREN C (3)

9344734

10632

Turkey

06.06.18

13 nmi / 23,4 km S of the Berdyansk Spit, 46°24'43" N 36°43'18" E

01:00 – 04:00
3 hrs.

Berdyansk -
Аліага
Turkey

(зворотний)

28

BEAUMAGIC

9373266

3820

Netherlands

07.06.18

16 nmi / 28,8 km S of the Білосар. коси, 46°32'54" N 37°12'24" E

22:00 – 01:00
3 hrs.

Mariupol -
Темрюк РФ

(зворотний)

29

SAADET C

9549267

22185

Turkey

08.06.18

15 nmi /27 km S-E of the Berdyansk Spit, 46°26'32" N 36°54'06" E

01:00 -
?

Mariupol -
Venice
Italy

(зворотний)

30

CELINE

9508653

5463

Turkey

08.06.18

16 nmi / 28,8 km S of the Білосар. коси, 46°33'52" N 37°13'38" E

19:00 – 22:00
3 hrs.

Mariupol -
Антверпен
Бельгія

(зворотний)

31

COPAN

8515025

17777

Estonia

09.06.18

14 nmi /25 km S of the Berdyansk Spit, 46°24'20" N 36°45'37" E

17:00 – 21:00
4 hrs.

Mariupol -
Istanbul

(зворотний)

32

NAZMI C

9577769

34719

Turkey

10.06.18

9 nmi / 16,2 km S of the Berdyansk Spit, 46°29'05" N 36°45'59" E

10:00 – 13:00
3 hrs.

Mariupol -
Istanbul

(зворотний)

33

SALVINIA

9419084

10407

Ukraine

13.06.18

13,5 nmi / 1,852 km S-E of the Berdyansk Spit, 46°26'54" N 36°56'52" E

16:20 – 21:00
4,5 hrs.

Mariupol -
Monfalcone
Italy

(зворотний)

34

ABDULLATIF

8902929

13790

Turkey

13.06.18

15 nmi /27 km S-E of the Berdyansk Spit, 46°25'44" N 36°58'54" E

22:30 – 02:30
4 hrs.

Mariupol -
Damietta
Egypt

(зворотний)

35

ALIYE HANIM

9414723

3335

Turkey

14.06.18

15 nmi /27 km S-E of the Berdyansk Spit, 46°25'59" N 36°59'08" E

08:30 – 12:30
4 hrs.

Berdyansk

36

ATA (2)

9521899

17795

Turkey

14.06.18

13 nmi / 23,4 km S-E of the Berdyansk Spit, 46°27'35" N 36°57'45" E

01:30 – 04:30
3 hrs.

Mariupol

37

ESRA NUR

9045687

7290

Turkey

15.06.18

14 nmi /25 km S of the Berdyansk Spit, 46°25'49" N 36°43'59" E

06:00 – 12:00
6 hrs.

Berdyansk -
Ashdod
Ізраіль

(зворотний)

38

ELAZIZ

9674933

26052

Switzerland

15.06.18

14 nmi /25 km S of the Berdyansk Spit, 46°25'14" N 36°44'57" E

05:00 – 08:00
3 hrs.

Mariupol -
Венеції Italy

(зворотний)

39

ASTORIA M

9161883

10094

Lebanon

16.06.18

14 nmi /25 km S-E of the Berdyansk Spit, 46°25'53" N 36°57'08" E

21:30 – 00:30
4 hrs.

Berdyansk -
Бенгазі Лівія

(зворотний)

40

ATA (3)

9521899

17795

Turkey

19.06.18

15 nmi /27 km S-E of the Berdyansk Spit, 46°25'53" N 36°57'11"

17:30 – 20:00
2,5 hrs.

Mariupol -
Дилішкелеси
Turkey

(зворотний)

41

LIMBA

8947618

2132

Ukraine

20.06.18

15 nmi /27 km S-E of the Berdyansk Spit, 46°26'30" N 36°59'42" E

03:00 – 06:00

3 hrs.

до Маріуполя

42

LIMBA (2)

8947618

2132

Ukraine

21.06.18

47 nmi / 84,6 km S of the Berdyansk Spit, 45°51'42" N 36°41'15" E

23:40 – 04:00

4,5 hrs.

Mariupol -
п. Півд.
Ukraine

(зворотний)

43

PRINCESS RAWYA

9119907

7737

Egypt

22.06.18

15 nmi /27 km S-E of the Berdyansk Spit, 46°25'45" N 36°57'55" E

19:30 - 22:00
2,5 hrs.

Berdyansk -
Beirut Lebanon

(зворотний)

44

MEDNOGORSK

ENI: 42000072,
MMSI: 272878200

2056

Ukraine

24.06.18

14 nmi /25 km S-E of the Berdyansk Spit, 46°17'38" N 39°31'34" E

21:30 - 00:00
2,5 hrs.

Mariupol -
порту Півд.
Ukraine

(зворотний)

45

ASTORIA

9154282

17064

Lebanon

28.06.18

14,5 nmi /26 km S-E of the Berdyansk Spit, 46°24'34" N 36°53'02" E

06:00 - 09:15
3 hrs.

Mariupol

46

KALELI ANA

7429322

6302

Turkey

28.06.18

9,5 nmi /17 km S-E of the Berdyansk Spit, 46°28'52" N 36°50'08" E

07:30 – 09:30
2 hrs.

Berdyansk

          July 2018    

47

KALELI ANA (2)

7429322

6302

Turkey

01.07.18

15 nmi /27 km S of the Berdyansk Spit, 46°18'27" N 36°45'11" E

13:00 - 19:00
6 hrs.

Berdyansk -
Іскендерун
Turkey

(зворотний)

48

HALISDEMIR

9517331

7394

Turkey

02.07.08

12 nmi /22 km S of the Berdyansk Spit, 46°25'59" N 36°45'52" E

20:30 – 22:30
2 hrs.
 

Mariupol -
Туркелі
Turkey

(зворотний)

49

NAZLIM

7802122

11267

Turkey

03.07.18

11 nmi /20 km S of the Berdyansk Spit, 46°28'06" N 36°50'34" E

00:30 – 03:30
3 hrs.
 

Mariupol

50

SELECTA (3)

9424807

14030

Ausrtia /
Ukraine 

Flag: Liberia

03.07.18

13 nmi /23 km S of the Berdyansk Spit, 46°26'06" N 36°44'54" E

17:00 – 21:00
4 hrs.

Mariupol -
Diliskelesi
Turkey

(зворотний)

51

MAR BIANCO

8115576

6150

Egypt

04.07.18

5 nmi /9 km S of the Berdyansk Spit, 45°16'57" N 37°16'56" E

04:30 – 07:30
3 hrs.

Berdyansk

52

NAZMI C (2)

9577769

34719

Turkey

04.07.18

26 nmi /46 km S of the Berdyansk Spit, 46°11'11" N 36°44'26" E

07:30 – 10:30
3 hrs.

Mariupol -
Monfalcone
Italy

(зворотний)

53

BARON

9394210

5400

Turkey

04.07.18

3,8 nmi /6,8 km S of the Berdyansk Spit, 46°34'00" N 36°45'00" E

06:30 – 09:30
3 hrs.

Berdyansk

54

WHITE STAR

9381938

8447

Romania

04.07.18

20 nmi / 36 km S of the Berdyansk Spit, 46°17'33" N 36°49'54" E

11:00 – 16:00
5 hrs.

Berdyansk

55

ARIF AMCA

9616084

11086

Turkey

04.07.18

10 nmi /18 km на S of the Berdyansk Spit, 46°11'35" N 36°42'39" E,

16:00 - 19:00
3 hrs.

Mariupol -
Авіль Іспанія

(зворотний)

56

NAZLIM (2)

7802122

11267

Turkey

06.07.18

11 nmi /20 km S of the Berdyansk Spit, 46°27'49" N 36°45'56" E

12:00 – 15:00
3 hrs.

Mariupol - Новоросійськ

(зворотний)

57

WHITE STAR (2)

9381938

8447

Romania

06.07.18

17 nmi /30 km S of the Berdyansk Spit, 46°20'30" N 36°43'22" E,

15:00 – 18:00
3 hrs.

Berdyansk -
Варна Bulgaria

(зворотний)

58

JOY M

8902931

13759

Romania

08.07.18

11 nmi /20 km S-E of the Berdyansk Spit, 46°28'22" N 36°53'46" E

00:30 – 03:30
3 hrs. .

Mariupol

59

SOUTHERN BREEZE (4)

9437763

6064

Хорватія

08.07.18

26 nmi /47 km S of the Berdyansk Spit, 46°10'54" N 36°45'54" E

15:30 – 18:30
3 hrs.

Mariupol -
Ізмір Turkey

(зворотний)

60

ELAZIZ (2)

9674933

26052

Switzerland

08.07.18

25 nmi /45 km S of the Berdyansk Spit, 46°12'55" N 36°43'29" E

18:30 – 20:30
2 hrs.

Mariupol -
Венеції Italy

(зворотний)

61

NIZAR

8324751

5221

Turkey

08.07.18

29 nmi /52 km S of the Berdyansk Spit, 46°07'18" N 36°45'02" E

20:45 – 22:40
2 hrs.

Mariupol

62

ELIF S

8517293

8150

Lebanon

08.07.18

29 nmi /52 km S of the Berdyansk Spit, 46°07'39" N 36°50'26" E

23:00 – 02:00 09.07.18
3 hrs.

Mariupol

63

MAR BIANCO (2)

8115576

6150

Egypt

08.07.18

35 nmi /63 km S of the Berdyansk Spit, 46°03'15" N 36°41'30" E

23:00 – 02:00 09.07.18
3 hrs.

Berdyansk - Єгипту

(зворотний)

64

MEDNOGORSK (2)

ENI: 42000072,
MMSI: 272878200

2056

Ukraine

09.07.18

31 nmi /56 km S of the Berdyansk Spit, 46°07'01" N 36°49'05" E

01:00 - 04:00
3 hrs.

Mariupol

65

MARIKANA

9041772

22201 Greece 13.07.18 12,5 nmi /23 km S-E of the Berdyansk Spit, 46°26'06" N 36°50'29" E 01:00 - 03:00
2 hrs.
Berdyansk
66

F.ARSLAN 5

9139115

5278  Germany
/ Turkey
13.07.18 12 nmi /22 km S-E of the Berdyansk Spit, 46°26'19" N 36°50'37" E 02:00 - 04:00
2 hrs.

Mariupol -
Тріполі Lebanon

(зворотний)

67

SAADET C

9549267

3/+/__/

22185 Turkey 19.07.18 12 nmi /22 km S of the Berdyansk Spit,
46°25'11"N 36°43'38"E
20:00 - 23:00
3 hrs.

Mariupol -
Monfalcone
Italy

(зворотний) 

68

SABRINA

9414735

3/+/__

10975 Ukraine 20.07.18 9,6 nmi / 17 km S-E of the Berdyansk Spit,
46°28'44" N 36°50'10" E
03:54 - 07:00
3 hrs.

 
Mariupol
69

LIMBA 

8947618

5/+/__

2132 Ukraine 20.07.18 10 nmi / 18 km S-E of the Berdyansk Spit, 46°27'59" N 36°50'48" E 05:00 - 10:00
5 hrs.
до Маріуполя
70

ELIF S (2)

8517293

26/++/_

8150 Lebanon 20.07.18 6 миль/11 km S of the Берд. коси,
​46°30'18" N 36°45'56" E
05:30 - 09:30
4 hrs.

Mariupol -
Istanbul

(зворотний)

71

ISLAND BAY

7528790

31/+/_

6569 Lebanon 21.07.18 12 миль/22 км S of the Берд. коси,
​46°24'10" N
36°44'13" E
00:00 - 03:00 розрах.
немає АІС

Berdyansk -
Єгипта

(зворотний)

72

COPAN

8515025

7/+/_

17777 Estonia 22.07.18

3 nmi / 5,5 km на півд. схід від Білосарайської коси, 46°50'20" N 37°21'46" E

16:00 18:00
2 hrs.

Mariupol -
Ravenna Italy

(зворотний)

73

EVALUNA

9590773

16/+/_

10810  Bulgaria 23.07.18 14 nmi / 26 km на південний захід від Berdyanskої коси,
46°23'53" N 36°40'50" E
19:00 - ?
немає АІС

Berdyansk - ??

(зворотний)

74

ESTESTAR

9365049

27/+/_

10887 Switzerland 23.07.18 12 nmi / 22 km на південний захід від краю Berdyanskої коси, 46°27'01" N 36°36'40" E 22:30 - ?
немає АІС

Berdyansk -
Ravenna Italy

(зворотний)

75

SENATA

9451575

49/+/__

 

12898   Austria 24.07.18 12 nmi / 22 km на південний схід від Berdyanskої коси, 46°27'06" N 36°53'39" E 00:30 - 02:30 Berdyansk
76

BEHCET C

9503744

55/+/_  

22359  Turkey 24.07.18 10 nmi / 18,5 km S of the Berdyansk Spit,
46°27'38" N 36°48'20" E
01:00 - 03:00 Mariupol
77

ZUIDVLIET (2) 

9629809

24/+/

3850  Netherlands 24.07.18 20 милях / 37 km S of the Berdyanskої коси, 46°18'02" N 36°44'52" E 11:30 - 14:00
1,5 hrs.
Mariupol
78

TRANSFAIR

7627302

41/+/_

10176   Lebanon 24.07.18 23 nmi / 42 km на південний захід від Berdyansk Spit, 46°16'12" N 36°38'02" E 17:30 - 21:30
4 hrs.
Berdyansk
79

OCEAN LEGEND (2)

9083225

11/+/_

5248 Turkey 24.07.18

11 миль/20 km S of the Білосорайської коси, 46°40'30" N 37°17'09" E

20:00 - 21:30
1,5hrs.
Mariupol
80

SABRINA

9414735

20/++/_

10975  Ukraine 26.07.18 В районі приймального буя на підхід. каналі Маріуп. порту
46°54'00" N 37°29'17" E
07:55 - 11:50
4 hrs.

Mariupol -
Авейро
Португалія

(зворотний)

81

ZUIDVLIET

9629809

24/++/_

3850 Netherlands 26.07.18 16 nmi / 30 км на схід від Berdyansk Spit; 46°35'42" N 37°09'29" E 22:00 - 23:30

Mariupol -
Aviles Іспанія

(зворотний)

82

FK HATICE

8520898

20/+/_

5610 Lebanon 26.07.18 23 nmi / 42,5 km S of the Berdyansk Spit; 46°15'14" N 36°47'55" E 22:00 - 00:00 до Маріуполя
83

NAZLICAN

7531357

25/+/_

10900 Turkey 26.07.18 23 nmi (42 км) S of the Berdyansk Spit; 46°14'54" N 36°46'16" E 00:30 - 02:00

Berdyansk -
Haifa Israel

(зворотний)

84

HALA B

8408650

29/+/_

8881   Lebanon 30.07.18 19 nmi / 35 km S of the Berdyanskої коси,
46°18'39" N 36°43'43" E 
04:30 - 07:00 Berdyansk
85

IBRAHIM KONAN

9306328

21/+/_

8107  Turkey 30.07.18  19 nmi / 35 km S of the Berdyansk Spit,
46°17'10" N 6°44'47" E,
08:50 - 10:20 

Mariupol - Дерінже Turkey

(зворотний)

86

NAZMI C

9577769

22/+/_

34719  Turkey  30.07.18 19 nmi / 35 km S of the Berdyanskої коси;
46°19'16" N 36°42'41" E
07:30 - 09:30

Mariupol - Monfalcone
Italy

(зворотний)

 

 

           
          August2018    
87

TAILWIND

8908868

5/+/_

 

16880  Singapore
/ Estonia
01.08.18 7 nmi / 13 km S of the Білосарайської коси.
46°44'52" N 37°19'36" E
01:50 - 02:50

Mariupol -
Istanbul
Turkey

(зворотний)

88

HALA B

408650

29/++/_

8881  Lebanon 05.08.18 23 nmi / 43,6 km S of the Berdyanskої коси; 46°15'03" N 36°38'12" E; 04:00 - 06:00

Berdyansk -
Єгипту

(зворотний)

89

BRAVE WARRIOR

7208728

49/+/_

6336  Lebanon 05.08.18  15 nmi / 28 km на південний схід від Berdyanskої коси; 46°26'54" N 37°01'06" E 23:20 - 01:20

Mariupol -
Бейрут
Lebanon 

(зворотний)

90

ABLE

9001136 

86/+/_

7416  Turkey 07.08.18  26 nmi / 48 km S of the Berdyanskої коси; 46°12'17" N 36°37'33" E; 11:30 - 14:30

Berdyansk -
Єгипту

(зворотний)

91

NS SPIRIT

9088263 

30/+/_

4256  Turkey 08.08.18  19 nmi / 35 km S of the Berdyanskої коси; 46°19'04" N 36°48'45" E 19:30 - ?? мч. (не було АІС)

Berdyansk -
Туреччини

(зворотний)

92

FIRAT

IMO: 8310384

20/+/_

6378  Turkey 09.08.18

S of the Berdyanskої коси
? (нема сигналу АІС)

близько 02:00 розрах Berdyansk
93

MF ROSE

IMO: 8028682

117/+/_

6957 Greece
Flag: Togo
10.08.18

S of the Berdyanskої коси
? (нема сигналу АІС)

близько 10:00 розрах

Berdyansk -
Beirut
Lebanon

(зворотний)

94

COPAN

IMO: 8515025

23/+/_

17777  Estonia
/Сінгапур
12.08.18 19 nmi / 35 km S of the Berdyanskої коси; 46°19'17" N 36°46'09" E 20:30 - 23:00

Mariupol -
Monfalcone
Italy

(зворотний)

95

MURVET ANA

IMO: 8202939

86/+/_

9578  Turkey 22.08.18 16 nmi / 29,6 km на південний схід від Berdyanskої коси; 46°28'08" N 37°06'02" E 15:30

Mariupol -
Хайфа, Israel

(зворотний)

96

SELECTA

IMO: 9424807

83/+/_

14030  Ausrtia /
Ukraine

Flag: Liberia

29.08.18 11 nmi / 20,4 km на південний схід від Berdyanskої коси; 46°34'33" N 37°01'10" E 13:30 - 20:30
7 hrs.

Mariupol -
Сандерленд,
Британія

(зворотний)

97

BEHCET C

9503744

27/+/_

22359  Turkey  30.08.18 39 nmi / 72 km S of the Berdyanskої коси; 45°59'04" N 36°40'30" E 09:00 - 10:30 

з Маріуполя - Monfalcone Italy

(зворотний)

98

ADASTAR

9151515

88/+/_

21146  Turkey  30.08.18

24 милі/ 44,5 km S of the Berdyanskої коси
46°14'06" N 36°37'23" E; 

17:00 - 

Berdyansk - Кастельйон Іспанія

(зворотний)

99

ILKE METE

IMO: 8202965 

117/+/_

4624  Turkey 30.08.18 12 nmi / 22 km на південний схід від Berdyanskої коси
46°30'42" N 37°00'34" E
21:00

Mariupol - Tarragona
Іспанія

(зворотний)

100

AMADORE

IMO: 8520824

119/+/_

12569  Ukraine 31.08.18 Місце наказу 46°36'07" N 36°56'15" E; 7,5 nmi / 14 km на схід від Berdyanskої коси. Місце стоянки - 46°29'54" N 36°58'56" E 24:00 - ? (14:00 01.09.18)

Mariupol -

(зворотний)

          Вересень    
101

EREN C

9344734

115/+/_

10632   Turkey   10.09.18

45°54'33" N 36°47'01" E

(розрах)

03:00 (розрахунок) Mariupol
102

ATA

9521899

12/+/_

17795 Turkey 11.09.19

46°04'58" N 36°47'50" E

(розрахунок)

09:00

(розрахунок)

Mariupol
103

ELAZIZ

9674933

64/+/_

26052 Switzerland 18.09.18

45°58'58" N 36°47'36" E

(розрахунок)

18:00

(розрахунок)

Mariupol
104

PATRA 3

8000836

60/+/_

11990

Bulgaria

Flag: Bulgaria

19.09.18

46°05'51" N 36°48'02" E

32 nmi / 59 km S of the Berdyanskої коси

11:00

Mariupol -
Monfalcone
Italy

(зворотний)

105

SEA BREEZE

IMO: 8915184

58/+/_ 

7165  Lebanon 19.09.18 

46°00'10" N 36°41'38" E

38 nmi / 70 km S of the Berdyanskої коси

17:30

Mariupol -
Тріполі Лівія

(зворотний)

106

SALVINIA

IMO: 9419084 

88/+/_ 

10407  Ukraine  20.09.18

46°00'13" N 36°41'22" E

38 nmi / 70 km S of the Berdyanskої коси

01:00

Mariupol -
Рієкка, Хорватія

(зворотний)

107

ESTESUN

IMO: 9400588

7/+/_

12500 Switzerland 25.09.18 48 nmi / 89 km S of the Berdyanskої коси

02:00

розрах

Mariupol -
Istanbul
108

FEDERAL NAGARA

IMO: 9805257

13/+/_

34492 Canada 28.09.18

38 nmi / 70 km S of the Berdyanskої коси

розрах

23:00

розрах

Mariupol
          Жовтень    
 

SEA BIRD 

IMO: 8202941 

27/+/_

7650  Lebanon 21.10.18 46°08'32" N, 36°42'46" E, 29 nmi / 54 km S of the Berdyanskої коси 06:30 - 08:40 Berdyansk
 

BLUE MOON

IMO: 8113293

92/+/_

7051 Lebanon 21.10.18  46°12'51" N, 36°44'33" E, 25 nmi / 46 km S of the Berdyanskої коси 17:00 - 19:16  Berdyansk -
Місурата,
Лівія
               

3-й етап
Затримки суден перед та в Керченській протоці
на шляху Азовського до Чорного моря

 
               
 

NIHAT BEY

9044188

    18.05.18 45°29'26" N
36°38'59" E
10:00 - 21:00
11 hrs.
 
               
 

SAKAR

9104811

21583 Bulgaria 29.05.18 45°30'43" N 36°34'05" E 20:00 - 02:00 31.05.18
30 hrs.
Mariupol - Monfalcone Italy

01

SAKAR (2)

9104811

21583

Bulgaria

31.05.18

Керч. пр. – перед виходом в Чорне море, 45°10'21" N 36°29'26" E

05:40 – 14:40
9 hrs.

Mariupol - Monfalcone Italy

 

GABRIELA H

9147863

7579 Romania 28.05.18 45°29'55" N
36°38'39" E

19:00 - 08:00 31.05.18
61 hrs.

Berdyansk - Даміетта Egypt

02

GABRIELA H

9147863

7579

Romania

31.05.18

Керч. пр. – перед виходом в Чорне море, 45°11'14" N 36°29'06" E

11:50 – 18:50
7 hrs.

Berdyansk - Даміетта Egypt

 

HACI RUSTU K

7615969

2970 Turkey 31.05.18   09:00 - 21:00 02.06.18
60 hrs.
Mariupol -
Хомс Ливия
 

BEHCET C

9503744

22359 Turkey 28.05.18   20:00 - 02:00 31.05.18
54 hrs.
Mariupol - Marghera Italy

03

BEHCET C

9503744

22359

Turkey

31.05.18

Керч. пр. – перед виходом в Чорне море, 45°11'14" N 36°28'52" E

04:40 – 08:40
4 hrs.

Mariupol - Marghera Italy

04

AFER

8913332

5035

Turkey

31.05.18

Керч. пр. – перед виходом в Чорне море, 45°09'55" N 36°28'55" E

10:20 – 20:20
10 hrs.

Berdyansk - Даміетта Egypt

05

SALAM Y

9136852

6830

Lebanon

31.05.18

Керч. пр. – перед виходом в Чорне море, 45°11'38" N 36°28'32" E

04:40 – 11:10
7 hrs.

Mariupol -
Beirut Lebanon

06

STEVIA

8107000

11990

Bulgaria

31.05.18

Керч. пр. – перед виходом в Чорне море, 45°11'19" N 36°28'16" E

05:30 – 13:00

7,5 hrs.

Mariupol - Monfalcone Italy

07

ADASTAR

9151515

21146

Turkey

31.05.18

Керч. пр. – перед виходом в Чорне море, 45°10'41" N 36°29'10" E

05:00 – 15:00
10 hrs.

Berdyansk - Валенсії Іспанія

08

ATA

9521899

17795

Turkey

31.05.18

Керч. пр. – перед виходом в Чорне море, 45°10'37" N 36°28'32" E

10:00 – 17:00
7 hrs.

Mariupol -
Дилішкелеси
Turkey

               

09

BEHCET C (2)

9503744

22359

Turkey

23.06.18

45°29'53" N 36°37'34" E,

21:30 – 27.06.18 13:30,
88 hrs.

Mariupol - Monfalcone Italy

10

EREN C

9344734

10632

Turkey

25.06.18

45°30'11" N 36°38'07" E

16:00 – 28.06.18 08:00
64 hrs.

Mariupol - Diliskelesi Turkey

11

MEDNOGORSK

MMSI: 272878200

2056

Ukraine

25.06.18

45°29'20" N 36°38'37" E

08:00 – 28.06.18 11:00
75 hrs.

Mariupol - порт
Півд. Ukraine

12

ICEL

8105428

6524

Greece

26.06.18

45°30'02" N 36°36'58" E

18:00 – 28.06.18 08:00
38 hrs.

Berdyansk -
Іскендерун Turkey

13

SPARTA

9372468

10315

Ukraine

27.06.18

45°30'03" N 36°37'08" E

00:00 – 28.06.18 08:00
32 hrs.

Mariupol - Tarragona
Іспанія

14

HAK

8214889

13286

Turkey

27.06.18

45°29'34" N 36°38'02" E

19:00 – 28.06.18 15:00
20 hrs.

Berdyansk - Яримча Turkey

15

FEDERAL HUDSON

9205902

36563

Canada

27.06.18

45°28'22" N 36°37'13" E

21:00 – 28.06.18 07:00
10 hrs.

Mariupol -
Чикаго США

16

MONA

9101534

7184

Turkey

28.06.18

45°30'12" N 36°36'48" E

09:00 – 29.06.18 00:00
15 hrs.

Berdyansk - Скікда Алжир

17

VICTORIA

9365415

5000

Ukraine

28.06.18

45°29'28" N 36°37'47" E

19:00 – 29.06.18 14:00
19 hrs.

Іракліон Greece

18

SANTANA

9449388

10860

Austria /
Ukraine

28.06.18

45°29'46" N 36°36'57" E

21:00 – 29.06.18 05:00
9 hrs.

Mariupol - Дамієтта Egypt

19

STEVIA (2)

8107000

11990

Bulgaria

29.06.18

45°29'21" N 36°36'44" E

02:00 – 30.06.18 01:00
23 hrs.

Mariupol - Monfalcone Italy

20

BMI EMPEROR

9310331

6400

Turkey

29.06.18

45°28'59" N 36°38'05" E

16:30 – 30.06.18 14:30
22 hrs.

Mariupol -
Diliskelesi Turkey

21

RUTH

9021095

4557

Turkey

29.06.18

45°29'36" N 36°38'22" E

22:30 – 30.06.18 14:30
16 hrs.

Berdyansk -

Беджайя Алжир

22

ENVAR

9098696

4705

Turkey

30.06.18

45°29'16" N 36°37'20" E

00:00 –14:30
14 hrs.

Mariupol -

Греції

23

HAZAR

9674921

26052

Turkey

30.06.18

45°29'37" N 36°37'33" E

06:00 – 20:00
14 hrs.

Mariupol -

Венеції Italy

          July 2018    

24

MAYKAN

MMSI: 272158200

2800

Ukraine

01.07.18

45°27'45" N 36°37'08" E

06:30 – 12:30 02.07.18
30 hrs.

Mariupol -

Херсон

25

GOLDEN BIRD

8517580

12342

Egypt

01.07.18

45°29'04" N 36°37'54" E

19:30 – 16:30 02.07.18
19 hrs.

Mariupol -

Istanbul

26

ASTORIA

9154282

17064

Lebanon

02.07.18

45°28'41" N 36°37'39" E

01:00 – 15:00 03.07.18
38 hrs.

Mariupol - Сетубал Португалія

27

KALELI ANA

7429322

6302

Turkey

02.07.18

45°29'17" N 36°37'19" E

00:30 – 00:30 04.07.18
48 hrs.

Berdyansk -
Іскендерун Turkey

28

ZARA

8206284

8556

Lebanon

02.07.18

45°28'58" N 36°38'22" E

01:00 – 05:00 04.07.18
52 hrs.

Berdyansk -

Ізмир Turkey

29

MAYKAN (2)

MMSI: 272158200

2800

Ukraine

02.07.18

Керч. пр. – перед виходом в Чорне море, 45°10'46" N 36°29'14" E

16:00 – 20:00
4 hrs.

Mariupol -

Херсон

30

GOLDEN BIRD (2)

8517580

12342

Egypt

02.07.18

Керч. пр. – перед виходом в Чорне море, 45°04'58" N 36°44'55" E

20:00 – 24:00
4 hrs.

Mariupol -

Istanbul

31

HALISDEMIR

9517331

7394

Turkey

03.07.08

45°29'40" N 36°37'16" E

04:30 – 19:30 04.07.18
39 hrs.

Mariupol -
Туркелі Turkey

32

NAZMI C

9577769

34719

Turkey

04.07.18

45°28'57" N 36°36'54" E

14:00 – 21:00
7 hrs.

Mariupol - Monfalcone Italy

33

DEVA MARIYA

8980684

2072

Ukraine

04.07.18

45°28'20" N 36°38'23" E

15:00 – 09:00 05.07.18
18 hrs.

Mariupol - порт Півд. Ukraine

34

SELECTA

9424807

14030

Ausrtia /
Ukraine 

Flag: Liberia

04.07.18

45°29'17" N 36°37'56" E

04:00 – 15:00
11 hrs.

Mariupol - Diliskelesi Turkey

35

ARIF AMCA

9616084

11086

Turkey

04.07.18

45°28'50" N 36°38'22" E

23:00 – 19:00 05.07.18
20 hrs.

Mariupol -
Авіль Іспанія

36

LIMBA

8947618

2132

Ukraine

06.07.18

45°28'50" N 36°37'31" E

03:00 – 12:00 07.08.18
33 hrs.

Berdyansk -
Одеса Ukraine

37

PIRIN

9381861

21211

Bulgaria

06.07.18

45°28'17" N 36°37'00" E

08:00 – 00:00 07.08.18
16 hrs.

Mariupol -
Сандерленд
Британія

38

YUZER 1

8203684

3300

Turkey

06.07.18

45°27'56" N 36°38'35" E

15:00 – 12:00 07.08.17
21 hrs.

 

39

NAZLIM

7802122

11267

Turkey

06.07.18

45°29'00" N 36°38'24" E

21:00 – 18:00 07.07.18
21 hrs.

Mariupol - Новоросійськ
РФ

40

WHITE STAR

9381938

8447

Romania

07.07.18

45°29'49" N 36°37'58" E

00:00 – 01:00 08.07.18
25 hrs.

Berdyansk -
Varna Bulgaria

41

BARON

9394210

5400

Turkey

07.07.18

45°28'37" N 36°38'11" E

01:00 – 01:00 08.07.18
24 hrs.

3 Berdyansk - Haifa Ізраіль

42

SOUTHERN BREEZE

9437763

6064

Хорватія

08.07.18

45°29'01" N 36°37'15" E

22:00 – 14:00 09.07.18
16 hrs.

Mariupol -
Istanbul Turkey

43

ELAZIZ

9674933

26052

Switzerland

09.07.18

45°29'01" N 36°36'25" E

01:30 – 13:30
10 hrs.

Mariupol -
Venice Italy

44

MAR BIANCO

8115576

6150

Egypt

09.07.18

45°28'49" N 36°37'49" E

06:00 – 18:00
12 hrs.

Berdyansk - Єгипту

45

JOY M

8902931

17/+/6

13759

Romania

10.07.18

45°28'27" N 36°37'01" E

08:00 - 14:00
6 hrs.

Mariupol - Дамієтта Egypt

46

MEDNOGORSK (2)
MMSI: 272878200

7/+/13

2056 Ukraine 11.07.18 45°29'06" N 36°36'41" E 07:00 - 20:00
13 hrs.
Mariupol - порт Півд. Ukraine
47

ABERDEEN 

9313723

5/-/19

3614 Germany 11.07.18 45°28'48" N 36°37'35" E 00:30 - 20:00
19 hrs.
Mariupol - Diliskelesi
Turkey
48

NIZAR

8324751

5/+/11

5221 Turkey 11.07.18 45°28'50" N 36°38'26" E 02:00 - 13:00
11 hrs.
Mariupol -
Istanbul Turkey
49

F.ARSLAN 5

9139115

20/+/8

5278

Germany
/ Turkey
 

13.07.18 45°28'25" N 36°37'45" E 09:30 - 17:30
8 hrs.
Mariupol -
Тріполі Lebanon
50

PATRA 3

8000836

20/-/9

11990 Bulgaria 13.07.18
45°29'07" N 36°38'14" E
13:00 - 22:00
9 hrs.
Mariupol - Monfalcone
Italy
51

ORUBA

9430624

7/-/38

10611 Turkey 14.07.18

45°28'47" N 36°37'02" E 

10:30 - 00:30 16.07.18
38 hrs.
Berdyansk в Ashdod Ізраіль
52

SIBEL D

9065194

9/-/27

4592 Turkey 14.07.18

45°31'18" N 36°39'17" E

21:30 - 00:30 16.07.18
27 hrs.
Mariupol - Салоніки
Greece
53

FK HATICE

8520898

25/-/85

5610
 

Lebanon 15.07.18

45°28'47" N 36°38'12" E

01:30 - 14:30 18.06.18
85 hrs.
Berdyansk - Самсун Turkey
54

GUNCE AKAY

9421051

33/-/66

8235  Turkey 16.07.18 45°28'34" N 36°37'10" E 19-00 - 13:00 19.07.18
66 hrs.
Mariupol - Ravenna Italy 
55

GEMINI MAESTRO

9350006

16/-/75

7448 Turkey 16.07.18
45°28'27" N 36°37'41" E
10:00 - 13:00 19.07.18
75 hrs.
Mariupol -
Ортона Italy
56

LIFTER

9414199

34/-/60

7778  Germany 17.07.18

45°28'07" N 36°37'36" E

07:30 - 19:30 19.07.18
60 hrs.
Mariupol -
Антверпен Бельгія
57

MARIKANA

9041772

27/+/60

5278  Greece 17.07.18

45°28'45" N 36°37'45" E

07:00 - 19:00 19.07.18
60 hrs.
 

Berdyansk - Ravenna Italy
58

PRINCESS AMNAH

9008067

18/-/59

6244 Greece 18.07.18 45°29'28" N 36°37'18" E 02:00 - 13:00 20.07.18
59 hrs.
Berdyansk - Александрія
Egypt
59

HAK

8214889

18/-/56

13286 Turkey 18.07.18

45°30'03" N 36°38'15" E

07:00 - 15:00 20.07.18
56 hrs.
Berdyansk -
Haifa Israel
60

SIYA

9442108

13/-/96

10475 Turkey 18.07.18

45°29'56" N 36°37'38" E

22:30 - 22:30 22.07.18
96 hrs.
Mariupol - Дамієтта Египет
61

SAADET C

9549267

10/+/63

22185 Turkey 20.07.18

45°30'19" N 36°39'05" E

05:00 - 22:00 22.07.18
63 hrs.
Mariupol - Monfalcone Italy
62

ELIF S

8517293

26/++/69

8150 Lebanon 20.07.18

45°29'42" N 36°38'17" E

17:00 - 14:00 23.07.18
69 hrs.
Mariupol -
Istanbul
63

ISLAND BAY

7528790

31/+/61

6569 Lebanon 21.07.18

45°30' N
36°36'54" E

07:00 - 20:00 23.07.18
61 hrs.
Berdyansk - Єгипта
64

LIMBA 

8947618

5/+/40

2132 Ukraine 22.07.18

45°28'45" N 36°37'10" E

10:00 - 02:00 24.07.18
40 hrs.
Mariupol - порт Пвденний
Ukraine
65

FEDERAL MAYUMI

9529578

14/-/48

35885 Canada 22.07.18

45°29'00" N 36°38'22" E

13:00 - 13:00 24.07.18
48 hrs.
Mariupol - Diliskelesi
Turkey
66

FIONA

9381419

28/-/60

7775 Turkey 22.07.18

45°28'04" N 36°38'16" E

16:00 - 04:00 25.07.18
60 hrs.
Mariupol - Diliskelesi
Turkey
67

COPAN

8515025

7/+/70

17777 Estonia 23.07.18

45°29'42" N 36°36'01" E

03:00 - 01:00 26.07.18
70 hrs.
Mariupol - Ravenna Italy
68

SELECTA

9424807

11/-/20

14030 Ausrtia /
Ukraine

Flag: Liberia

23.07.18

45°29'16" N 36°38'06" E

11:00 - 07:00 24.07.18
20 hrs.
Mariupol - Італії
69

ESTESTAR

9365049

27/+/82

10887  Switzerland 24.07.18

45°28'34" N 36°36'23" E

07:00 - 17:00 27.07.18
82 hrs.
Berdyansk - Ravenna Italy
70

EVALUNA

9590773

16/+/81

10810 Bulgaria 24.07.18

45°29'00" N 36°36'50" E

04:00 - 13:00 27.07.18
81 hrs.
Berdyansk - ??
71

KALELI ANA

7429322

22/-/132

6302

Turkey

25.07.18

45°29'13" N 36°37'49" E

08:00 - 20:00 30.07.18
132 hrs.
Mariupol -
Бейрут Lebanon
72

AREL 1

9071650

14/-/64

10560  

Turkey

 

25.07.18

45°28'41" N 36°37'04" E

06:00 - 22:00 27.07.18
64 hrs.
Mariupol -
Ізраіль
73

DAYTONA H

8520836

?/-/126

11901 

Romania

25.07.18

45°28'29" N 36°38'31" E

07:00 - 13:00 30.07.18
126 hrs.
 
Berdyansk - Дамієтта Египет
74

SABRINA

9414735

20/++/91

10975   Ukraine  27.07.18

45°29'33" N 36°38'00" E

01:00 - 20:00 30.07.18
91 hrs.
Mariupol -
Авейро Португалія
75

ZUIDVLIET

9629809

24/++/85

3850  Netherlands 27.07.18

45°29'45" N
36°36'43" E

07:00 - 20:00 30.07.17
85 hrs.
Mariupol - Aviles Іспанія
76

NAZLICAN

7531357

25/+/_

10900  Turkey  27.07.18

45°29'10" N 36°37'19" E

08:00 - 03:00 31.07.18
91 hrs.
Berdyansk -
Haifa Israel
77

AMBER

9361378

49/-/_

6059 Netherlands 28.07.18

45°29'11" N 36°36'42" E

23:00 - 02:00 31.07.18
51 hrs.
Mariupol -
Більбао Іспанія
78

OCEAN LEGEND 

9083225

11/+/162

5248 

Turkey 29.07.18

45°29'49" N 36°37'22" E

01:00 - 19:00 04.08.18
162
Mariupol -
Istanbul
79

STEVIA

8107000

36/-/50

11990  Bulgaria 29.07.18

45°28'43" N 36°36'29" E

10:00 - 12:00 31.07.18
50 hrs.
Mariupol - Monfalcone Italy
80

BRAVE HEART

7117826

30/-/156

6341  Lebanon 29.07.18

45°29'12" N 36°38'25" E

08:00 - 20:00 04.08.18
156

Berdyansk -
Іскендерун Turkey
81

IBRAHIM KONAN

9306328

21/+/132

8107   Turkey  30.07.18

45°29'55" N 36°36'10" E

14:00 - 02:00 05.08.18
132
Mariupol - в Дерінже Turkey
82

NAZMI C

9577769

22/+/132

34719 Turkey   30.07.18

45°29'19" N 36°35'57" E

14:00 - 02:00 05.08.18
132
Mariupol - Monfalcone Italy
83

BEHCET C

9503744

55/+/131  

22359   Turkey 30.07.18

45°30'04" N 36°35'21" E

16:00 - 03:00 05.08.18
131 
Mariupol - Venice Italy
84

SENATA

9451575

49/+/138

12898   Austria 30.07.18


45°28'38" N 36°37'23" E

21:00 - 15:00 05.08.18
138
Berdyansk -
Картахена
Іспанія
85

URANUS

9053919

27/-/138

6541   Egypt 30.07.18

45°28'57" N 36°37'39" E

21:30 - 15:30 05.08.18
138
Mariupol - Дамієтта Египет
86

OURANIA

9196371

40/-/145

27786   Greece 31.07.18

45°30'21" N 36°36'04" E

02:00 - 03:00 06.08.18
145
Mariupol - Новоросійськ
87

ZEYBEK

8213732

20/-/131

8187   Turkey 31.07.18


45°29'13" N 36°37'14" E

09:00 - 20:00 05.08.18
131
Mariupol -
Istanbul
Turkey
          August 2018    
88

TAILWIND

8908868

5/+/106

16880   Singapore/
Estonia
01.08.18

45°29'01" N 36°34'54" E

10:00 - 20:00 05.08.18
106
Mariupol -
Istanbul Turkey
89

ABDULLATIF

8902929

39/-/93

13790  Turkey 02.08.18

45°30'55" N 36°37'19" E

05:00 - 02:00 06.08.18
93
Mariupol - Дамієтта Egypt
90

SU

9116084

18/-/107

8258   Turkey 02.08.18

45°30'33" N 36°36'36" E

02:00 - 13:00 06.08.18
107
Berdyansk -
Famagusta Northern Cyprus
91

TRANSFAIR

7627302

41/+/106

10176   Lebanon 02.08.18

45°31'21" N 36°36'27" E

08:00 - 18:00 06.08.18
106
Berdyansk - Istanbul
92

ILYAS KONAN

9106948

48/-/106

 

4963   Turkey 02.08.18

45°28'45" N 36°33'52" E

09:30 - 19:30 06:08.18
106
Mariupol -
Бургас Bulgaria
93

ELAZIZ

9674933

44/-/84

26052 Switzerland 02.08.18

45°31'05" N 36°35'39" E

14:00 - 02:00 06.08.18
84
Mariupol -
Venice Italy
94

ADASTAR

9151515

23/-/76

21146 Turkey 03.08.18

45°30'03" N 36°36'51" E

09:00 - 13:00 06.08.18
76
Berdyansk - Кастеллон
Іспанія
95

FK HATICE

8520898

20/+/77

5610  Lebanon 03.08.18

45°29'31" N 36°36'46" E

13:00 - 18:00 06.08.18
77
Mariupol -
Бейрут Lebanon
96

AMADORE

8520824

18/-/34

12569   Ukraine 04.08.17

45°29'39" N 36°35'14" E

10:00 - 20:00 05.08.18
34

 
Mariupol - рейдова перевалка ЧМ
97

HALA B

8408650

29/++/38

8881  Lebanon  05.08.18 45°31'05" N 36°35'02" E 11:00 - 01:00 07.08.18
38
Berdyansk - Єгипет
98

ALTAY

9349992

50/-/119

7448   Turkey 08.08.18

45°28'02" N 36°38'49" E

15:00 - 14:00 13.08.18
119
Mariupol -
Єгипет
99

NS SPIRIT

9088263 

30/+/113

4256   Turkey  09.08.18

45°29'16" N 36°36'15" E

02:00 - 19:00 13.08.18
113
Berdyansk -
Туреччина
100

EREN C

9344734

54/-/104

10632  Turkey 09.08.18

45°29'54" N 36°35'51" E

05:00 - 13:00 09.08.18
104 hrs.
Mariupol - Diliskelesi
Turkey
101

ST JOHNS

8913772

51/-/94

5020   Lebanon 09.08.18

45°30'30" N 36°36'10" E

15:00 - 13:00 13.08.18
94 hrs.
Berdyansk - Бейрут
Lebanon
102

SEA LUCK

9194464

59/-/103

14190   Greece 09.08.18 45°29'33" N 36°34'34" E 24:00 - 07:00 14.08.18
103
Mariupol - Сус Туніс
103

MUZAFFER BEY

9452127

96/-/84

5110   Turkey 10.08.18 45°30'54" N 36°35'34" E 07:00 - 19:00 13.08.18
84
Mariupol - Constanta Romania
104

PATRA 3

8000836

61/-/99

11990 Bulgaria 10.08.18

45°30'17" N 36°34'07" E

10:00 - 13:00 14.08.18
99 hrs.
Mariupol - Monfalcone
Italy
105

CARINA

8908545

150/-/105

6350   Ukraine 10.08.18

45°31'13" N 36°33'41" E

21:00 - 06:00 15.08.18
105
Mariupol -
Сандерленд
Британія
106

MF ROSE

IMO: 8028682

117/+/99

6957  Greece 10.08.18

45°29'09" N 36°37'03" E

16:00 - 19:00 14.08.18
99 hrs.
Berdyansk -
Beirut Lebanon
107

PEACE

IMO: 9553983

9/-/65

16817 

Bulgaria

Flag: Bulgaria

11.08.18

45°31'38" N 36°35'10" E

10:00 - 03:00 14.08.18
65
Mariupol - Monfalcone Italy
108

KENAN METE

8701935

72/-/77

8897  Turkey 11.08.18

45°31'55" N 36°34'11" E

13:00 - 18:00 14.08.18
77
Berdyansk - ??
109

JULIANA

IMO: 9655951

31/-/79

16736 

Turkey

Flag: Malta

11.08.18

45°30'30" N 36°36'49" E

14:00 - 19:00 14.08.18
79 
Mariupol - Diliskelesi
Turkey
110

BLUE MOON

IMO: 8113293

21/-/32

7051  Lebanon  12.08.18 45°31'53" N 36°37'03" E 11:00 - 19:00 13.08.18
32
Berdyansk -
Beirut Lebanon
111

COPAN

IMO: 8515025

23/+/23

17777  Estonia
/Сінгапур
13.08.18

45°32'03" N 36°35'56" E

03:30 - 02:30 14.08.18
23
Mariupol -
Istanbul Turkey
112

NIZAR

8324751

122/-/26

5221  Turkey 14.08.18

45°27'13" N 36°38'30" E

02:00 - 08:00 16.08.18
53 hrs.
Mariupol -
Istanbul Turkey
113

ATA

9521899

18/-/7

17795 Turkey 14.08.18 45°29'19" N 36°36'21" E 11:00 - 18:00
7 hrs.
Mariupol - Marghera Italy
114

SANTANA

9449388

10/-/129

10860 Austria /
Ukraine
16.08.18

45°29'34" N 36°38'02" E

09:00 - 18:00 21.08.18
129
Mariupol - Дамієтта Египет
115

FIRAT

IMO: 8310384

20/-/33

6378  Turkey 16.08.18

45°28'30" N 36°38'00" E

05:00 - 14:00 17.08.18
33 hrs.
Berdyansk - Тріполі Lebanon
116

RAMA H

8105404

5/-/104

8214  Romania 17.08.18

45°28'39" N 36°35'54" E

10:00 - 18:00 21.08.18
104
Berdyansk - ?
117

LUCKY BROTHER

7917006

139/-/_

7578   Greece 18.08.18

45°29'51" N 36°36'34" E

08:00 - 01:00 22.08.18
89
Berdyansk - Єгипту
118

HAK

8214889

99/-/83

13286   Turkey 19.08.18

45°28'25" N 36°36'18" E

07:00 - 18:00 22.08.18
83
Berdyansk -
Haifa Israel
119

SEA COMMANDER

8203660

136/-/160

5424 Turkey  19.08.18

45°29'45" N 36°36'07" E

09:00 - 01:00 26.08.18
160
Mariupol -
Бейрут Lebanon
120

NORDAN

IMO: 8109101

82/-/51

3595 Bulgaria 20.08.18

45°28'59" N 36°36'15" E

10:00 - 13:00 22.08.18
51
Berdyansk - Мерсін Turkey
121

MAR BIANCO

8115576

111/-/118

6150 Egypt 20.08.18

45°29'32" N 36°36'50" E

13:00 - 11:00 25.08.18
118
Berdyansk - Текірдаг Turkey
122

ESTESTAR

9365049

91/-/124

10887   Switzerland 20.08.18

45°29'56" N 36°35'29" E

21:00 - 01:00 26.08.18
124
Berdyansk - Ravenna Italy
123

RUSEN METE

IMO: 8516835

108/-/181

10096 Turkey 22.08.18 45°28'52" N 36°35'13" E 04:00 - 17:00 29.08.18
181
Mariupol -
Більбао Іспанія
124

TRAPEZITZA

9145231

124/-/159

21454

Bulgaria

23.08.18 45°31'05" N 36°34'18" E 10:00 - 01:00 30.08.18
159
Berdyansk - Александрія
Egypt
125

HACI EMINE ANA

IMO: 8117847

87/-/163

8170

Turkey

23.08.18 45°30'35" N 36°35'27" E 01:00 - 20:00 29.08.18
163
Berdyansk -
Haifa Israel
126

MURVET ANA

IMO: 8202939

86/+/162

9578  Turkey 23.08.18 45°30'35" N 36°35'26" E 02:00 - 20:00 29.08.18
162
Mariupol - Haifa Israel
127

INDUSTRIAL CAPE

IMO: 9228617

176/-/174

7481 Germany 24.08.18 45°31'00" N 36°36'30" E 07:00 - 13:00 31.08.18
174
Berdyansk - Istanbul
128

NAVIN FALCON

IMO: 9492933

122/-/157

7534  Turkey   24.08.18 45°31'10" N 36°36'59" E  24:00 - 13:00 31.08.18
157
Mariupol - Оран Алжир
129

OMAR TRADER

IMO: 7713175

155/-/134

6358 Lebanon 25.08.18 45°31'15" N 36°33'31" E 04:00 - 18:00 30.08.18
134
Berdyansk - (?)
130

FEDERAL ASAHI

IMO: 9200419

78/-/85

36563 Canada 26.08.18 45°31'20" N 36°33'02" E 22:00 - 11:00 30.08.18
85
Mariupol -
Bandirma Turkey
131

HACI HILMI II

IMO: 9014561

161/-/113

6443  Turkey  26.08.18 45°31'29" N 36°37'39" E 17:00 - 13:00 31.08.18
113
Berdyansk -
Marghera Italy
132

MAXAL RAISE

9148154

167/-/132

3452  Bulgaria 26.08.18 45°29'27" N
36°36'50" E
07:00 - 19:00 31.08.18
132
Berdyansk -
Іракліон Greece
133

STEVIA

8107000

73/-/80

11990   Bulgaria 27.08.18

45°31'38" N 36°34'44" E

11:00 - 19:00 30.08.18
80
Mariupol -
Monfalcone Italy
134

ELAZIZ

9674933

85/-/42

26052  Switzerland 28.08.18

45°32'16" N 36°35'44" E

24:00 - 18:00 30.08.18
42
Mariupol -
Monfalcone Italy
135

ISLAND BAY

7528790

112/-/15

6569   Lebanon  29.08.18 45°30'22" N 36°37'29" E 20:00 - 11:00 30.08.18
15
Berdyansk -
Мерсін Turkey
136

SPARTA

9372468

108/-/27

10315 Ukraine 29.08.18

45°32'17" N 36°34'39" E

15:00 - 18:00 30.08.18
27
Mariupol - Сетубал Португалія
137

BAHAR K

IMO: 8884555

33/-/64

8284  Turkey  29.08.18  45°28'13" N 36°36'58" E 10:00 - 02:00 01.09.18
64
Berdyansk -
Israel
138

ALI S

IMO: 7915307

105/-/59

7107  Норвегія 29.08.18 45°29'59" N 36°36'52" E 07:00 - 18:00 31.08.18
59
Berdyansk -
Beirut Lebanon
139

15 TEMMUZ

IMO: 9372846

126/-/63 

7826   Turkey  29.08.18  45°29'16" N 36°37'43" E ​ 21:00 - 12:00 01.09.18
63 
Mariupol -
Генуя Italy
140

SELECTA

9424807

83/+/70

14030  Ausrtia
/ Ukraine

Flag: Liberia

30.08.18

45°31'26" N 36°35'52" E

04:00 - 02:00 02.09.18
70
Mariupol -
Сандерленд
Британія
141

ADASTAR

9151515

88/+/0

21146   Turkey   30.08.18 - 01:30
0 hrs.
Berdyansk - Кастельйон Іспанія
142

TAILWIND

8908868

77/-/65

16880   Singapore/
Estonia
30.08.18 45°29'17" N 36°35'04" E 02:00 - 19:00 01.09.18
65
Mariupol -
Istanbul
Turkey
143

EMRE KOSE

IMO: 9598684

79/-/66

6603 Turkey 30.08.18

45°30'08" N 36°35'40" E

08:00 - 02:00 02.09.18
66
Mariupol -
Антверпен Бельгія
144

BEHCET C

9503744

27/+/58

22359  Turkey  30.08.18 45°31'04" N 36°35'14" E 13:00 - 23:00 01.09.18
58
 
Маріуполь - Monfalcone Italy
145

COPAN

8515025

9/-/40

17777 Estonia 31.08.18 45°30'02" N 36°37'52" E 03:00 - 19:00 01.08.18
40
Mariupol -
Istanbul
Turkey
146

SEVEN SEAS

IMO: 9006344

50/-/109

3715 Israel 31.08.18

45°28'44" N 36°37'44" E

06:00 - 19:00 04.09.18
109
Mariupol - Спліт Хорватія
147

ILKE METE

IMO: 8202965 

117/+/_

4624   Turkey  31.08.18

45°29'37" N 36°37'41" E

08:00 - 22:00 03.09.18
86
Mariupol -
Tarragona
Іспанія
148

KERIM

IMO: 9396701

76/-/220

5400 Turkey 31.08.18

45°28'20" N 36°37'31" E

11:00 - 15:00 09.09.18
220
Berdyansk -
Авейро Португалія
          Вересень 2018    
149

SARA

IMO: 9259020

83/-/15

8567 Azerbaijan 01.09.18 45°29'00" N 36°38'09" E 04:00 - 19:00
15

Berdyansk -

Надор Марокко

150

AILEEN

IMO: 9214252

80/-/20

18320 Greece 01.09.18 45°30'29" N 36°36'26" E 06:00 - 02:00 02.09.18
20
Berdyansk -
Лівія
151

PRINCESS ALAA

IMO: 9014286

99/-/204

5874 Greece 01.09.18 45°28'52" N 36°37'20" E 10:00 - 22:00 09.09.18
204
Berdyansk - Тріполі Lebanon
152

NAZMI C

9577769

40/-/195

34719  Turkey  01.09.18

45°29'09" N 36°37'23" E

19:00 - 22:00 09.09.18
195
Mariupol - Marghera Italy
153

ANNETTA

IMO: 9396543

14/-/80

12000 Ukraine 01.09.18

45°28'53" N 36°36'45" E

24:00 - 08:00 05.08.18
80
Mariupol - Сус Туніс
154

NAZIM BEY

IMO: 9396452

14/-/168

3027 Turkey

02.09.18

45°29'38" N 36°36'48" E

12:00 - 12:00 09.09.18
168
Mariupol - Мангалія
Romania
155

MARIKANA

IMO: 9041772

40/-/142

22200 Greece

04.09.18

45°28'50" N 36°38'11" E

01:00 - 23:00
09.09.18
142
Berdyansk - Ravenna Italy
156

MARE

IMO: 8411671

_/-/162

1494

Turkey

Flag: Vanuatu

03.09.18

45°28'35" N 36°36'13" E

22:00 - 16:00
10.09.18
162
Berdyansk -
Катаколо Greece
157

JULIANA

IMO: 9655951

22/-/125

16736 Turkey

05.09.18

45°28'53" N 36°36'34" E

08:00 - 13:00 10.09.18
125
Mariupol - Venice Italy
158

NAZLICAN

7531357

61/-/133

10900  Turkey 05.09.18

45°28'43" N 36°37'46" E

09:00 - 22:00 10.09.18
133
Berdyansk - Ashdod Israel
159

NAZLIM

7802122

49/-/185

11267 Turkey  05.09.18

45°29'55" N 36°37'13" E

10:00 - 03:00 13.09.18
185
Mariupol - Israel
160

ASTORIA

9154282

85/-/84

17064 Lebanon 07.09.18

45°30'30" N 36°36'18" E

06:00 - 18:00 10.09.18
84
Berdyansk - Касабланка Іспанія
161

BBC LIVORNO

IMO: 9570670

15/-/104

7933

Netherlands

07.09.18

45°29'22" N 36°35'09" E

06:00 - 14:00 10.09.18
104
Berdyansk -
Ізмір Turkey
162

WHITE STAR

IMO: 9381938

72/-/105

8447 Romania 07.09.18 45°29'02" N 36°38'45" E 23:00 - 08:00 12.09.18
105
Berdyansk -
Varna Bulgaria
163

SAKAR

IMO: 9104811

69/-/59

21583 Bulgaria 10.09.18

45°29'14" N 36°37'48" E

01:00 - 12:00 12.09.18
59
Mariupol - Monfalcone
Italy
164

LADY SIRIA

IMO: 9163568

24/-/148

6830 Lebanon 10.09.18

45°30'13" N 36°36'55" E

09:00 - 13:00 16.09.18
148

 
Mariupol - ??
165

LEO I

IMO: 8917730

13/-/146

4452 Egypt 10.09.18

45°30'58" N 36°35'40" E

11:00 - 13:00 16.09.18
146
Berdyansk - Marghera Italy
166

SPIEKEROOG

IMO: 9506148

68/-/132

5488 Germany 11.09.18

45°30'26" N 36°35'23" E

00:00 - 12:00 16.09.18
132
з Berdyansk - Constanta Romania 
167

REK MAJESTY

IMO: 9210244

55/-/181

8151 Egypt 11.09.18

45°30'30" N 36°36'03" E

13:00 - 02:00 19.09.18
181
Mariupol - Туреччини ?
168

EREN C

9344734

115/+/174

10632  Turkey  12.09.18

45°28'18" N 36°37'41" E

08:00 - 14:00 19.09.18

174

Mariupol - Diliskelesi Turkey
169

SAADET C

9549267

38/-/46

22185 Turkey 12.09.18

45°31'13" N 36°37'53" E

13:00 - 11:00 14.09.18
46

Mariupol - Monfalcone
Italy

170

BLUE STAR I

IMO: 9375159

123/-/7

5246 Ukraine 12.09.18 45°29'26" N 36°37'40" E 18:00 - 03:00 13.09.18
7
Mariupol -
Сагунто Іспанія
171

HAZAR

9674921

81/-/161

26052 Turkey 13.09.18

45°29'49" N 36°34'59" E

03:00 - 20:00 19.09.18

161

Mariupol -
Venice Italy
172

AMIR BEY

9016155

155/-/159

8185   Lebanon  13.09.18

45°29'48" N 36°35'48" E

11:00 - 02:00
20.09.18

159

Mariupol - Сус Туніс
173

MANDARIN

IMO: 9239812

108/-/149

26735 Greece 13.09.18

45°30'52" N 36°37'03" E

11:00 - 16:00
19.09.18

149

Mariupol - Сандерленд Британія
174

AMADORE

IMO: 8520824

119/+/151

12569   Ukraine  14.09.18

45°30'59" N 36°36'21" E

00:00 - 07:00 20.09.18

151

Mariupol - ? (на буксирі)
175

PEACE

IMO: 9553983

62/-/144

16817  Bulgaria 14.09.18

45°29'22" N 36°34'55" E

01:00 - 01:00

20.09.18

144

Mariupol - Monfalcone
Italy
176

SCHILLPLATE

IMO: 9505285

21/-/144

3175  Germany 14.09.18

45°30'08" N 36°34'03" E

02:00 - 02:00

20.09.18

144

Berdyansk - Аліага Turkey
177

ESTESTAR

9365049

42/-/122

10887   Switzerland 15.09.18

45°31'20" N 36°37'36" E

16:00 - 18:00 20.09.18

122

Berdyansk - Ravenna Italy 
178

SANTANA

9449388

68/-/112

10860  Austria / Ukraine 16.09.18 45°30'06" N 36°37'42" E 02:00 - 18:00 20.09.18

112

Berdyansk - Дамієтта Egypt 
179

SENATA

9451575

24/-/121

12898  Austria 16.09.18 

45°31'49" N 36°36'59" E

02:00 - 03:00

21.09.18

121

Mariupol - Diliskelesi Turkey
180

MAR BIANCO

8115576

91/-/95

6150 Egypt 16.09.18

45°32'19" N 36°36'56" E

19:00 - 18:00 20.09.18

95

Mariupol - Сфакс Туніс
181

GOLDEN BAY

IMO: 8801735

18/-/95

7701 Lebanon 16.09.18

45°31'04" N 36°35'28" E

20:00 - 19:00 20.09.18

95

Mariupol -
Бенгазі Лівія
182

ATA

9521899

12/+/84

17795  Turkey  17.09.19

45°28'50" N 36°37'27" E

06:00 - 18:00 20.09.18

84

Mariupol -
Istanbul Turkey
183

SPECTRA

IMO: 9536181

8/-/58

5168 Austria
(Ukraine)
18.09.18

45°29'48" N 36°37'00" E

10:00 - 20:00 20.09.18
58
Mariupol -
Мерсін Turkey
184

FK HATICE

8520898

69/-/40

5610   Lebanon 19.09.18

45°29'41" N 36°37'36" E

11:00 - 03:00 21.09.18
40
Berdyansk -
Карасу Turkey
185

PATRA 3

8000836

60/+/27

11990 Bulgaria 19.09.18

45°30'18" N 36°36'47" E

17:00 - 20:00 20.09.18
27
Mariupol -
Monfalcone Italy
186

SEA BREEZE

IMO: 8915184

58/+/21 

7165   Lebanon  19.09.18 

45°31'26" N 36°36'16" E

23:00 - 20:00 20.09.18
21
Mariupol -
Тріполі Лівія
187

SALVINIA

IMO: 9419084 

88/+/32 

10407   Ukraine   20.09.18

45°30'06" N 36°37'36" E

06:00 - 14:00 21.09.18
32
Mariupol -
Рієкка, Хорватія
188

HALIL N

IMO: 9108489

86/-/8

6351  Turkey 20.09.18 45°29'17" N 36°36'28" E 19:00 - 03:00 21.09.18
8
Berdyansk - Сфакс Туніс
189

RITAJ A

IMO: 8214877

87/-/7

11274 Greece 21.09.18

45°28'56" N

36°37'47" E

07:00 - 14:00
7
Mariupol - Дамієтта Egypt
190

TAILWIND

8908868

27/-/5

16880   Singapore/
Estonia
23.09.18

45°29'10" N 36°37'23" E

12:00 - 17:00
5
Mariupol -
Istanbul Turkey
191

FEDERAL LEDA

IMO: 9229996

34/-/-

37180 Canada 23.09.18 - 07:30
- безупинки (!)
Mariupol -
Istanbul Turkey
192

MUZAFFER ANA

IMO: 9554157

41/-/11

11000 Turkey 23.09.18

45°28'34" N 36°37'55" E

09:00 - 20:00
11
Mariupol - Лівія
193

SEA SCANNER

IMO: 7419200

46/-/5

6085 Egypt 23.09.18

45°28'48" N 36°36'56" E

12:00 - 17:00
5
Berdyansk -
Beirut Lebanon
194

ELAZIZ

9674933

64/+/4

26052 Switzerland 23.09.18

45°29'24" N 36°35'58" E

13:00 - 17:00
4
Mariupol -
Monfalcone Italy
195

SOFIYA

IMO: 8901585

56/-/42

13770 Greece 23.09.18

45°28'53" N

36°37'52" E

19:00 - 13:00 25.09.18
42
Mariupol -
Пірей Greece
196

OCEAN LEGEND

9083225

30/-/89

5248   Turkey  24.09.18  

03:00 - 20:00 27.09.18

89

Mariupol Tarragona
Іспанія
197

WHITE STAR

IMO: 9381938

17/-/104

8447  Romania 24.09.18 45°29'22" N 36°38'05" E

04:00 - 12:00 28.09.18

104

Berdyansk -
Varna Bulgaria
198

COPAN

IMO: 8515025

24/-/105

17777   Singapore/
Estonia
24.09.18  45°28'54" N 36°36'54" E

03:00 - 12:00 28.09.18

105

Mariupol - Istanbul
199

ESTESUN

IMO: 9400588

7/+/65

12500 Switzerland 25.09.18  45°28'53" N 36°36'33" E 09:00 - 02:00 28.09.18
65
Mariupol -
Istanbul
200

SU

9116084

6/-/48

8258   Turkey 25.09.18 45°28'57" N 36°37'56" E 19:00 - 19:00 27.08.18
48
Mariupol - Haifa Israel
201

ADASTAR

9151515

17/-/43

21146   Turkey   27.09.18 45°29'43" N 36°36'13" E 00:00 - 19:00 28.09.18
43
Berdyansk -
Кастеллон
Іспані
202

ARIF AMCA

9616084

72/-/55

11086 Turkey 27.09.18

45°28'22" N

36°36'54" E

06:00 – 13:00 29.09.18

55

Berdyansk -
Haifa Israel
203

EEMSLIFT NELLI

IMO: 9671462

3/-/52

4200 Netherlands 27.09.18  45°28'59" N
36°36'05" E

08:00 - 12:00 29.09.18

52

Berdyansk -
Ізмір Turkey
204

UNI K

IMO: 9159579

22/-/43

8657 Egypt 28.09.18

45°29'20" N

36°37'52" E

01:00 - 20:00 29.09.18
43
Mariupol - Александрія
Egypt
205

BEHCET C

9503744

41/-/55

22359 Turkey 30.09.18

45°29'37" N

36°36'53" E

12:00 – 19:00 02.10.18
55
Mariupol - Monfalcone Italy
206

PASHA

IMO: 8213718

166/-/_

8165 Turkey 30.09.18

45°29'32" N

36°37'34" E

10:00 – 08:00 06.10.18

166

Berdyansk - Istanbul Turkey
          Жовтень 2019    
207

ANTWERP

IMO: 9375848

129/-/_

3600  Germany 01.10.18

45°28'56" N 36°37'14" E

05:00 - 14:00 06.10.18

129

Berdyansk - Салерно Italy
208

PIONEER

IMO: 9504102

125/-/_

11048 Netherlands 01.10.18

45°28'58" N 36°37'57" E

09:00 - 14:00 06.10.18

125

Mariupol -
Більбао Іспанія
209

HANIFE KA

IMO: 9693109

86/-/_

10500 Turkey 01.10.18 

45°29'21" N 36°36'36" E

20:00 - 20:00 06.10.18

120

Mariupol - ?
210

KORAY

IMO: 9387126

130/-/_

4300 Turkey 01.10.18

45°28'48" N 36°38'15" E

10:00 - 20:00 06.10.18

130

Berdyansk - Аннаба Алжір 
211

SAKAR

IMO: 9104811

107/-/_

21583 Bulgaria 02.10.18

45°29'08" N 36°35'33" E

11:00 - 22:00 06.10.18

107

Mariupol - Monfalcone Italy
212

TRANSFAIR

7627302

106/-/_

10176   Lebanon   02.10.18 

45°28'25" N 36°37'00" E

10:00 - 20:00 06.10.18

106

з Berdyansk - Istanbul Turkey (?)
213

DAYTONA H

8520836

13/-/95

11901   Romania 04.10.18

45°29'40" N 36°37'03" E

19:00 - 18:00 08.10.18

95

Mariupol - Дамієтта Egypt
214

SENATA

9451575

18/-/87

12898   Austria 04.10.18

45°30'11" N 36°36'12" E

21:30 - 12:30 - 08.10.18

87

Mariupol -
Diliskelesi
Turkey
215

NAZMI C

9577769

14/-/82

34719   Turkey   05.10.18

45°29'32" N 36°35'51" E

03:00 - 13:00 08.10.18

82

Mariupol - Marghera Italy
216

GULF STREAM

IMO: 8415689

49/-/62

3500 Turkey  06.10.18

45°28'26" N 36°37'49" E

05:00 - 19:00 08.10.18

62

Berdyansk - Дуррес Албанія
217

ISLAND BAY

7528790

21/-/236

6569   Lebanon   06.10.18

45°28'43" N 36°37'13" E

17:00 - 13:00 16.10.18

236

Berdyansk - Самсун Turkey
218

FK HATICE

8520898

37/-/237

5610   Lebanon   07.10.18

45°28'58" N 36°36'21" E

05:00 - 02:00 17.10.18

237

Mariupol -
Beirut Lebanon
219

FEDERAL NAGARA

IMO: 9805257

13/+/282

34492 Canada 07.10.18

45°29'00" N 36°35'44" E

05:00 - 23:00 18.10.18

282

Mariupol - Bandirma
Turkey
220

ABDULLATIF

8902929

8/-/249

13790   Turkey   07.10.18

45°28'59" N

36°38'05" E

22:00 - 07:00 18.10.18

249

Berdyansk - Бенгазі Лівія
221

OMAR TRADER

IMO: 7713175

123/-/200

6358  Lebanon  10.10.18

45°28'18" N

36°37'42" E

07:00 - 15:00 18.10.18

200

Berdyansk - ?
222

SIGMA

IMO: 9350537

79/-/157

10131 Austria /
Ukraine
10.10.18 45°29'10" N
36°35'08" E

13:00 - 02:00 17.10.18

157

Mariupol -
Рієкка Хорватія
223

JULIANA

IMO: 9655951

85/-/152

16736 Turkey  10.10.18

45°29'36" N

36°34'59" E

18:00 - 02:00 17.10.18

152

Mariupol - Монфальконе Italy
224

VENATOR

IMO: 8507470

88/-/202

7310 Bulgaria 11.10.18

45°30'33" N

36°35'23" E

06:00 - 16:00 19.10.18

202

Mariupol -
Бургас Bulgaria
225

WHITE STAR

IMO: 9381938

40/-/156

8447  Romania  11.10.18

45°29'14" N

36°38'38" E

22:00 - 08:00 18.10.18

156

Berdyansk - Дерінже Turkey
226

MOSTEIN

IMO: 9100176

48/-/169

4836  Turkey  11.10.18

45°27'57" N

36°37'14" E

23:00 - 24:00 18.10.18

169

Mariupol -
Касабланка
Марокко
227

NUR

IMO: 9389370

96/-/178

3349 Turkey 12.10.18

45°28'34" N

36°37'43" E

09:00 - 21:00 19.10.18

178

 

Mariupol - Поті Грузія
228

DERYA AYTEKIN

IMO: 9136864

74/-/174

6830 Turkey 12.10.18

45°29'33" N

36°37'34" E

10:00 - 16:00 19.08.18

174

Berdyansk -
Beirut Lebanon
229

KALELI ANA

7429322

106/-/141

6302   Turkey 12.10.18

45°29'21" N

36°36'01" E

10:00 - 07:00 18.10.18

141

Mariupol -
Тріполі Lebanon
230

SARA

IMO: 9259020

85/-/120

8567  Azerbaijan  14.10.18 45°30'56" N
36°36'07" E

16:00 - 16:00 19.10.18

120

Berdyansk - Мерсін Turkey
231

EEMSLIFT NELLI

IMO: 9671462

186/-/60

4200  Netherlands 17.10.18 45°30'08" N
36°34'48" E

08:00 - 20:00 19.10.18

60

Berdyansk -
Ізмір Turkey
232

TAHA

IMO: 9195860

154/-/43

5050 Turkey 18.10.18 45°29'16" N
36°36'33" E

13:00 - 08:00 20.10.18

43

Berdyansk - ?
233

ESTESTAR

9365049

162/-/41

10887   Switzerland 18.10.18 45°28'52" N
36°36'19" E

03:00 - 20:00 19.10.18

41

Berdyansk -

Васто Italy

234

PATRA 3

8000836

135/-/23

11990  Bulgaria 18.10.18 45°30'10" N
36°36'59" E

22:00 - 21:00 19.10.18

23

Mariupol - Monfalcone Italy
235

SCHILLPLATE

IMO: 9505285

29/-/39

3175   Germany 18.10.18 45°29'30" N
36°35'37" E

23:00 - 14:00 20.10.18

39

Berdyansk -
Constanta Romania
236

SANTANA

9449388

162/-/21

10860   Austria /
Ukraine 
18.10.18 45°30'31" N
36°37'32" E

23:00 - 20:00 19.10.18

21

Mariupol - Сус, Туніс
237

HAZAR

9674921

152/-/20

26052  Turkey  19.10.19 45°28'31" N
36°36'48" E

06:00 - 02:00 20.10.18

20

Mariupol -
Venice Italy
238

ELAZIZ

9674933

116/-/6

26052   Switzerland   20.10.18 45°29'48" N
36°34'37" E

10:00 - 16:00

6

Mariupol - Monfalcone Italy
239

TAILWIND

8908868

124/-/_

16880   Singapore/
Estonia
20.10.18 45°29'59" N
36°35'19" E

13:00 - 17:00

4

Mariupol - Marghera Italy
240

SALVINIA

9419084

116/-/7

10407  Ukraine  20.10.18 45°28'18" N
36°37'18" E

14:00 - 21:00

7

Mariupol - Іскендерун Turkey
241

PEACE

IMO: 9553983

154/-/7

16817   Bulgaria  21.10.18 45°29'12" N
36°37'15" E

15:00 - 22:00

7

Mariupol - Monfalcone Italy
242

BLUE MOON

IMO: 8113293

92/+/_ 

7051 Lebanon 22.10.18 45°29'17" N
36°38'32" E

01:00 - 19:00

18

Berdyansk -
Місурата, Лівія
243

SENATA

9451575

53/-/9

12898 Austria 22.10.18 45°29'53" N
36°37'21" E

10:00 - 19:00

9

Mariupol -
Сандерленд
Британія
244

STEVIA

8107000

112/-/6

11990   Bulgaria 23.10.18 45°30'07" N
36°37'41" E

14:00 - 20:00

6

Mariupol - Monfalcone Italy
245

ILYAS KONAN

9106948

20/-/11

4963 Turkey  23.10.18 45°29'17" N
36°36'48" E

09:00 - 20:00

11

Mariupol - Констанца Romania
246

UNI K

IMO: 9159579

61/-/4

8657 Egypt  23.10.18 45°29'00" N
36°36'38" E

16:00 - 200

4

Mariupol -
Рієка Хорватія
247

KAFKAMETLER

IMO: 9001112

41/-/70 

3134 Turkey 23.10.18 45°28'38" N
36°38'25" E

17:00 - 15:00 26.10.18

70

Berdyansk - Дуррес Албанія
248

CAPTAIN NAGDALIYEV

IMO: 9575307

45/-/87

7103

Turkey

Flag: Malta

23.10.18 45°29'16" N
36°38'02" E

23:00 - 14:00 27.10.18

87

Mariupol - Картахена
Іспанія
249

VITIS

IMO: 9000613

29/-/84

6221 Italy 24.10.18 45°29'20" N
36°37'04" E

01:00 - 13:00 27.10.18

84

Mariupol -
Istanbul Turkey
250

ADASTAR

9151515

16/-/82

21146   Turkey   24.10.18 45°30'04" N
36°37'34" E

03:00 - 13:00 27.10.18

82

Berdyansk - Italy
251

KAPTAN ERDOGAN

IMO: 9326043

96/-/118

4359 Turkey 24.10.18 45°30'02" N
36°36'49" E

10:00 - 08:00 29.10.18

118

Mariupol - Ravenna Italy
252

BEHCET C

9503744

35/-/60 

22359   Turkey   25.10.18 45°29'06" N
36°34'55" E

07:00 - 19:00 27.10.18

60

Mariupol - Monfalcone Italy
253

RUSEN METE

IMO: 8516835

19/-/60

10096  Turkey  25.10.18  45°29'58" N
36°35'09" E

07:00 - 19:00 27.10.18

60

Berdyansk - Istanbul Turkey
254

FEDERAL SHIMANTO

IMO: 9218404

35/-/94

32787 Canada 25.10.18 45°28'25" N
36°33'19" E

17:00 - 15:00 29.10.18

94

Mariupol - Malta
255

EREN C

9344734

54/-/80

10632   Turkey   25.10.18  45°30'30" N
36°34'30" E

24:00 - 08:00 29.10.18

80

Mariupol - Diliskelesi
Turkey
256

FEDERAL YUKINA

IMO: 9476977

11/-/79

35868 Canada 26.10.18 45°29'21" N
36°32'43" E

08:00 - 15:00 29.10.18

79

Mariupol - ?
257

SEA BIRD 

IMO: 8202941 

27/+/99

7650   Lebanon  26.10.18 45°28'16" N
36°36'57" E

20:00 - 19:00 30.10.18

99

Berdyansk -
Лівія
258

MERRY M

IMO: 8418265

158/-/56

8890 Turkey 27.10.18 45°29'49" N
36°33'59" E

07:00 - 15:00 29.10.18

56

Mariupol -
Beirut Lebanon
259

BMI EAGLE

IMO: 9200093

7/-/75

6231  Turkey 27.10.18 45°29'24" N
36°36'59" E

15:00 - 18:00 30.10.18

75

Mariupol -
Varna Bulgaria
260

NAZLIKIZ

IMO: 7531369

58/-/41

8140 Turkey 27.10.18 45°30'54" N
36°36'43" E

22:00 - 15:00 29.10.18

41

Berdyansk - Bandirma Turkey
261

SOPHIA I

IMO: 9546007

30/-/60

12232 Ukraine/
Austria
28.10.18 45°30'48" N
36°33'13" E

03:00 - 15:00 30.10.18

60

Berdyansk - Tarragona
Іспанія
262

JOSEPHINE PRIMA

IMO: 9306380

11/-/66

8153 Italy 27.10.18 45°31'20" N
36°36'41" E

21:00 - 15:00 30.10.18

66

Mariupol - Aviles Іспанія
263

AHMET ONEL

IMO: 8420361

54/-/69

6862 Turkey 28.10.18 45°29'01" N
36°37'04" E

15:00 - 12:00 31.10.18

69

Mariupol Diliskelesi Turkey
264

HAK

8214889

54/-/_

13286 Turkey   29.10.18 45°31'32" N
36°37'26" E

04:00 - 15:00 30.10.18

35

Berdyansk -
Haifa Israel
265

NAZMI C

9577769

86/-/34

34719  Turkey  29.10.18 45°28'29" N
36°38'13" E

20:00 - 06:00 31.10.18

34

Mariupol - Marghera Italy
266

SOFIYA

IMO: 8901585

51/-/111

13770  Greece 30.10.18 45°31'01" N
36°36'54" E

20:00 - 11:00 04.11.18

111

Mariupol -
Naples Italy
267

EEMSLIFT NELLI

IMO: 9671462

44/-/99

4200  Netherlands 31.10.18 45°29'08" N
36°36'07" E

08:00 - 11:00 04.11.18

99

Berdyansk - Varna, Bulgaria
268

ICEL

8105428

29/-/91

6524  Greece 31.10.18 45°27'42" N
36°33'00" E

22:00 - 17:00 17:00

91

Berdyansk -
Benghazi Libya
          November 2018    
269

SAKAR

IMO: 9104811

131/-/_

21583  Bulgaria 01.11.18 45°33'05" N
36°34'43" E

00:00 - 16:00 04.11.18

88

Mariupol - Monfalcone
Italy
270

HACI EMINE ANA

IMO: 8117847

20/-/84

8170  Turkey  01.11.18 45°33'03" N
36°33'03" E

05:00 - 17:00 04.11.18

84

Berdyansk -
Haifa Israel
271

HANIFE KA

IMO: 9693109

59/-/41

10500   Turkey   03.11.18 45°30'57" N
36°35'52" E

07:00 - 00:00 05.11.18

41

Mariupol - (?) Turkey
272

BMI EMPEROR

9310331

129/-/27

6400  Turkey  03.11.18 45°29'02" N
36°37'08" E

14:00 - 17:00 04.11.18

27

Berdyansk -
Haifa Israel
273

ISLAND BAY

7528790

141/-/42

6569   Lebanon  03.11.18 45°28'11" N
36°37'48" E

18:00 - 12:00 05.11.18

42

Berdyansk
Beirut Lebanon
274

SCHILLPLATE

IMO: 9505285

117/-/151

3175  Germany 04.11.18 45°30'03" N
36°36'34" E

03:00 - 10:00 10.11.18

151

Berdyansk ​-
Constanta Romania
275

SIDER LUCK

IMO: 9495595

93/_/19

26307

Switzerland

Flag: Malta

04.11.18 45°29'44" N
36°37'55" E

04:00 - 23:00 04.11.18

19

Mariupol -
Italy
276

ALGA

IMO: 8812954

83/-/120

4336 Greece 05.11.18 45°28'56" N
36°31'19" E

22:00 - 22:00 10.11.18

120

Mariupol -
Salerno Italy
277

SABRINA

9414735

42/-/76

10975  Ukraine  07.11.18 45°30'32" N
36°32'09" E

09:00 - 12:00 10.11.18

75

Mariupol -
Annaba Algeria
278

RAOUF H

IMO: 8325535

48/-/67

6343 Romania 07.11.18 45°31'46" N
36°34'44" E

22:00 - 17:00 10.11.18

67

Berdyansk -
Beirut Lebanon

279

FK HATICE

8520898

119/-/67

5610   Lebanon   08.11.18 45°28'55" N
36°36'28" E

04:00 - 23:00 10.11.18

67

Berdyansk -
Beirut Lebanon
280

KENAN METE

8701935

90/-/_

11715 Turkey 08.11.18 45°28'01" N
36°34'20" E

14:00 - 12:00 10.11.18

46

Berdyansk - Misurata Libya
281

JOY M

8902931

73/-/236

13759  Romania  08.11.18 45°29'38" N
36°36'48" E

20:00 - 16:00 18.11.18

236

Mariupol - Damietta
Egypt
282

ST JOHNS

8913772

28/-/231

5020 Lebanon 08.11.18 45°30'32" N
36°34'00" E

24:00 - 15:00 18.11.18

231

Mariupol - Lebanon
283

COMET

IMO: 9146106

-/-/215

10095 Germany 09.11.18 45°29'09" N
36°32'20" E

17:00 - 16:00 18.11.18

215

Mariupol -
Antwerp
Belgium
284

PATRA 3

8000836

30/-/163

11990   Bulgaria   11.11.18 45°28'46" N
36°34'21" E

21:00 - 16:00 18.11.18

163

Mariupol - Monfalcone
Italy
285

CARINA

8908545

30/-/163

6350  Ukraine /
Malta
12.11.18 45°29'55" N
36°33'17" E

04:00 - 23:00 18.11.18

163

Berdyansk -
Nador Morocco
286

SHOVKET ALEKPEROVA

IMO: 9633549

41/-/112

7110

Turkey

Flag: Malta

14.11.18 45°28'36" N
36°39'10" E

07:00 - 24:00 18.11.18

112

Mariupol -
Sevilla Spain
287

KALELI ANA

7429322

72/-/110

6302   Turkey 14.11.18 45°30'07" N
36°34'33" E

08:00 - 22:00 18.11.18

110

Berdyansk -
Tripoli Lebanon
288

ESTESTAR

9365049

20/-/99

10887   Switzerland   14.11.18 45°28'11" N
36°35'50" E

19:00 - 22:00 18.11.18

99

Berdyansk -
Ravenna Italy
289

ESRA C

IMO: 9379662

109/-/14

31890 Turkey 18.11.18 45°30'59" N
36°35'28" E

08:00 - 22:00 18.11.18

14

Mariupol -

Varna
Bulgaria

290

TAILWIND

8908868

4/-/142

16880 Singapore /
Estonia
18.11.18 45°29'18" N
36°35'08" E

19:00 - 17:00 24.11.18

142

Mariupol -
Venice Italy
291

HAZAR

9674921

83/-/144

26052

Turkey

Flag: Malta

18.11.18 45°27'56" N
36°37'31" E

22:00 - 22:00 24.11.18

144

Mariupol -
Venice Italy
292

DAYTONA H

8520836

59/-/134

11901 Romania 19.11.18 45°27'38" N
36°38'28" E

03:00 - 17:00 24.11.18

134

Mariupol - Alexandria
Egypt
293

FLAMURI

IMO: 9472713

158/-/80

8500 Turkey 21.11.18 45°29'21" N
36°37'37" E

16:00 - 00:00 25.11.18

80

Mariupol - Alexandria
Egypt
294

STEVIA

8107000

137/-/46

11990 Bulgaria  23.11.18 45°29'31" N
36°38'12" E

01:00 - 23:00 24.11.18

46

Mariupol - Monfalcone
Italy
295

SU

9116084

192/-/85

8258 Turkey 23.11.18 45°29'09" N
36°36'51" E

01:00 - 14:00 26.11.18

85

Mariupol - Ravenna
Italy
296

AL HANI

IMO: 8314433

106/-/108

6479 Lebanon 23.11.18 45°29'04" N
36°37'53" E

04:00 - 16.00
27.11.18 

108

Berdyansk -
Libya
297

ABERDEEN 

9313723

113/-/105

3614 Germany 23.11.18 45°29'23" N
36°36'12" E

07:00 - 16.00 27.11.18

 

 

Mariupol -
Thessaloniki Greece
298

SCHILLPLATE

IMO: 9505285

151/-/99 (*)

3175

Germany

Flag: Gibraltar

23.11.18 45°29'53" N
36°35'39" E

08:00 -

*11:00 27.11.18 пішов в зворотному напрямку в Бердянськ

Berdyansk - Constanta Romania
299

PEACE

IMO: 9553983

172/-/71  

16817 Bulgaria 23.11.18 45°28'45" N
36°37'28" E

15:00 - 14:00 26.11.18

71

Mariupol - Monfalcone Italy
300

AILEEN

IMO: 9214252

83/-/193

18320  Greece 23.11.18 45°30'49" N
36°36'19" E

17:00 - 18:00 01.12.18

193

Berdyansk - Khoms Libya
301

MERRY M

IMO: 8418265

101/-/178

8890 Turkey  24.11.18 45°28'58" N
36°34'32" E

09:00 - 19:00 01.12.18

178

Mariupol - Alexandria
Egypt
302

NAZLIKIZ

IMO: 7531369

151/-/183

8140  Turkey  24.11.18 45°29'01" N
36°37'13" E

10:00 - 01:00 02.12.18

183

Berdyansk - Annaba
Algeria
303

BEHCET C

9503744

112/-/177

22359 Turkey  24.11.18 45°27'49" N
36°37'00" E

16:00 - 01:00 02.12.18

177

Mariupol -
Venice Italy
304

NAZMI C

9577769

120/-/156 

34719 Turkey   25.11.18 45°28'27" N
36°38'48" E

13:00 - 01:00 02.12.18

156

Mariupol - Monfalcone
Italy
305

ADASTAR

9151515

126/-/_

21146 Turkey 26.11.18 45°30'43" N
36°34'46" E

16:00 - 13:00 02.12.18

141

Berdyansk -
Spain
306

SANTANA

9449388

153/-/136

10860  Austria 26.11.18 45°30'32" N
36°36'45" E

21:00 - 13:00 02.12.18

136

Berdyansk -
ABU QIR Egypt
307

SIDER LUCK

IMO: 9495595

88/_/54

26307

Switzerland

Flag: Malta

27.11.18 45°30'10" N
36°37'53" E

05:00 - 15:00 03.12.18

154

Mariupol - Monfalcone
Italy
308

ANASTASIA

IMO: 8926121

82/-/130

4056  Turkey  27.11.18 45°28'59" N
36°33'56" E

12:00 - 22:00 02.12.18

130

Mariupol -
Yarimca Turkey

          December 2018    
309

FEDERAL HUDSON

9205902

98/-/8

36563  Canada  02.12.18 45°28'01" N
36°37'16" E

13:00 - 21:00 

8

Mariupol -
Sunderland United
Kingdom
310

FEDERAL ASAHI

IMO: 9200419

104/-/21

36563  Canada  02.12.18 45°29'20" N
36°37'27" E

20:00 - 17:00 03.12.18

21

Mariupol - Sunderland United
Kingdom
311

ADAMAR

IMO: 9515280

155/-/12

16622  Turkey  03.12.18 45°29'12" N
36°37'27" E

09:00 - 21:00

12

Mariupol -
Lorient France
312

SCHILLPLATE

IMO: 9505285

151/-/116

151/-/99 (*)

08:00 23.11.18 - 11:00 27.11.18 пішов в зворотному напрямку в Бердянськ

3175 Germany 03.12.18 45°28'52" N
36°36'47" E

17:00 - 13:00 08.12.18

116

Berdyansk - Mersin Turkey

(Berdyansk - Constanta Romania)

313

YUNUS EMRE

IMO: 9132519

356/-/54

13902 Turkey 04.12.18 45°29'00" N
36°37'10" E

09:00 - 15:00 06.12.18

54

Mariupol -
Annaba Algeria
314

BEATA

IMO: 9037276

91/-/13

9187 Turkey  06.12.18 45°28'00" N
36°38'55" E

03:00 - 16:00 06.12.18

13

Mariupol -
Aveiro
Portugal
315

HAK

8214889

76/-/8

13286 Turkey  06.12.18 45°29'16" N
36°38'09" E

07:00 - 15:00 06.12.18

8

Berdyansk -
Haifa Israel
316

ADASUN

IMO: 9306445

124/-/53

7600 t Turkey  06.12.18 45°28'25" N
36°36'42" E

09:00 - 14:00 08.12.18

53

Mariupol -
Sete France
317

ELAZIZ

9674933

217/-/43

26052

Switzerland  

Flag: Malta

06.12.18 45°28'24" N
36°37'42" E

14:00 - 09:00 08.12.18

43

Mariupol -
Venice Italy
318

GULF BLUE

IMO: 9125073

188/-/48

4444  Turkey  06.12.18 45°29'18" N
36°36'54" E
20:45 -

14:00
08.12.18

48

Mariupol -
Aveiro
Portugal
319

C.EPSILON 

IMO: 9130212

223/-/33

4211 Germany 07.12.18 45°28'08" N
36°38'21" E
03:00 - 14:00 08.12.18

33

Mariupol -
Burgas
Bulgaria
320

SIGMA

IMO: 9350537

216/-/_

10131 Austria 07.12.18 45°29'22" N
36°35'59" E

15:00 - 11:00 10.12.18

68

Mariupol - Diliskelesi
Turkey
321

MUBARIZ IBRAHIMOV

IMO: 9575292